(0212) 679 32 53

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası ücreti, boşanmak isteyen tarafların en çok merak ettiği konular arasında yer aldığından dolayı makalemiz bu hususta kişilerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına faydalı olacaktır. Açılması planlanan boşanma davasının maliyeti, boşanma davası avukatlık ücreti, boşanma davası harç bedeli, boşanma davasında yargılama giderleri gibi pek çok gideri kapsamaktadır. Boşanma davası ücretleri hakkında detaylı bilgi vermeden önce “boşanma” sözcüğünden ne anlaşılması gerektiğini açıklamamız yerinde olacaktır. Boşanmada taraflar yalnızca yaşadıkları evi ayırmazlar; mal paylaşımı ve çocuğun velayeti gibi konularda da ayrılmaya giderler. Bu nedenle boşanma denildiği zaman yalnızca evlilik birliğinin sona ermesi anlaşılmamalıdır. Çünkü eşler, sosyal ve ekonomik hayatlarını da boşanma ile ayıracaklardır. Boşanma sürecinde pek çok konuda eşlerin ayrılması ve nafaka ve tazminat gibi konuların gündeme gelmesinden dolayı boşanmanın maliyeti de farklılık gösterecektir.

 

Hukukumuza göre eşlerin yasal olarak evlilik birliklerini sonlandırabilmesi adına boşanma davası açılması zorunludur. Boşanma davası bir süreç olduğundan dolayı bu süreç içerisinde bazı zorunlu giderlerin ödenmesi gerekecektir. Özellikle yargılama giderleri bu giderlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda boşanma davası açılmadan önce davanın açılabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması esnasında ödenecek tutarlar da boşanma davası ücreti kapsamında yer almaktadır. Fakat şunu belirtmeliyiz ki her boşanma davası bakımından tarafların aynı ücreti ödemesi mümkün değildir. Boşanma davasının türü, tanık dinleme, bilirkişi atama gibi pek çok husustan dolayı boşanma davası ücreti de değişecektir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında sürecin daha uzun olmasından dolayı maliyetin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ülkemizde uygulanan hukuk sistemine göre boşanma davası açılması için avukat tutma zorunluluğu olmamakla beraber kişiler eğer tercih ederlerse bir boşanma avukatına vekalet verebilirler. Bu durumda da boşanma davası ücretinin artması elbette ki kaçınılmaz olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişiler anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile dava açmalıdırlar. Ancak bu belgelerden önce anlaşmalı şekilde boşanabilmek için Türk Medeni Kanunu’nda yer alan şartların var olması gerekmektedir. İlgili kanunda yer alan koşullar mevcut değilse anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi de mümkün olmayacaktır. Örneğin evlilikleri 6 ay sürmüş olan bir çift bu şekilde boşanamayacaktır. Çünkü kanuna göre anlaşmalı olarak boşanabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Eğer söz konusu şartlar mevcutsa belirtmiş olduğumuz evraklar hazırlanarak dava açılabilecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti

 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, çekişmeli boşanma davası ücretine göre daha az olacaktır. Bunun nedeni ise anlaşmalı boşanmada yargılama esnasında davaların ispat yükümlülüğünün olmaması, tanık dinletme ihtiyacının doğmaması ya da hukuki sebebin varlığının araştırılmasına gerek duyulmamasıdır. Elbette ki bu nedenleri çoğaltmamız mümkündür. Örneğin somut olayda eğer bilirkişi raporu alınması gerekiyorsa bu hem dava sürecini uzatacak hem de dava ücretinin artmasına neden olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında bunlara ihtiyaç duyulmadığından dolayı hukuki süreç daha kısa olacak ve giderler daha az olacaktır. Ancak sürecin hızlı ve prosedürlere uygun ilerleyebilmesi adına özellikle boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında aile hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınması ileride ortaya çıkabilecek olan olumsuz durumların ve uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi adına önem taşımaktadır.

 

Avukata vekalet vermeyerek kendi başına işlem yapmak isteyen kişiler çoğunlukla işi daha uyguna kapatalım derken daha fazla ücret ödemek zorunda kalmaktadır. Çünkü bir işlemin yanlış yapılması halinde tekrardan yeni bir işlem yapmak gerekecektir. Bu durumda da defalarca ödeme yapmak söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle boşanma avukatının rolü, boşanma davalarında ve öncesinde yapılan hazırlıklarda büyüktür. Belirtmiş olduğumuz tüm bu nedenlerden dolayı boşanma davasının ücreti somut olaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak şunu belirtmeliyiz ki İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğinde önermiş olduğu anlaşmalı boşanma davası ücreti 4600 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olduğundan dolayı tutulacak avukatın tecrübesi ve ücret tarifesine göre değişiklik göstermesi mümkündür.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak birtakım ispatların yapılmasını, tanık dinlenilmesini, inceleme yapılmasını ve delil sunulmasını gerektirebilmektedir. Hal böyle olunca da çekişmeli boşanma davalarında sürecin sonlanması da daha uzun sürmektedir. Karmaşık hale gelmiş olan boşanma davasında bir de tarafların kusurlarının tespit edilmesi konusu işin içine girince sürecin uzaması kaçınılmaz olmaktadır. Kusurun belirlenmesi, nafaka ve tazminata karar verilebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. O yüzden bu aşamanın atlanması mümkün değildir.

 

Çekişmeli Boşanma Dava Ücreti

 

Boşanma davasının karmaşık ve uzun sürmesinden dolayı ücretin de artacağını söylememiz doğru olacaktır. Aynı zamanda bu tip davalarda avukat tutulması taraflar açısından büyük bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde zaten karmaşık olan dava iyice karışacak ve çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır. Boşanma avukatı, müvekkilinin hak ve menfaatlerini gözeterek bu karmaşık süreci en kısa sürede sonlandırmaya çalışacaktır. Çekişmeli boşanma davası ücretine bir de avukatlık ücrete ekleneceğinden dolayı, anlaşmalı boşanma davasına göre daha fazla bir ödeme yapılması söz konusu olacaktır. İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki çekişmeli boşanma davası ücreti 6800 TL olup bu ücret avukatın tecrübesine ve ücret tarifesine göre değişiklik gösterebilecektir. Aynı zamanda tazminat istenmesi halinde alınan tazminat bedelinden de yüzde talep edilmesi mümkündür.

 

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davası masrafları, davanın açılabilmesi için gerekli olan harçların yatırılması, yargılama yapılması için yargılama giderlerinin ödenmesi veya bilirkişi tayin edilmesi halinde onun ücretinin ödenmesi gibi masrafları kapsamaktadır. Bir çok kalem gideri boşanma davası masrafları açısından belirleyici olmaktadır. Gerek dava nedeniyle yapılan tebliğ ve ilanlar gerekse dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ve ulaşım giderleri, boşanma davası masrafları arasında yer almaktadır. Söz konusu masraflar yaklaşık olarak 700 TL tutmakla birlikte bunların mevcut davaya göre artması mümkündür. Bu nedenle net bir miktar belirtmemiz dava açacak olan kişiler bakımından yanıltıcı olacağından ancak tahminde bulunabiliriz. Masraflar, davanın açılması ve yürütülmesi adına zorunluluk taşıdığından dolayı bunları ödemekten kaçınmak mümkün olmayacaktır.

 

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davası ücreti konusunda ele almamız gereken bir diğer konu da avukatlık ücretinin ne kadar olacağıdır. Her ne kadar boşanma davalarında avukata vekalet vermek bir zorunluluk olmamakla beraber davanın çabuk bir şekilde sonlandırılabilmesi adına avukat tutulması önerilir. Boşanma davası avukatının ücreti konusunda tam bir miktar belirtmemiz mümkün değildir. Çünkü avukatlık ücreti, avukatın tecrübesine göre değişiklik gösterecektir. Her ne kadar baroların belirtmiş olduğu bir avukatlık ücreti olsa da bunlar tavsiye niteliği taşıdığından dolayı her avukatın bunlarla bağlı kalması söz konusu değildir. Avukat sahip olduğu bilgi ve deneyim çerçevesinde müvekkiline hizmet verecek ve yine bu çerçevede ücret talep edecektir. Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz ki anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti daha düşük olmakla beraber çekişmeli boşanma davalarında ücretlerin özellikle somut olayın niteliklerine göre daha fazla olduğu aşikardır.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply