(0212) 679 32 53

Boşanma Avukatı Arıyorum

Boşanma avukatı arıyorum diyorsanız makalemizi okumaya mutlaka devam edin. Öncelikle boşanmayla ilgili bazı kavramlar üzerinde durmamız konumuz açısından faydalı olacaktır. Boşanmak, karşılıklı olarak eşlerin belirli nedenlerden dolayı evliliklerini sonlandırma kararının resmi makamlar tarafından onaylanmasıdır. İşte bu boşanma işleminin gerçekleştirilmesinde bir boşanma avukatına danışmak ve onun aracılığıyla hukuki işlemleri gerçekleştirmek kişiler açısından daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki boşanma avukatı, boşanma avukatı arıyorum diyenlerin başvurduğu aile hukuku alanında uzman avukata denmektedir.

 

 

Boşanma davasının hızlı ve kusursuz bir şekilde sonuçlanabilmesi ve aynı zamanda boşanma işleminden sonra birtakım hukuki sorunların yaşanmasının önlenebilmesi adına boşanma avukatı arıyorum diyen kişi bu konuda dikkatli bir seçim yapmalıdır. Boşanma avukatı ile bu sürecin başlatılmasının ve devam ettirilmesinin önemi elbette ki yadsınamaz. Fakat çoğu zaman insanlar boşanma sürecini hafife aldıklarından dolayı avukata ihtiyaç duymadıklarını düşünerek kendi başlarına hareket etmektedirler. Bunun neticesinde de telafisi zor ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Boşanma dilekçesinin doğru ve istenilen bir biçimde yazılmamış olması, usul kurallarına aykırı davranılması, tedbir taleplerinin zamanına ve gereği biçiminde belirtilmemiş olması gibi nedenlerden dolayı boşanmak isteyen kişiler hak ve menfaat kayıplarına uğramaktadırlar.

 

 

Esasında boşanma avukatı arıyorum diye yola çıkmak da pek doğru değildir. Önemli olan alanında uzman ve müvekkilinin dilinden anlayan, onun haklarını ve taleplerini her zaman ön plana koyan bir avukat bulabilmektir. Sonradan müvekkilin aleyhine durumlar ortaya çıkmasını engelleyecek ve işini başarılı bir şekilde sürdürecek boşanma avukatı bulmak her zaman kolay olmamaktadır. Boşanma avukatı arıyorum diyerek büroya gelen kişilere en iyi hizmeti sunmak bir boşanma avukatının yegane amacı olmalıdır. Bunlardan yola çıkarak şunu belirtmeliyiz ki boşanmak, sanıldığının aksine çok ciddi bir prosedüre sahip ve sıkı sıkıya takip edilmesi gereken bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla boşanma avukatı seçiminde titiz davranılması ve bu alanda uzman kişilere başvurulması olası hak ve menfaat kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır.

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyorsanız İlk Yapmanız Gerekenler

Boşanma avukatı arıyorum diyen bir kimsenin öncelikle ilk cevaplamasını gereken soru, gerçekten boşanmayı isteyip istemediğidir. Yani kişi önce kendi talep ve isteklerini belirlemeli ki boşanma avukatı da ona olabildiğince yardım etsin ve istediği sonuca ulaşmasını sağlasın. Herhangi bir çelişki yaşınıyorsa elbette ki boşanma avukatı kişiye fikirlerini beyan edecektir. Fakat boşanmak çok ciddi bir durum olduğundan dolayı önce eş, kendisi taleplerini beyan etmelidir. Aynı zamanda boşanma avukatına gelen kişi boşanma sebeplerini, varsa delilleri ve tanıkları avukata detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Bir boşanma avukatının müvekkiline faydalı olabilmesi için herşeyin açıkça konusulması daha iyi olacaktır.

 

 

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler

Boşanma Avukatı Arıyorum Diyenler

 

 

Evliliğinizi bitirmeye karar verdiğinizde boşanma avukatı arıyorum diyerek hem kendiniz bir avukat bulabilirsiniz hem de bunun için mahkemeye talepte bulunabilirsiniz. Kişi, bir büroya bu amaçla gittiği takdirde kendisine gerekli bilgiler ve davanın gidişatı hakkında fikirler beyan edilecektir. Boşanma işlemi yalnızca evliliğin bitmesi sonucuna neden olmamaktadır. Davayla birlikte nafaka talep edilmesi mümkün olacağı gibi çocukların velayeti hususunda da anlaşmazlıkların çözümü söz konusu olabilir. Dolayısıyla boşanma avukatına gelen eş, mutlaka her konuda avukatını bilgilendirmeli ve taleplerini net bir şekilde iletmelidir. Boşanma avukatı arıyorum demek kolay olmakla beraber kendinize uygun avukatı bulmak her zaman kolay değildir. Bu hukuki sürecin işlemesinde tarafların birbirine güven duyması da çok önemlidir. Aile hukuku alanına giren davalarda olumlu bir netice alabilmek ve hak kaybına uğramamak adına güvendiğiniz, alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak en doğru seçim olacaktır.

 

 

Boşanma Avukatı Olmaksızın Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de avukat olmaksızın boşanma davası açıp açamayacaklarıdır. Öncelikli şunu söylemeliyiz ki boşanma avukatı olmadan da boşanma davası açılabilir; kanunen bir avukat zorunluluğu yoktur.

 

 

Boşanma davaları iki türlü gerçekleşmektedir: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Özellikle anlaşmalı boşanma davaların taraflar bir avukata ihtiyaç duymamaktadırlar. Fakat anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolünün hazırlanması esnasında bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek boşanma dilekçesinin verilmesi gerekse boşanma protokolünün hazırlanması dikkat ve ciddyet gerektiren işlerdendir. Tarafların taleplerini ve beklentilerini doğru bir şekilde iletememesi ya da yazamaması durumunda boşanma neticesinde hak kayıplarına uğramak mümkün olmaktadır. Çekişmeli boşanma için ise iyi bir boşanma avukatına başvurulması kesinlikle tavsiye edilendir. Bu tür davalarda boşanma zaten sorunsuz bir şekilde gerçekleşmediğinden dolayı tarafların haklarının zedelenmesi çok olasıdır. Aynı zaman çekişmeli boşanma davalarında tek sorun boşanma olarak karşımıza çıkmamaktadır. Mal rejimi, velayet, nafaka hakkı gibi konularda da çözüm yolları aranmaktadır. Dolayısıyla ister anlaşmalı boşanma olsun ister çekişmeli boşanma davası her halde kişilerin boşanma avukatı arıyorum diyerek alanında uzman bir avukata başvurması telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesi açısından yararlı olacaktır.

 

 

Boşanma Avukatına Neden Başvurulmalıdır?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi aile hukuku alanındaki davalar bilgi ve uzmanlık gerektiren davalardır. Hukuki sürecin gerektiği şekilde devam ettirilmemesi ve tarafların taleplerinin göz önünde bulundurulmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkması mümkündür. Boşanma avukatı, boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, mal rejimi, nafaka davası, tazminat davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi davası gibi konularda uzman olduğu için hukuki işlemlerin kusursuz devam etmesi ve lehe sonuç alınabilmesi adına mutlaka bir boşanma avukatına başvurulmalıdır.

 

 

Boşanma avukatı arıyorum diyen bir kimsenin elbette ki ilk beklentisi bu işlemin hızlı ve kusursuz bir şekilde sonlanmasıdır. Dolayısıyla bu noktada da boşanma avukatına büyük bir görev düşmektedir. Kuşkusuz en hızlı boşanma biçimi tarafların anlaşmaya vardıkları anlaşmalı boşanmadır. Fakat bazen öyle durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır ki anlaşmalı boşanma davalarında bile aksaklıklar yaşanılmakta ve süreç uzamaktadır. Alanında uzman bir boşanma avukatıyla hareket edildiği takdirde tahmini boşanma sürelerinin kısalacağını söylememiz doğru olacaktır. Anlaşmalı bir boşanma davasının neticelenmesi avukat olmadığı takdirde en iyi ihtimalle 6 ayı bulmaktayken iyi bir avukatla çalışıldığı zaman bu süre 3-5 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle sürenin kısalması ve istenilen neticenin alınabilmesi adına mutlaka aile hukuku alanında uzman bir avukat ile hukuki sürecin başlatılması ve ilerletilmesi gerekmektedir.

 

Boşanma Davasının Fer’ileri (nafaka, velayet, tazminat)

Boşanma davası, yalnızca eşler arasındaki evlilik birliğini sonlandırmayacaktır. Aynı zamanda nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda da sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Boşanma avukatı arıyorum diyen kişinin bu konularda da talebi olması halinde mutlaka bunu avukatına iletmesi gerekmektedir.

 

 

Kural olarak 18 yaşından küçük olan çocukların velayeti anneye bırakılmaktadır. Ancak annenin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi söz konusuysa veya anne, çocukların babaya bırakılmasına rıza gösteriyorsa velayetin babaya bırakılması da mümkün olmaktadır. Boşanma davası neticesinde verilecek olan velayet kararının sonradan bir dava açılarak değiştirilmesi talebinde bulunmak mümkündür. işte bu durum karşısında ihtiyaç duyulan ilk kişi tabi ki aile hukukunda uzman bir avukattır. Nafaka konusu ise genellikle boşanma davası esnasında çözüme kavuşturulmaktadır. Fakat nafakanın azaltılması ya da arttırılması hususunda sonradan dava açılması mümkündür. Bunların yanı sıra boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat alınması da mümkündür. Maddi tazminat kavramı eşin uğramış olduğu maddi zarar ver kaybı içerirken, manevi tazminat ise duyulan elem, keder ve acıyı bir nebze olsun hafifletmek amacıyla istenmektedir.

 

 

Boşanma sebebi, tarafların maddi durumları, sosyal statüleri gibi hususlar maddi ve manevi tazminat hükmedilmesinde en önemli etkenlerdendir. Bu nedenle boşanma davasında talep edilecek olan tazminat miktarının belli bir oranı olduğunu söylememiz mümkün değildir. Somut olayın özelliklerine göre bu miktarlar değişecektir. Bu noktada da uzman bir boşanma avukatından yardım alınmalı ve onun talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Yapılan iyi bir analiz neticesinde belirlenecek olan maddi ya da manevi tazminatın mahkeme tarafından kabul edilmesi söz konusu olabilecektir. Her halde aile hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınmalı ve böylece hukuki işlemler gerçekleştirilmelidir.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply