(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Aile Konut Şerhi

Aile konut şerhi kavramı ve bu şerhin nasıl konulacağı eşlerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Öncelikle şunu bekirtmeliyiz ki ‘aile konutu’ kavramı, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle hayatımıza girmiş bir kavramdır. Aile konutu kavramının net bir tanımı kanunda yer almamaktadır. Fakat kısaca, eşlerin tüm yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekan, aile konutu olarak tanımlanabilmektedir. Yargıtay’ın kararlarına baktığımız zaman bir konutun aile konutu sayılabilmesi için baz aldığı bazı hususların var olduğunu görmekteyiz. Bir konutun aile konutu olarak kabul edilebilmesi için Yargıtay tarafından aranan niteliklerden bir kısmı şunlardır: Ailenin barınmasına tahsis edilmiş olması, fiilen kullanılıyor olması, yaşam faaliyetlerinin yoğun bir şekilde burada gerçekleşiyor olması, müşterek yaşam için ayrılması, yaşam faaliyetlerinin bu konutta yoğunlaşmış olması.

 

Bir taşınmazın aile konut şerhi verilmesiyle ‘aile konutu’ olarak nitelendirilmesi, onu diğer taşınmazlardan hukuki açıdan ayırmaktadır. Aile konut şerhi verilmiş olan bir taşınmaz üzerinde her iki eş de birlikte söz sahibi olmaktadırlar. Söz konusu şerhin verilebilmesi için ise eşlerin TMK bağlamında evli olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla resmi nikaha sahip olmayan bir eşin aile konut şerhi verdirmesi mümkün olmayacaktır. Aile konutunun eşlere sağlamış olduğu haklar TMK m.194’te düzenlenmiştir. Bu hakların neler olduğunu, yani aile konut şerhinin ne işe yaradığını yazımızın ilerleyen başlıklarında detaylı bir şekilde açıklayacağız.

 

Aile Konut Şerhi Nasıl Konulur ?

Aile Konut Şerhi

Tapuda aile konut şerhi koydurmak isteyen eş, evlilik cüzdanı ve söz konusu konutun eşlerin yerleşim yeri olduğunu gösteren nitelikteki belgeyi muhtardan alarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır. Evlilik cüzdanı ve muhtardan alınan belge, dilekçe, vukuatlı aile nüfus kaydı teslim edildikten sonra tapu memuru gerekli işlemi gerçekleştirecektir. Bu şekilde konulan şerh ile aile konutuna dair sağlanacak olan korumalar, evlilik devam ettiği sürece var olacaktır. Aile konutuna ilişkin korumalar, ancak evliliğin boşanma ile sonuçlanması, ölüm ve evliliğin iptaliyle ortadan kalkacaktır. Ayrıca eğer şerh, eşlerden her ikisinin de talebiyle işlenmişse yine her ikisinin de talebiyle kaldırılabilecektir. Aynı zamanda lehine şerh verilen taraf da bunu talep etme imkanına sahiptir.

 

Aile Konut Şerhi Ne İşe Yarar ?

Aile konut şerhinin hukuki niteliği, açıklayıcı olmasıdır. Böylece üçüncü kişiler, bu konutun bir aile konutu olduğunu görmektedirler. Peki aile konut şerhi ne işe yarar ? Amaç, eşlerden birisinin diğerinin rızası olmaksızın konut üzerinde tasarrufta bulunmasını engellemektir. TMK m.194’e göre aile konut şerhi verilmiş olması halinde eşlerden birisi diğerinin açık rızası olmaksızın aile konutuyla ilgili olan kira sözleşmesini feshedemeyecektir, aile konutunu devredemeyecek veya bunun üzerindeki haklarını sınırlayamayacaktır. Fakat eğer eşlerden birisi, haklı bir neden olmaksızın rıza göstermiyorsa bu durumda diğer eş hakim müdahalesini talep etme imkanına sahip olacaktır.

 

Aile konutu olarak kabul edilen taşınmaz eşlerden birisi tarafından kiralanmışsa, kira sözleşmesinin tarafı durumunda olmayan eş, kiralayana bildirimde bulunarak sözleşmenin tarafı haline gelebilir. Bu durumda her iki eş, sözleşmeden doğacak olan borçlardan dolayı müteselsilen sorumlu olacaktır. TMK’da yer alan bu hükümler çerçevesinde görüldüğü üzere aile konutunun kiralanmış olması halinde ve tapuya şerh verilmesi halinde sözleşmenin feshi için her iki eşin de rızası aranacaktır. Genellikle ayrılma sonrasında eşlerden birisi evi terk ederek diğer eşi zarara sokmak maksadıyla kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmektedir. İşte kanun koyucu bu ve benzeri durumların önüne geçilebilmesi için aile konut şerhi kavramını ortaya koymuştur. Böylece hem eşin hem de çocukların mağduriyetlerinin önüne geçilmek istenmiştir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply