(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen davaları takip etmekte olan avukatları nitelendirmek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar, diğer davalara göre daha ağır cezaları gerektirdiğinden dolayı bu alanda uzmanlaşmış olan bir avukatın çok ciddi ve ağır sorumluluklara sahip olduğu da aşikardır. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren ve dolayısıyla ağır ceza avukatının da uzmanlaşmış olduğu noktaları gösteren başlıca suçlar ise şunlardır: İnsanlığa karşı suçlar; soykırım, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kasten adam öldürme ve örgütlü suçlar. Tüm bu belirtmiş olduğumuz suçlar ve daha fazlası, ağır ceza avukatının da görev alanını oluşturmaktadır.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumu suç tiplerine baktığımız zaman aslında ağır ceza avukatının görevinin ne kadar ciddi ve zor olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle ağır ceza davalarıyla ilgili olarak avukat seçimi yapılırken mutlaka bu alanda uzman ve sorumluluk bilincine sahip bir avukat seçilmelidir. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülmekte olan davalar, CMK ve sair kanunlarla ayrıca görevlendirildiği haller saklı kalmak üzere, TCK’da bulunan irtikap, yağma, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçları ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve on yıldan uzun süreli hapis cezası gerektiren suçlara dair davalardır. Aynı zamanda Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi’nin üzerinde bulunan yüksek mahkeme olarak kabul edilmektedir.

 

Her ne kadar ülkemizde avukatlığa toplum tarafından gerektiği kadar önem verilmese de aslında avukatlık, başlı başına zor ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Çünkü alanında uzmanlaşmayı kendine hedef edinen ve sorumluluk bilinci gelişmiş bir avukat, yaşamı boyunca kendini geliştirmek ve başarılı olabilmek için çaba harcayacak, sürekli bir araştırma ve okuma içerisinde olacaktır. Özellikle ağır ceza davaları söz konusu olduğunda avukatın üzerindeki yük daha da artacaktır. Çünkü bu davalarda ortaya çıkan durumlar çoğunlukla daha karmaşık ve zor olmaktadır. Hal böyle olunca da avukatın, titizlikle ve sabırla çalışarak müvekkilinin hak ve menfaatlerini koruyabilmek adına çaba sarf etmesi gerekecektir. Bu da sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Bunların yanı sıra bir ağır ceza davasının sonuçları da ağır olacağından dolayı ağır ceza avukatının sorumluluğu daha da artmaktadır. Fakat ağır ceza davalarında uzman, sabırlı, titiz çalışan ve pes etmeyen yapıya sahip bir avukat ile dava yürütüldüğü takdirde istenilen neticeye ulaşılması daha mümkün hale gelecektir. Özellikle savunma davanın gidişatını doğrudan etkilemekte olduğundan dolayı bunun iyi bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ve telafisi mümkün olmayan kayıpların önlenebilmesi adına mutlaka profesyonel destek alınarak ağır ceza davaları yürütülmelidir.

 

Ağır Ceza Avukatının Görevi

Yazımızın başında belirtmiş olduğumuz üzere ağır ceza avukatının üzerine düşen görev çok fazladır. Bu nedenle avukat seçimi yapılırken titizlikle davranılması ve alanında profesyonelleşmiş avukatlarla çalışılması en doğru tercih olacaktır.

 

Ağır ceza avukatının faaliyet alanını esas olarak daha önceden değinmiş olduğumuz suçlar oluşturmaktadır. Avukat, gerek soruşturma evresinde şüpheliye gerekse kovuşturma evresinde sanığa vekillik ederek onun haklarının korunması için çalışmaktadır. Özellikle iddia ve savunmaların hazırlanması aşamalarında ağır ceza avukatının önemi yadsınamayacaktır. Gerek iddia gerekse yapılan savunmalar davaya yön verecek nitelikte olduklarından dolayı bunların eksiksiz ve düzgün bir biçimde hazırlanması, doğru ifadelerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla hem dilekçeler aşamasında hem de delillerin mahkemeye sunulması aşamalarında ağır ceza avukatına büyük görev düşmektedir.

 

Ağır Ceza Avukatının Görevi | Topo Hukuk Bürosu

 

Ağır ceza avukatından yardım alınarak ceza davasının başarılı bir biçimde yürütülebilmesi için avukat ile müvekkil arasındaki bağ çok önemlidir. Özellikle müvekkilin, avukatına güven duyması ve kendisine lehine sonuç ortaya çıkabilmesi için avukatına olabildiğince yardımcı olması gerekmektedir. Avukat ile müvekkil arasındaki güven duygusu ile avukat, müvekkilini merkez alan bir tutum takınarak onun lehine bir sonuç alabilmek için olabildiğince çabalayacaktır. Yalnızca ilk derece mahkemesinin suç hakkında bir karar vermesiyle avukat ile müvekkil arasındaki ilişki sona ermeyecektir. Aynı zamanda avukat, bir üst derece mahkemesine başvurulması yolunda da müvekkiline destek olacak ve çaba harcayacaktır. Ağır ceza davaları, karmaşık ve uzun süreçler olduğundan dolayı bu konuda mutlaka uzman avukatla temsil söz konusu olmalıdır.

 

Ceza Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur ?

Ağır ceza avukatı konusu hakkında ele almamız gereken bir diğer husus da avukatla temsilin zorunlu olup olmadığıdır. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki hukuk sistemimizde kural olarak avukatla temsil zorunluluğu mevcut değildir. Hatta bu sebeple çoğu zaman kişiler, avukat tutmayı gereksiz olarak görmekte ve kendi başlarına hukuki işlemleri başlatmaktadırlar. Fakat bunun sonucunda da pek çok maddi kayıplar yaşadıkları gibi zaman kaybı da yaşamaktadırlar. Çünkü türü ne olursa olsun davaların yürütülmesi ve takibi her halde uzmanlığı gerektirmektedir.

 

Ceza davalarıyla ilgili olarak ise CMK’da ayrıca bir hüküm yer almaktadır. CMK’da yapılan düzenleme ile ‘müdafii ile savunulma’ sistemi hayata geçirilmiştir. İlgili kanuna göre, şüpheli veya sanık konumunda bulunan bir kimse avukat seçemeyecek durumda olduğunu beyan ettiği takdirde altı sınırı 5 yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılacak olan soruşturma ve kovuşturmada kendisine bir müdafii tayin edilecektir. Müdafiisi bulunmayan bir kimse eğer çocuk veya kendini savunamayacak derecede sağır ve dilsiz bir kimseyse bu durumda kendisinin talebi aranmaksızın müdafii ataması gerçekleştirilecektir.

 

Ağır ceza davalarının sonuçlarında çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusu olabilmektedir. Hatta bazı hallerde kişiler hakkında müebbet hapis cezaları bile verilmektedir. Durumun bu kadar ciddi olması şüphesiz ki ağır ceza avukatı varlığını da gerekli kılmaktadır. Aksi takdirde iddia veya savunmalar ya da deliller usulüne uygun bir şekilde sunulamayacak ve bunun sonucunda telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıkabilecektir.

 

Adam Öldürme Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

Kasten adam öldürme suçu hem niteliği hem de verilecek olan cezanın miktarı yönünden avukatla temsili zorunlu hale getirmiş olan bir suçtur. Ağır ceza avukatı, suçun nitelikli halinin veya basit halinin işlenmesine göre ayrı şekillerde iddia veya savunma hazırlayacaktır. Söz konusu suçun nasıl işlendiği ya da işlenmediğinin ispatı çoğu zaman çok zor olmaktadır. Dolayısıyla bu halde avukatın savunma hazırlaması durumu söz konusuysa ciddi ve titiz bir çalışma yapılması ve delillerin en iyi şekilde mahkemeye sunulması gerekecektir. Aynı şekilde eğer avukat, müvekkili adına iddiada bulunuyorsa yine titiz ve sabırlı bir şekilde çalışılması gerekecektir. En ufak bir ayrıntının bile kaçırılmış olması bazen davanın gidişatını tam tersi yöne sürükleyecektir. Bu sebeple avukatın omzundaki yük gerçekten çok ağır olmaktadır.

 

Adam Öldürme Suçu | Topo Hukuk Bürosu

Kasten adam öldürme suçunun işlenmesi durumunda haksız tahriğin var olup olmadığı veya meşru savunma hükümlerinin uygulama alanı bulup bulamayacağı da avukat tarafından tespit edilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir. Neticede sunu belirtmeliyiz ki davanın nedeni ne olursa olsun her halde ağır ceza avukatının sorumluluğu büyüktür. Bu nedenle avukat seçimi yapılır gerçekten kendini bu alanda uzmanlaştırmayı seçmiş, deneyimli ve bilgi birikimi yüksek avukatlar tercih edilmelidir.

 

 

Mahkemelerde hak kaybına uğramamak adına Topo Hukuk Bürosu olarak herkese alanında uzman bir ağır ceza avukatıyla çalışmasını önermekteyiz.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...

16 Responses

 1. Kayıhan G.

  Arkadaşlarımızla şakalaşırken bir arkadaşımın diğerini kesici bir aletle yaraladı ve kamu davası açıldı sizce bu ağır cezayamı giriyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, karşı taraf da şakalaşırken olduğunu kabul ederse arkadaşınız küçük bir cezayla kurtulabilir. Ceza davalarında uzman bir avukattan hukuki yardım almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

 2. halil b.

  daha önceden alacaklı olduğum bir firma hileli iflas vererek borcunu ödemedi ve baya mağdurum bu konuda yardımcı oluyormusunuz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Hileli iflas olduğuna dair kanıtlarınız var ise hileli iflastan dolayı cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımla

 3. Atahan B.

  merhabalar bir şey sormak istiyorum. arkadaşlarımızla yolda yürürken 10-15 kişilik bir grup önümüzü çevirip gasp etmeye kalktılar fakat şansımıza polis ekibi geçerken yanımızdan olaya müdahale etti ve şikayetçi olduk. bildiğim kadarıyla örgüt kurmaya giriyor doğru mu?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Şahıslar hakkında nitelikli yağmadan ağır ceza mahkemesinde dava açılacaktır. Davaya müdahil olup şikayetinizi bildirmelisiniz. 3 kişi ve daha fazla kişi oldukları için örgütlü suçlar kapsamındadır. Dilerseniz ağır ceza avukatlarından yardım alabilirsiniz.

   Saygılarımla

 4. Recep Z.

  geçen hafta elektrik kesintisinde erken kapattığım mağazamı soymuşlar kameralarda bir sürü şahıs var resmen yağmalamışlar, en ağır şekilde yargılanmaları için ne yapmak gerekir?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Gerekli şikayetleri yapmışsınızdır. Hırsızlar yakalandıktan sonra siz de davaya taraf olarak katılabilirsiniz. Bunun için uzman bir ağır ceza avukatından yardım almanız gerekir.

   Saygılarımızla.

 5. Mehmetcan Ş.

  çok yakından tanığıdım bir dostum adına bir şey sormak istiyorum size, yakın zamanda tehditler edilip işkenceye maruz kaldı ama ispat edemiyor delil yok ne yapması lazım?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, hukukta sonuç alabilmek için delillerin dayanak oluşturması lazım. Delil olmadan ispat olmaz. Karşı tarafın suçu ikrar etmesi de ispat sayılır. Saygılarımızla

 6. Cihan C.

  selamlar, ünlü bir kanaldan iş almak için iki arkadaş başvuru yaptık ama duyduğum kadarıyla rüşvet verilmiş tv kanalında çalışan yöneticiye kanıtımda var yardımcı olurmusunuz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kendiniz veya bir avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Emine T.

  benim bildiğim kadarıyla baz istasyonları aşırı radyasyon yayıyor ve ağır suça giriyor bununla ilgili apartman yöneticimizin para yediğini düşünüyorum. dava açsak kaldırırlarmı istasyonu?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, baz istasyonunun kaldırılması için dava açabilirsiniz. Mahkeme gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaldırılması için karar verebilir. Saygılarımızla

 8. Servet D.

  merhabalar adıma kimlik çıkarıp hat çıkarmışlar onları edevletten görebiliyorum kapattırdım ama saçma sapan zarflar geliyor hergün evime vergi dairesinden uyarılar yazıyor acil yardım edermisiniz? sanırım kimliğimle dolandırıcılık yapıyorlar.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer kimliğiniz çalınmışsa nüfus müdürlüğüne giderek yeni bir kimlik çıkartın. Vergi dairesinde gelen belgeleri de bir avukata gösterip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply