(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, adli yargı sistemimizde en çok açılan davalardan birisidir. Boşanma davası, eşlerin uzlaşarak ya da birinin diğerinden bağımsız olarak boşanmaya neden olan olgunun ileri sürülmesiyle açılan bir davadır. İster uzlaşarak isterse bunun tam tersi olarak boşanma davası açılmak istense, her halde mahkemeye başvuru yapılması gerekecektir. Fakat bu başvuru kapsamında gerçekleştirilecek olan hukuki prosedürler çoğu zaman kişiler tarafından çok komplike görülmektedir. Her ne kadar boşanma davası açabilmek için avukata vekaletname vermek zorunluluğu olmasa da sürecin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesi adına boşanma avukatına vekalet verilmesi taraflar bakımından yararlı olacaktır.

 

Boşanma davası nasıl açılır ?“, “Boşanma dava sözleşmesinde önemli noktalar nelerdir ?” diye soracak olursak, öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki bu davanın açılması için kesin bir karar verilmiş olmalıdır. Verilen boşanma kararından sonra eşler kendi aralarında anlaşmalı olarak boşanıp boşanmayacaklarını konuşmalıdırlar. Anlaşmalı boşanmaya karar verilmişse süreç, her iki taraf açısından da daha kolay ve hızlı ilerleyecektir. Eğer bir anlaşmalı boşanmaya varmak mümkün değilse o zaman çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davaları bir sebebe dayanmak zorunda olduğundan dolayı dava açmadan önce sebebin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususta da doğru bir tespit yapılabilmesi adına boşanma avukatından yardım alınması yerinde olacaktır.

 

Boşanma nedenini içine alan bir boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra bunun mahkemeye verilmesiyle boşanma davası açılması için ilk adım atılmış olacaktır. Mahkeme, dilekçeyi inceleyip bunu uygun gördükten sonra eğer taraflardan birisi tek başına boşanma davası açmışsa diğer tarafa cevap dilekçesi yazabilmesi adına süre tanınacaktır. Eğer bu durum yoksa, mahkeme boşanmaya neden olarak ileri sürülmüş olan sebebi inceledikten sonra eşlere veya vekile bilgilendirmede bulunarak bir ön inceleme duruşması günü belirleyecektir. Ön inceleme aşamasından sonra ise tahkikat aşamasına geçilecek ve burada sözlü yargılama ve duruşma gerçekleştirilecektir. Tahkikat aşamasından sonra ise mahkeme, boşanma davasını bir karara bağlayacaktır. Verilen karara karşı kanun yolu açık olduğundan dolayı taraflar, isterse bu yola başvurabileceklerdir.

 

Boşanma davasının aşamalarına bakıldığı zaman basit gibi görünsede esasında tahkikat aşamasında çekişmeli boşanma davalarında birçok problemle karşılaşılabilmektedir. Tanık dinleme, delilleri değerlendirme ya da gerekirse bilirkişi raporuna başvurma gibi durumlar davanın daha uzun sürede neticelenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davaları mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı değişmekle beraber ortalama 10 gün ile 3 ay arasında sonuçlanmakta iken çekişmeli boşanma davaları bazen yıllarca sonuçlanamamaktadır. Davanın kısa sürede karara bağlanabilmesi adına boşanma avukatıyla hareket etmek her zaman için daha iyi olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasında eşler, nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda uzlaşmaya varıp ardından dava açmaktadırlar. Davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Fakat bu davanın açılabilmesi için boşanma dilekçesinin mahkemeye verilmesinin yanı sıra aynı zamanda titizlikle ve prosedüre uygun bir şekilde hazırlanmış olan boşanma protokolünün de mahkemeye ibrazı gerekmektedir. Boşanma dilekçesi usulüne uygun bir şekilde boşanma nedeni net bir şekilde belirtilerek hazırlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında sıklıkla dayanılan boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik, yani evlilik biriğinin temelinden sarsılmış olmasıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası / Aile Hukuku

 

Bunun yanında boşanma protokolü de usulüne uygun bir şekilde ve kanunun belirlemiş olduğu hukuki sınırlar çerçevesinde hazırlanmış olmalıdır. Davadan sonra hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına özellikle boşanma protokolü hazırlanırken muhakka hukuki anlamda profesyonel yardım alınmalıdır. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşılabilir. Hakim, boşanma protokolünü de uygun bulduğu takdirde eşlerin evlilik birliğinin hukuken sonlanmasına karar verecektir. Ancak şuna dikkat çekmemizde yarar var; anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerin en az 1 yıl boyunca evlilik birliğini sürdürmüş olmaları gerekmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanmanın tarafları arasında boşanmanın sonuçları hakkında ortak bir irade söz konusu değilse o zaman bir çekişmenin varlığından söz etmemiz gerekecektir. Çekişmeli boşanma davası açılması için ilk yapılması gereken öncelikli olarak boşanma isteminin nedenini belirlemektir. Bu sebebi belirlemede TMK’da yer alan hükümler etkili olacaktır. Akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme veya zina gibi nedenlerle boşanma davası açılabilir. Boşanmanın sebebinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi adına bir boşanma avukatına danışılması önerilir. Aksi takdirde mahkemede bu konuda pürüzler çıkacağından zaten sancılı olan boşanma süreci daha da uzayacak ve bu her iki taraf bakımından da çekilmez hale gelecektir. Bir boşanma avukatına bu hususta danışmak istenildiği takdirde kendisine olaylar tam olarak anlatılmalı ve varsa mevcut deliller eksiksiz olarak sunulmalıdır. Özellikle ispatı zor olan konularda avukata danışılması gerekmektedir. Aksi takdirde haklı olunduğu halde mahkeme, söz konusu iddiaları dikkate almayacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası / Aile Hukuku

 

Deliller ve ispat, maddi ve manevi tazminat isteme noktalarında büyük öneme sahiptir. Bu nedenle avukatla hareket etmek kişilerin yararına olacaktır. Her ne kadar internette örnek olarak dilekçe ya da farklı belgelerin benzerleri olsa da uygulamada bunların birçoğu kişilerin işine yaramamakta; aksine zarara sokmaktadır. Bu sebeple hukuki danışmanlıktan yararlanılması şiddetle tavsiye olunur.

 

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında kişilerin hukuki yardım almadan kendi başlarına hareket etmeleri sonucu mahkemelerde bazen görevsizlik bazen de yetkisizlik kararı verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum, sürecin uzamasına neden olduğu gibi davayı açan kişi maddi kayba uğramasına da neden olmaktadır. İşte boşanma avukatının önemi burada bir kez daha gündeme gelmektedir.

 

Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup, onun olmadığı yerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli mahkeme olacaktır. Yetkili mahkeme ise boşanma davası açılmasından önce eşlerin son kez 6 ay beraber oturdukları yer mahkemesidir. Aynı zamanda eşlerden birinin ikametgahındaki mahkemede de boşanma davası açılabileceğinden ikamet ettikleri yer mahkemeleri de yetkilidir.

 

Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma davasında avukat tutmak bir zorunluluk olmamakla beraber tecrübeli bir avukata vekalet vermek kişilerin işlerini şansa bırakmamalarını sağlayacaktır. Boşanma davaları oldukça karmaşık olduğundan dolayı bir boşanma avukatı bunu çözüme kavuşturabilir ve sorunsuz hale getirebilir. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde açılan boşanma davaları daha uzun sürede sonuçlandığından dolayı iyi bir boşanma avukatı bu süreci kısaltabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. İşinin ehli olan bir boşanma avukatı yeterince tecrübeli olduğundan dolayı gerek hukuki prosedürün izlenmesinde gerekse davanın takibinde başarılı bir şekilde hareket edecektir.

 

Boşanma avukatı, ilgili mevzuatlara da yeterince hakim olması sebebiyle müvekkilinin haklarını en iyi şekilde muhafaza edecektir. Aynı zamanda boşanma avukatının önemi, mahkemede de ortaya çıkmaktadır. Başarılı ve saygın bir avukat, müvekkilini duruşmada en iyi şekilde temsil edecektir. Duruşma esnasında ortaya konulan sağlam gerekçeler ve deliller ile davanın, müvekkillerini lehine sonuçlanması için elinden geleni yapacak olan yine elbette ki boşanma avukatlarıdır. Tüm bu gerekçelerle ve daha fazlasıyla boşanma avukatının ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Neticede şunu belirtmeliyiz ki profesyonel anlamda hukuki yardım almak her zaman kişiler bakımından daha doğru olacaktır. Boşanma avukatının önemi

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply