(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma TMK’da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmanın bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda evli çiftler boşanma sonrasında her türlü haklarının paylaştırılması konusunda anlamış olurlar ve eşlerden herhangi birinin boşanma davasını açmasıyla süreç işlemeye başlar. Eşlerin her türlü konuda anlaşarak boşanmak istemeleri halinde mahkemede herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkmayacağından hakim yalnızca evlilik birliğinin sonlandırılması kararını verecektir.

 

Anlaşmalı boşanmada eşlerden sözlü olarak birbirleriyle anlaşmış olması yeterli değildir. Ayrıca herkes TMK’da yer alan anlaşmalı boşanma müessesesinden yararlanarak boşanma davası açamaz. Bunun için kanunda öngörülmüş bazı şartlar vardır. Ancak bu şartların varlığı halinde eşler, anlaşmalı boşanma kurumundan yararlanabileceklerdir. Her ne kadar eşler anlaşarak boşanmayı planlasalar da yine de bazı durumlarda mahkemede uyuşmazlık çıkması ve boşanmanın çekişmeli bir boşanma davasına dönmesi söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda eğer kişiler, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gerekli düzenlemeleri yapmamışlarsa davayı anlaşarak açsalar bile dava, çekişmeli boşanma davası olarak görülecektir.

 

Eşlerin gerek çocukların velayeti gerek nafaka gerekse mal paylaşımı gibi konularda uzlaşarak boşanmak istemeleri halinde, dava çok daha kısa sürede görülecek ve sonuca bağlanacaktır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmelerinin en büyük sebebi özellikle çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceği konusunda uyuşmazlık çıkmasıdır. Bu nedenle eşler arasında ihtilafa sebep olan konular üzerinde önceden uzlaşılmış olması boşanma davasından daha çok netice alınmasını sağlayacaktır.

 

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davası olarak görülmemesi için her türlü prosedürün eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması önem taşır. Aksi takdirde dava, tahmin edilenden çok daha uzun sürebilecektir. Boşanma süreci hem eşler hem de çocuklar bakımından sancılı bir süreç olduğundan dolayı bunun hemen sonlanması ilgili herkes bakımından daha iyi olacaktır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının açılmasından önce ve boşanma sürecinde mutlaka alanında uzman boşanma avukatına danışılması eşler bakımından faydalı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için TMK’da öngörülmüş olan bazı şartların mevcudiyeti aranmaktadır. Buna göre anlaşmalı boşanma davası açabilmek için aranan şartlar:

  • İlk olarak evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması koşulu aranmaktadır. Eğer evlilik 1 yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün görünmemektedir. Taraflar bu durumda eğer varsa diğer boşanma sebeplerinden birisini ileri sürerek boşanabileceklerdir. Böyle bir durum karşısında genellikle taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmaktadırlar.
  • Aranan ikinci şart ise, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesidir. Uygulamada genellikle bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma davası görülmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davasında aranan şartlardan bir diğeri, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesidir. Yani taraflar her ne kadar avukatla temsil ediliyor olsalar da boşanma davasına bizzat kendileri de katılmalıdır ve bu konudaki iradelerini hakime açıklamalıdırlar. Anlaşmalı boşanma davasının sorunsuz bir şekilde sonuçlanabilmesi için tarafların boşanmanın mali neticeleri ve çocukların durumuyla ilgili olarak yapmış oldukları düzenleme üzerinde anlaşmış olmaları ve hakimin de bunu uygun bulması gerekmektedir.

 

Boşanmanın mali sonuçları derken kastettiğimiz esasında nafaka ve tazminat alacaklarıdır. Aynı zamanda boşanma davalarında ortaya çıkan ve çözülmesi en zor olan uyuşmazlıklardan birisi de velayet konusu olduğu için anlaşmalı boşanma davasından önce eşlerin bu konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Hakim, yapılan uzlaşmaları uygun bulduğu takdirde boşanmayı gerçekleştirecektir.

 

Aynı zamanda hakim, gerekli gördüğü takdirde çocukların ve tarafların menfaatine olmak kaydıyla bazı değişiklikler de yapabilecektir. Bu değişiklikler taraflarca da kabul edilir boşanma gerçekleşecektir. Uygulamada bu konular üzerinde taraflar bir boşanma protokolü hazırlamaktadır ve bu protokol mahkemeye ibraz edilmektedir. Bu şartların hepsinin gerçekleşmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası sorunsuz bir şekilde neticelenecektir ve tarafların evlilik birliği sona erecektir.

 

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolünün eksiksiz bir şekilde hazırlanması boşanmanın da sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşır. Söz konusu protokolde tarafların, uzlaştıkları konular yer almaktadır. Protokolün mahkemeye ibraz edilmesi ve hakim tarafından da uygun bulunması halinde anlaşmalı boşanma davası gerçekleşecektir.  Bu protokolde öncelikli olarak eşlerin, anlaşarak boşanmaya karar verdiklerine dair bir hüküm bulunmalıdır.

 

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır ? / Boşanma ve Aile Hukuku

 

Aynı zamanda boşanmanın hususu da belirtilmelidir. Bunların ardından boşanma davalarında problemlere neden olan nafaka, tazminat ve velayet konularında da uzlaşıldığını gösteren açıklamalar yer almalıdır. Velayetin anneye ya da babaya verildiği ve bu konuda tarafların tam bir mutakabat sağladığı da boşanma protokolünde belirtilmelidir. Nafaka ve tazminatın miktarı, ne kadar zaman ödeneceğiyle ortak mallar ve kişisel eşya paylaşımının nasıl yapılacağı da protokolde mutlaka açıklanmalıdır.

 

Tüm bunların yanı sıra çocukla şahsi münasebet hususunda da bir açıklaması olması, davanın sorunsuz işlemesi adına önemlidir. Velayet eşlerden hangisinde değilse o eşin çocuğu ne zaman ve kaç saat görebileceği konusunda açıklamalar yapılmış olmalı ve taraflar bu konuda da tam bir mutakabat içinde olmalıdır. Söz konusu protokolün hazırlanması dikkat ve özen gerektirdiğinden dolayı bunun hazırlanması için taraflar mutlaka aile hukuku alanında uzman bir avukata danışmalıdırlar. Böylece tarafların gözünden kaçan bir husus olsa dahi avukat, bunu tespit edecek ve dava esnasında aksaklıklar çıkmasının önüne geçilecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? 

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ?“, “Anlaşmalı boşanma davası, sonucunun açıklanması süresi ne kadardır ?” gibi soruları şöyle açıklayabiliriz: Mahkemenin iş yüküne göre farklılık göstermekle beraber bir çekişmeli boşanma davasına oranla çok daha kısa süreceğini söylememiz mümkündür. gerek protokolün hazırlanması esnasında gerekse hukuki sürecin başlatılmasında bir avukattan yardım alındığı takdirde sürecin daha hızlı ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Hakim, tarafların uzlaştığı konusunda kesin kanıya varırsa ve taraflar arasında uzlaşılan konularda bir değişiklik yapma gereksinimi duymazsa anlaşmalı boşanma davası 10 günden 3 aya kadar sürebilmektedir. Belirtmiş olduğumuz en iyi ihtimal olduğundan dolayı söz konusu sürenin mahkemenin iş yüküne göre ya da davanın görülmesi esnasında çıkabilecek sorunlara göre değişiklik göstermesi mümkündür.

 

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davasına bakmakla görevli olan mahkeme, Aile Mahkemesidir. Ancak Aile Mahkemesinin olmadığı yargı çevresinde dava, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Aile Mahkemesi sıfatıyla görülecektir. Boşanma davasında yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son defa 6 ay birlikte ikamet etmiş oldukları yer mahkemesidir. Bu hususlara dikkat edilmesi dava sürecinin kısa sürede sonlanması adına önemli olacaktır.

 

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Boşanma davası avukatı, tarafların hak ve menfaatlerini korumak adına özellikle anlaşmalı boşanma davalarında büyük öneme sahiptir. Boşanma protokolünün hazırlanması hukuki bilgiyi, dikkat ve özeni gerektirdiğinden dolayı bu konuda bir avukattan yardım alınması muhakkaktır. Aynı zamanda doğru mahkemede davanın açılması sürecin aksaklıklara uğramaması adına da önemli olacaktır.

 

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

 

Avukat ile temsil, tarafların birtakım hukuki işlemleri kendilerinin yapmasının önüne geçecektir. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davasında tarafların mahkemede bizzat bulunmaları gerekse de bu aşamaya kadar bir boşanma avukatından yararlanılması gerek nafaka ve tazminat miktarının belirlenmesinde gerekse velayet ve mal paylaşımı gibi konuların çözümünde etkili olacaktır. Bu nedenle ister anlaşmalı boşanma davası olsun isterse çekişmeli, her halükarda aile hukuku alanında bilgiye ve tecrübeye sahip bir avukata danışılmalıdır.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

1 Response

  1. Pingback : Ayten

Leave a Reply