(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir ?

Boşanma davalarında eşler arasında en anlaşılamayan konulardan biri de velayet konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlar ve verilen kararlar boşanmada çocuğun velayeti kime verilir sorusuna netlik kazandırmaktadır.

 

Boşanma davaları sırasında arada kalan çocukların psikolojileri büyük önemle göz önünde bulundurulur ve bu yönde en sağlıklı karar verilir. Elbette verilen karar sağlıklı bir evlilikte çocuğun anne ve baba ile aynı anda iletişim kurabilmesi ve yaşayabilmesinde olduğu kadar çocuk için olumlu sonuçlar vermeyecektir. Ancak burada gözetilen çocuğun en az zararla, geleceğini ve ruhsal sağlığını garanti altına alacak şekilde önlemler alınmasıdır. Bu doğrultuda önceki mahkeme kararları incelendiğinde annenin çocuğa bakmasına engel ruhsal, maddi veya sağlık sorunları bulunmuyorsa genelde velayetin anneye verildiği gözlenmiştir. Özellikle küçük yaşlardaki çocukların anne bakımına ve şefkatine muhtaç oldukları göz önünde bulundurulduğunda en sağlıklı kararın bu olduğu anlaşılacaktır. Ancak farklı durumlar söz konusu olduğunda velayet babaya da verilebilmektedir.

 

Meseleyi özetlemek gerekirse 7-8 yaşlarına kadar, sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu olmadığı takdirde çocuğun velayeti anneye verilmektedir. Burada etken çocuğa en iyi bakımın anne tarafından verilebileceğinin uzmanlar tarafından kanıtlanmış olmasıdır. Hatta çocuğun yaşı küçük olduğunda annenin maddi durumu göz ardı edilmektedir. Babanın devreye girmesi ise annenin bakımdan aciz olması ve çocuğa fiziksel ve ruhsal açıdan zarar vermesi durumunda ortaya çıkan bir istisnadır. Elbette çocuğun yaşı büyüdükçe ve olgunlaştıkça babanın maddi durumu ve sunacağı imkanlar doğrultusunda çocuğun velayetini alabilme imkanı da artacaktır. Yaşı daha büyük olan çocukların velayet davalarında mahkeme çocuğu da dinleme yoluna giderek kararını verebilir. Yani boşanmada çocuğun velayeti kime verilir sorusuna verilecek cevap yoğunluklu olarak anne olmakla birlikte velayetin yaşa ve imkanlara göre farklılık arz edebileceği yönünde olacaktır.

 

Velayette Değişiklik Davası

Boşanma ve velayet davaları karara bağlandıktan sonra velayeti üzerine alan tarafın sorumluluklarını yerine getirmemesi, kanunlara ve izinlere uygun davranmaması gibi durumlarda açılabilecek olan davadır. Bu dava yalnızca anne veya yalnızca baba üzerine değil ikisini muhatap alarak da açılabilmektedir. Böyle bir durumda mahkeme davacıyı haklı görmesi halinde çocuk için vasi ataması yapılır. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? Sorusu mahkemelerde karara bağlanarak netleştirilmiş olsa da değişiklik davası için gerekli şartlar oluştuğunda çocuğun boşanmış eşler arasında velayetinin değişikliğe uğraması mümkün olur. Böyle bir başvuru yapılacaksa avukat yardımına başvurulması yerinde bir karar olacaktır. Bu sayede karşı tarafın kusurları ve çocuğa gerektiği gibi bakma yetisinin bulunmadığının kanıtlanmasıyla birlikte velayet değişikliği talep eden tarafın neden çocuk için daha iyi olduğunun ortaya konulması daha rahat olacaktır.

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri

Velayet değişikliği elbette belirli şartların oluşmasına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Kanunlarda bununla ilgili hükümler yer almaktadır. Boşanma ve velayet davalarında ortada bir veya daha fazla çocuk varsa yaşı da göz önünde bulundurularak çocuğun gelişimi ve geleceği için en doğru kararın verilmeye çalışıldığı unutulmamalıdır. Bu noktada mahkemeler anne ve baba gibi duygusal düşünmekten uzaktır. Velayet değişimi için daha önce velayete sahip olan tarafın üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi durumunun oluşması gerekir. Bunun dışında çocuğun bakımını ve geleceğini etkileyecek düzeyde bir rahatsızlık olması, akli dengenin yitirilmesi, çocuğa ciddi zararlar verilmesi gibi durumlar da velayet değişikliği yapılmasına olanak tanır. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir sorusu dışında velayette tarafların sorumlulukları ve mahkemenin verdiği kararlara uyum sonraki süreçleri etkilemektedir. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir ?

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply