(0212) 679 32 53

Avukata Danışma

Avukata danışma, hukuki problemlerin çözümünde başvurulması gereken ilk yoldur. Avukatlar, gerekli hukuki bilgiye ve donanıma sahip olup genellikle belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Hukuk sistemi karmaşık bir yapıya sahip olmasından ötürü, kişinin avukat olmadan hareket etmesi bazı zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir. Bu sebeple hukuki prosedürleri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak adına avukata danışmak en doğrusu olacaktır.

 

Avukat, yalnızca hukuki danışmanlık hizmeti vermemektedir. Karşısına gelen olaylardaki problemleri en iyi şekilde tespit eder ve müvekkilini için en doğru çözüm yolunu bulur. Avukat, müvekkilinin hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına çaba harcayacak kişidir. Her dava bakımından avukat tutma zorunluluğu olmamakla beraber bazı hallerde avukat tarafından savunulmak mecburidir. Her ne kadar avukat tutma zorunluluğu olmasa da örneğin bir icra takibinin bireysel olarak gerçekleştirilmesi uygulamada pek çok sorunu beraberinde getirecektir. Hukuki sürecin karmaşık olması ve sıradan bir vatandaşın her aşamayı bilmiyor oluşu önlenemez hak kayıpları yaşanmasına neden olabilecektir. Bu nedenle hukuki konularda avukata danışma büyük öneme sahiptir.

 

Avukatın üstlendiği sorumluluklar ağır olmakla beraber sahip olduğu pek çok görev vardır. Öncelikli olarak avukatlar, aldıkları davalarla ilgili mevzuatları ve yüksek mahkemenin verdiği kararları incelemektedir. Aynı zamanda dava araştırması yaparak benzer davaları ve neticelerini incelemektedir. Aldığı davaya göre savunduğu müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini korumak adına müdafaa yapmaktadır. Müvekkilini savunarak onu mahkeme önünde haklı çıkarmak avukatın temel görevlerinden biridir. Verilecek olan kararın lehine sonuçlanması adına metinler ve savunma dosyası hazırlamak da avukatın önemli görevleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda icra takiplerinin gerçekleştirilmesi görevi de avukata aittir. Her ne kadar icra takibi başlatılması için avukata vekalet verme zorunluluğu olmasa da ister ilamlı isterse ilamsız takip olsun her halükarda bir avukata danışma faydalı olacaktır. Bir avukatın mevcut mevzuatlara hakim olması yeterli değildir. Özellikle uzmanlığını yaptığı alanda gerçekleştirilen yeni düzenlemeleri de takip etmesi gerekir.

 

Avukata yalnızca bir ihtilaf karşısında danışılmamaktadır. Uygulamada bazı işlemlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi adına da kişiler, avukata danışmaktadırlar. Örneğin, kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanacak olan binan ortak karar protokolünün hazırlanmasında ya da anlaşmalı boşanmada hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında mutlaka avukata danışılması gerekmektedir. Aynı zamanda yabancı çalışma izni alması ve yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alması gibi konularda da sıklıkla avukatlara danışılmaktadır. Sonuç olarak avukatlara aslında hayatımızın pek çok alanında ihtiyaç duyduğumuzu söylemek doğru olacaktır.

 

Avukata Danışmanın Önemi ve Neden Avukat Tutmalıyız?

Avukatların hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu daha önce belirttik. Avukat tutmamızın neden bu kadar önemli olduğunu genel olarak birkaç madde ile belirtmemiz mümkündür. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki yasalar karmaşıktır. Bir avukat ya da hukukla ilgilenen biri olunmadığı takdirde mevzuatları tam olarak anlamak ve gelişmelerden haberdar olmak mümkün değildir. Aynı zamanda avukat tutmadan işlem gerçekleştirmek bazı hallerde kişilere daha pahalıya mal olabilmektedir. Genelde kişiler, avukata vekaletname ücreti vermemek adına kendi işlerini halletmeye çalışmaktadırlar. Fakat uygulamada, izlenen yanlış prosedürler nedeniyle kişiler, harcamaları gerekenden çok daha fazla para harcamaktadırlar. Aynı zamanda avukat tarafından savunulmamak çoğu zaman davaların kaybedilmesine neden olmaktadır. Kaybedilen davalarda yaşanan menfaat kayıplarının geri döndürülmesi de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle herhangi bir hukuki ihtilaf karşısında bir avukata danışmak ve onun talimatları doğrultusu hareket etmek faydalı olacaktır.

 

Avukata Danışmanın Önemi

Avukatlar, karşılarına gelen işlerle nasıl baş edeceklerini en iyi bilen kişilerdir. Yaşanılan hukuki sorunu en iyi şekilde anlayacak ve bunu çözümleyecek olan kişi elbette ki avukattır. Avukat, yaşanılan hukuki problemi hızlı bir şekilde tespit eder ve soruna yönelik olarak müvekkiline ışık tutar. Hukuki prosedürlerin izlenmesinde döküman ve evrak işleri çok önemlidir. Bürokrasi ülkemizde her alanda önemli olduğundan dolayı evrakların ve dökümanların eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Avukata danışma bu anlamda da önemlidir. Çünkü avukat, döküman ve evrak işleri nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri hemen hemen sıfıra indirecektir.

 

Tüm bunların yanı sıra avukat, kişinin hakkını araması hususunda da ona yardımcı olacaktır. Bir konuda haklı olduğunu düşünen kimse bu hakkını nasıl arayacağını ve savunacağını bilemeyebilir. Bu durumda da bir avukata danışmak en doğrusu olacaktır. Aynı zamanda avukata zamanında danışıldığı takdirde küçük olan sorunların büyümesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Kişiler kendi başlarına sorunlarını çözmeye çalıştıkları takdirde küçük olduğu için önemsenmeyen problemler büyüyebilir ve içinden çıkılamayacak hale gelebilir. Bu anlamda da zaman kaybetmeden avukata danışmak önem arz etmektedir.

 

ALO Avukat Hattı

Avukata danışma derken avukat ile irtibat olmak isteyen kimselerin bilmesi gereken önemli konulardan birisi de avukatların arabuluculuk hizmeti de veriyor olduklarıdır. Bu hizmet sayesinde kişiler arasındaki problemler yargıya taşınmadan çözüme ulaştırılmaktadır. Böylece hem mahkeme masraflarından kurtulmak mümkün olacaktır hem de zaman kaybının önüne geçilecektir. Sanıldığının aksine avukatlar her zaman ücretli olarak danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yalnızca akıl danışmak adına bir avukatla iletişime geçilmesi mümkün olup bu durumda çoğu avukat ücret talep etmemektedir. Son olarak belirtmemiz gereken şudur ki avukat, hukuki anlamda yüksek tecrübeye sahip olacağından dolayı müvekkilinin lehine çalışmak için en doğru yolu seçecek ve en kısa sürede problemi ortadan kaldırma adına çaba sarfedecektir.

 

Avukatlık Ücreti

Avukat ile müvekkil arasında vekalet sözleşmesi yapıldığı zaman bir avukatlık vekalet ücreti ortaya çıkacaktır. Avukatlık Kanunu’na göre, avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı ya da değeri ifade etmektedir. Avukatlık ücretinin belirlenmesinde avukatın emeği, çabası, işin önemi ve niteliğiyle davanın süresi göz önünde bulundurulacaktır.

 

Avukatlık Ücreti

 

Avukat ile müvekkili arasında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında ücret kararlaştırılması mümkün değildir. Böyle bir sözleşme yapılırsa da geçersiz olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatlık ücretlerinin asgarisini belirlemiş olduğundan dolayı, söz konusu tarifede belirtilen rakamların üstünde bir ücret konusunda anlaşılması da mümkündür. Bu halde avukat hakkında disiplin cezası uygulanması bile mümkündür. Avukatın müvekkilinden aldığı vekalet ücretidir. Avukat davayı kazansa da kaybetse de bu ücrete hak kazanacaktır. Dava sonunda hangi avukat davayı kazanmışsa mahkeme haksız çıkan karşı tarafı yargılama giderlerine mahkum edecektir. Bu kapsamda da avukata vekalet ücreti ödeme yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Bu ücrette müvekkilin hiçbir hakkı yoktur; davayı kazanan avukata vekalet ücreti ödenmektedir.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...

Leave a Reply