(0212) 679 32 53

690 Sayılı KHK ve Maddeleri

690 sayılı KHK ve maddeleri geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlandı. Anayasamızın 121.maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4.maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanmış bulunan Bakanlar Kurulu tarafından OHAL kapsamında bazı tedbirlerin alınması maksadıyla alınmış bulunan kararları içeren 689 ve 690 sayılı iki KHK yayınlandı. Söz konusu KHK’lar ile aslında birçok alanda düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan şüphesiz ki en çok ilgi çekeni 690 sayılı KHK ve maddeleri olup bu KHK’da yer alan ve evlilik programlarını ilgilendiren hüküm halkın ilgisini çekmiştir.

 

690 sayılı KHK ve maddelerine bakıldığı zaman yargı alanında birtakım düzenlemeler yapıldığı gibi milli savunma ile ilgili de düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Aynı zamanda ilgili KHK kapsamında iç güvenlik ve sosyal güvenlik hakkında da düzenlemelere yer verilmiştir. 689 ve 690 sayılı KHK’lar çerçevesinde bazı kuruluşların ve vakıfların da kapatılması yönünde kararlar yer almaktadır. Ayrıca 690 sayılı KHK’da en dikkat çeken noktalardan birisi de OHAL İnceleme Komisyonu hakkında değişikliklere yer verilmiş olmasıdır.

 

Her ne kadar OHAL İnceleme Komisyonu 2017 Ocak ayında yayınlanan 685 sayılı KHK ile ortaya çıkmış olsa da bu komisyonla ilgili düzenlemeler üç aydır yapılmamaktaydı. İşte bu komisyon ile ilgili düzenlemeler 690 sayılı KHK ve maddelerinde artık yer almaktadır. Bu KHK’da yer alan yeni düzenlemelerden birisi komisyon üyeleri ile alakalıdır. İlgili hükme göre üyeler, komisyondaki görevleri boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacaklardır. Aynı zamanda Ek Madde 1 ile de komisyon kararlarına karşı açılacak olan iptal davalarıyla alakalı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde aslında husumetin kime yönlendirileceği tespit edilmiştir. Örneğin kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü, kapatılan derneklerce İç İşleri Bakanlığı ve öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce de Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açılabilecektir. Fakat bu düzenleme kapsamlı olduğundan dolayı detaylı bir incelemeyi de beraberinde getirmektedir.

 

690 sayılı KHK ve maddeleri, pek çok alanda düzenlemeyi beraberinde getirmiş olup geniş kapsamlı bir KHK’dır. Bu denli geniş olması sebebiyle de biz yalnızca en çok dikkat çeken ve konuşulan konular üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. 689 ve 690 sayılı KHK’ların tam metnini okumak isteyenler internet ortamından bunlara erişme imkanına sahiptirler. Dolayısıyla akılda kalan bir soru işareti var ise mutlaka internetten ilgili KHK’lara ulaşılmalıdır.

 

690 sayılı KHK Kapsamında Kamu Görevlilerinin İadesi

690 sayılı KHK ve maddeleri konusu altında ele almamız gereken en önemli hususlardan birisi de bu KHK kapsamında iade edilen kamu görevlileridir. Söz konusu KHK ile OHAL kapsamında görevden alınmış olan kamu görevlilerinin iade işlemleri ile sonrasındaki mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

690 Sayılı KHK Kapsamında Kamu Görevlilerin İadesi

 

Terör örgütlerine ya da MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlar ile irtibatı bulunduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek sureti ile kamu görevinden çıkarılmış olanların itirazları üzerine yapılacak bir değerlendirme sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler de aynı usulle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede görevine iade edilmiş olanlara kamu görevinden çıkarılmış oldukları tarihten göreve yeniden başladıkları tarihe kadar geçmiş olan zamana tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecektir. Fakat bu kimseler kamu görevinden çıkarılmalarından ötürü herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahip değillerdir. Aynı zamanda söz konusu personellerin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarılmış oldukları tarihte bulundukları yöneticilik pozisyonu dışında öğrenim durumlarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanması suretiyle de gerçekleştirilebilecektir.

 

Evlilik Programlarının Kaldırılmasının Hukuki Boyutu

690 sayılı KHK ve maddelerine bakıldığı zaman halkın en çok ilgisini çeken konulardan birisi de evlilik programlarının yasaklanmasıydı. Evlilik programlarının kaldırılmasının hukuki boyutu için söyleyebiliriz ki; televizyon kanallarında sayıca birden fazla evlilik programı yayınlanmakta olup bu programların çok geniş bir izleyici kitlesi mevcuttur. Her ne kadar toplumun bir kesimi bu programlara tepkili olsa da bir kesimi de izlemekten zevk almaktadır. Hal böyle olunca da KHK ile evlilik programlarının yasaklandığını duyan pek çok kişi üzüldüğü gibi birçoğu da sevinmiştir.

 

Henüz bu konuda net bir açıklama olmamakla beraber evlilik programlarının tam manasıyla yasaklandığını söylememiz şu an için mümkün değildir. Yalnızca bu programları yapanların yayın ihlallerine neden olmaları halinde daha ağır cezalara çarptırılacağı aşikardır. Böylece televizyon yayıncılığında ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktadır. KHK’da yer alan hükme göre, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde arkadaş bulma maksadı ile kişilerin tanıştırıldığı ya da buluşturulduğu türden programlara, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemeceğine dair açıklama yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklama da tam manasıyla evlilik programlarının yasaklandığına işaret etmemektedir. Bu nedenle şu anda sadece yayın ihlalleri karşısında cezaların ağırlaştırılacağını söylememiz mümkündür. Yoksa evlilik programları yayınlarına kaldıkları yerden devam etmektedirler. Bu durum aslında halkı da ikiye bölmüştür. Bir taraf programların tamamen yasaklanmasını ve bunların kamu ahlakını olumsuz etkilediğini düşünürken bir taraf da evlilik programlarının kaldırılmamasını savunmaktadır. Şimdilik yapılan düzenleme bundan ibaret olup ileride bir değişiklik olup olmayacağı konusunda açıklık yoktur.

 

690 Sayılı KHK’dan Sonra İhraç Edilenler İçin Kanun Yolları

690 sayılı KHK ve maddeleri konusunda ele almamız gereken bir diğer husus da ihraç edilenler için kanun yolları ile ilgili düzenlemedir. 690 sayılı KHK ve maddeleri ile gelen tek yenilik; 685 sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden evvel mahkemelerde açılmış olan dava dosyalarının OHAL İnceleme Komisyonu’na devredileceğidir. Belirtilen nedenler ile kamudan ihraç edilmiş olanlar söz konusu ihraç işlemine karşı OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurma imkanına sahiptirler. Fakat diğer hak ihlalleri için AİHM’e başvuru mümkündür.

 

Dava dosyaları OHAL İnceleme Komisyonu’na devredilecek olan kişilerin ayrı bir dilekçe ile Komisyon’a başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çünkü idari yargı, AYM ve OHAL İnceleme Komisyonu’nun işlevleri farklı olduğu gibi çalışma yöntemleri ve karar verme şekilleri de farklıdır. Bu nedenle ayrı bir dilekçe ile komisyona başvurulması gerekmektedir. 690 sayılı KHK ve maddeleri kapsamında iç hukuka yeni bir boyut getirilmiştir. Son olarak şunu da belirtmemizde fayda var ki 690 sayılı KHK’nın yayınlanmasından sonra bütün ihraç KHK’larına karşı AİHM’de dava açma süresi  690 sayılı KHK’nın yayınlandığı tarihten itibaren  6 ay olacaktır.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply