(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olan avukatlara verilen isimdir. Ceza avukatının önemine ve niteliklerine değinmeden önce ceza hukuku üzerinde durmamız yerinde olacaktır. Ceza hukuku, suçları, cezaları ve infaz rejimlerini düzenleyen bir hukuk alanıdır. Her ne kadar hiç suçun işlenmediği bir dünyada yaşamak hepimizin arzuladığı bir durum olsa da maalesef gerçek hayatta böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hukuk düzeni işlenen suçları, bu suçlara uygulanacak cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ortaya koymak adına ceza hukuku adı verilen hukuk dalını oluşturmuştur. Söz konusu cezalar kişilerin özgürlüklerini ve adli sicil kayıtlarını doğrudan olumsuz olarak etkilediğinden ötürü, ceza hukuku titizlik gerektiren bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında gelişmiş bilgi ve tecrübeye sahip olup bu alanda kişilere hizmet vermektedir. Ceza davalarında gerek mağdur gerekse fail olmak her zaman zordur. Mağdurların mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve suç iddiası ile yargılanan kimselerin masum olup olmadıklarının araştırılması düzenli ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. İşlenen suçun doğru tespit edilmesi, suça karşı başvurulabilecek kanun yollarının araştırılması, faillerin ne kadar ceza alacaklarının araştırılması gibi konuların hepsi ceza avukatının uzmanlık alanına girmektedir.

 

Ceza avukatı, suç şüphesi altında olan kimseler adına savunma yapabilme imkanına sahiptir. Bu nedenle suç şüphesi altında bulunan kimsenin etkili bir savunma yapabilmesi adına bir ceza avukatına başvurması en doğru hareket olacaktır. Ceza avukatı, şuç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli ya da sanığa hukuki yardımda bulunabilir. Soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında da şüpheliyi temsilen savunma görevini üstlenecektir. Bu konuya yazımızın ilerleyen bölümlerinde tekrar değineceğiz.

 

Ağır Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanlarına giren davalarla ilgilenen ve bu konuda uzmanlaşmış olan avukatlara ağır ceza avukatı denilmektedir. Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemelerine göre daha ağır cezayı gerektiren suçlarla ilgilenmektedirler. Dolayısıyla bu mahkemelerde alınacak olan kararlar hafif değildir ve çoğu zaman ömür boyu hapsi gerektirebilir. Bu anlamda ağır ceza avukatlarının sorumluluklarının çok daha fazla olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bir suçtan dolayı mağdur olan kişi elbette ki adaletin yerini bulmasını isteyecektir. Bu nedenle alanında ağır ceza avukatına gitmek toplumda adalet duygusune erişilmesi adına önemlidir. Aynı şekilde suç isnad edilmiş olan kimse de masum olduğunu iddia edebilir veya daha az ceza verilmesi gerektiğini düşünebilir.

 

Ağır Ceza Avukatı

 

Haksız yere kimsenin cezalandırılmaması, özgürlüğünün kısıtlanmaması ve adli sicil kaydının temiz kalabilmesi için ceza avukatlarına büyük görev düşmektedir. Toplumda adalet duygusu tatmin edilmezse ya da suçsuz kişiler ömür boyu hapse mahkum edilirse toplum düzeninin derinden sarsılacağı kesindir. Bu bağlamda gerek suçun mağduru olan kimseler gerekse suç isnad edilen kimseler mutlaka bu alanda tecrübe sahibi ve gerekli bilgi birikimine sahip avukatlara danışmalıdırlar. Aksi halde önüne geçilemeyecek hataların ortaya çıkması söz konusu olabilir.

 

İyi Bir Ceza Avukatının Nitelikleri

Ceza avukatlarının kim olduklarından ve hangi işlere baktıklarından kısa da olsa daha bahsettik. Ancak iyi bir ceza avukatının özelliklerinin neler olduğundan henüz bahsetmedik. Ancak iyi bir ceza avukatıyla çalışıldığı takdirde dava sonucunda istenilen sonuca ulaşılması mümkün olacaktır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki iyi bir ceza avukatı bulunduğu toplumda yer alan insanları iyi bir şekilde analiz edebilir ve hümanist bir bakış açısına sahiptir. Aynı zamanda ceza avukatı, somut olayı en ince ayrıntısına kadar derin bir şekilde inceler ve müvekkilinin lehine olabilecek her türlü durumu mahkeme önünde sunar. İyi bir ceza avukatının en belirgin özelliklerinden birisi de asla pes etmiyor oluşudur. Böyle bir avukat hukukun kendisine sağlamış olduğu tüm imkanları bilir ve bunları sonuna kadar kullanarak pes etmeden devam eder.

 

İyi Bir Ceza Avukatının Nitelikli Halleri

 

İyi bir ceza avukatında bulunması gereken en önemli özelliklerden birisi ayrıntıcı olmasıdır. Detayları dikkate alabilen ve en ufak ayrıntıları bile değerlendirebilen ceza avukatları işlerine yarayabilecek her türlü delili bulabileceklerdir. Bunun yanı sıra bu tip bir avukat dilekçe yazma konusunda da uzmanlaşmıştır. Yazmış olduğu dilekçelerde olayın hassas noktalarına değinir ve isteklerini dayanakları ile birlikte net bir şekilde ortaya koyar. Tüm bunların yanında iyi bir ceza avukatı elbette ki ilgili mevzuatlara hakimdir. Bu nedenle mevzuatlardan ve benzer olaylardan yola çıkarak sahip olduğu iddiayı güçlendirebilmek adına çaba harcar. Bunun yanında ceza avukatıi, yargı sistemini de tam anlamıyla bilmektedir.Belirtmiş olduğumuz herşeyin sonunda şunu da eklemeliyiz ki alanında uzman bir ceza avukatı önceden baktığı davalardan edinmiş olduğu tecrübelerle müvekkilini en iyi şekilde savunmak için çabalayacaktır.

 

Ceza avukatlarının üstlenmiş oldukları sorumluluklar fazlasıyla ağırdır. Ancak bu alanda kendini kanıtlamış ve başarılara imza atmış olan avukatlar karşılarına ne tür vaka gelirse gelsin bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacaklardır. Dolayısıyla ceza hukuku alanında bir problemle karşılaşılan kişier ister mağdur olsunlar isterse suç isnad edilen kimse, iyi bir araştırma yapmalı ve bunun sonucunda avukat seçmelidirler. Aksi halde mağdur olan kimsenin adalet ve hakkaniyet duygusunun tatmin edilmesi mümkün olmayacağı gibi esasında masum bir kişinin mahkumiyeti söz konusu olabilir. Bu anlamda ceza avukatının öneminin yadsınamaz olduğunu söylememiz doğru olacaktır.

 

Soruşturma ve Kovuşturmada Ceza Avukatının Önemi

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki ceza avukatına en erken şekilde başvurulması daha iyi olacaktır. Çünkü suçun soruşturma aşaması davanın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle ceza avukatına soruşturma aşamasında vekalet verilmiş olmalı ve böylelikle avukat, olaya olabildiğince erken dahil edilmelidir. Soruşturma aşamasında avukata vekalet verilmesi halinde eğer vekalet veren şikayette bulunansa daha kapsamlı delilleri de içeren bir dilekçe hazırlanması mümkün olacaktır. Eğer bu aşamada avukat tayin eden şüpheli sıfatındaysa bu durumda gerekli savunmalar tam anlamıyla yapılacak ve şüpheye mahal veren durumlar müvekkil lehine ortadan kalkabilecektir.

 

Özellikle kovuşturma aşamasında ceza avukatına büyük görev düşmektedir. Duruşma esnasında ortaya konulan iddialar, itirazlar ve savunmalar verilecek olan kararı doğrudan etkileyecektir. Dava neticesinde verilecek olan karara karşı istinaf yoluna gidilmesi, gerekirse ordan da temyize gidilmesi halinde yine ceza avukatına ihtiyaç duyulacaktır. Ceza avukatı, hem prosedürleri tam anlamıyla bildiğinden hem de hukuki bilgiye sahip olduğundan dolayı müvekkilini en iyi şekilde temsil etmek adına çalışacaktır. Bu nedenle alanında uzmanlaşmış bir ceza avukatına danışılması muhakkak suretle önerilmektedir.

 

Ceza Avukatı ile Ne Zaman İletişime Geçmeliyim ?

İnsanlar genellikle mahkeme celp kağıdı evine geldiğinde veya havaalanı, otobüs terminali, otel vb. yerlerdeki kayıtlarda yakalama kararının olduğunu gördüğünde ceza hukuku alanında çalışan bir avukata, yani ceza avukatına ihtiyacı olduğunu anlamaktadırlar. Ancak ceza hukukunun hassaslığından ve usuli kuralların katılığından kaynaklı olarak mümkünse soruşturma aşamasının başı olan ifade tutanağının alındığı sırada, değilse soruşturma aşamasının bitmesinden önce muhakkak İstanbul ceza avukatıyla iletişime geçmelidirler.

 

İfadeyi vermeden önce ceza avukatıyla birlikte avukat görüşme odasında görüşebilir, nasıl bir strateji izleyeceğinizi birlikte belirleyebilirsiniz. Gözaltındayken size bir ceza avukatının soracağı belirli başlı sorular vardır. Bunlardan biri yemek, su, lavabo ihtiyacınızın giderilip giderilmediği, diğeri ise herhangi bir darp olayına maruz kalıp kalmadığınızdır. İfadeniz alınmadan önce kimliğiniz saptanır. Şüpheli olarak kimliğinize ait bilgiler hakkında doğru bilgi vermekle yükümlüsünüzdür. Üzerinize atılı olan suç açıklanır. Müdafii seçme hürriyetiniz anlatılır. Gözaltına alındığınızın yakınlarınıza bildirilmesi gerekir. Yüklenen suçla ilgili açıklamada bulunmama hakkınızın olduğu söylenir (Susma hakkı) Bunlar gibi birçok zincirle yürüyen gözaltı prosedürü, muhakkak iyi bir ceza avukatı yardımı gerektirir.

 

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanmasında Ceza Avukatı’nın Rolü

Haklarınızdan birinin bile hatırlatılmaması ifade tutanağının hukuken sakat olmasına sebebiyet verebilir. İnsanlar genellikle dava açılıp eline mahkeme celbi ulaştığında ceza avukatlarına ulaşmaktadır. Ancak izlenecek stratejinin soruşturma aşamasında oluşturulmasının yüksek öneme sahip olmasından dolayı ceza avukatı ile iletişime geçme zamanınızın soruşturma aşaması olması gereklidir. Bazen “ben zaten suçsuzum, bir şekilde lehime sonuç çıkar” düşüncesiyle haklarında ceza davası açılan insanlar ceza avukatına hiç başvurmayıp, davalarını kendileri takip etmektedirler. Türk hukukuna bazı haller (şahsın 18 yaşından küçük olması, ağır ceza mahkemesinin görev alanını ilgilendiren suçlar vb) hariç avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ceza hukuku kişilerin hürriyetlerini tehdit eden ve fazlasıyla titiz olmayı gerektiren bir alan olduğu için bir ceza avukatı ile çalışmanın zorunlu olduğunu belirtmekte fayda vardır.

 

Ceza Avukatının Rolü

 

Ceza Avukatı Nasıl Çalışır ?

Her avukatın çalışma tarzı farklı olmakla birlikte ceza avukatı olarak Topo Hukuk Bürosu avukatlarının çalışma şeklinde öncelikle konuyla ilgili analiz yapılması mevcuttur. Hangi ceza dosyası olursa olsun, net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Dilerseniz dosyanızın fotokopisini kendiniz alabilirsiniz. Ayrıca avukatların tüm kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisi bulunmaktadır. Dilerseniz de İstanbul‘dan tüm Türkiye‘ye hizmet veren ceza avukatlarımıza iletişim bölümündeki numaralardan ulaşarak dosya inceleme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 

Ceza avukatlarının özellikle sanık durumunda olan kişileri savunurken dikkat etmeleri gereken bir takım hususlar vardır:

 

 • Şüpheli kişiler ya gerçekten suçlu olduklarından ya da üzerlerinde baskı hissettiklerinden dolayı ceza avukatı olarak kendisini savunacak kişiye eksik veya yanlış bilgi verebilirler. Bu durumlarda avukatın tecrübesi ve yaklaşımı doğru bilgi edinmesinde etkilidir.
 • Avukatlık haksız da olsa müvekkili haklı göstermek değil, yalnızca yasaların herkes için adil ve yerinde uygulanmasını sağlamak içindir. Özellikle şüpheli müvekkiller sürekli olumlu bir bakış açısı duymak istemektedirler. Ancak iyi bir ceza avukatı tozpembe bir dava süreci öngörmek yerine daima gerçekçi ve doğrucu olmalıdır.
 • Ceza davalarında mağdur olduğunu iddia eden kişiler de daima karşı tarafın kendilerinin istediği şekilde cezalandırılacağı ve ancak adaletin bu şekilde tesis edilebileceği yanılgısına düşmektedirler. Fakat cezalandırmada baz alınan kaynak mağdur olanın beklentilerinden ziyade kanunlar ve içtihatlar olmaktadır. Ceza avukatı bu noktada müvekkilini yine gerçekçi bir yaklaşımla yasaların öngördüğü cezalar hakkında bilgilendirmeli ve bunu karşı tarafa kabul ettirebilmelidir.
 • Hukuktaki yasalarda ve düzenlemelerde daima bir dinamizm söz konusudur. Bu anlamda iyi bir avukatın kendisini sürekli güncellemesi ve üstleneceği davalarla ilgili bilgi ve tecrübesini sürekli geliştirmek yolunda ilerlemesi gerekmektedir.
 • Tüm bu unsurların ötesinde iyi bir ceza avukatı daima hazır, yasalara ve geçmiş davalara hakim, kendisinden emin, nerede ne yapacağını bilen, dava süreçlerini iyi takip edip yerinde ve zamanında hamle yapan, müvekkiline daima güven ve dürüstlük aşılayan bir yapıda olmalıdır. Aksi hallerde hukukun ve adaletin doğru şekilde gerçekleştirilmesi riskli hale gelecektir.

 

Ceza Avukatının Yapması Gerekenler

Ceza avukatı çok farklı ve zorlu durumlarla karşılaşabilmektedir. Özellikle ağır ceza istemiyle açılan davalarda kamuoyu, karşı taraf ve müvekkilin baskısını iyi yönetmek avukat için oldukça zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bir avukat için en şaşmaz ilke kanunların gerektirdiği işlemleri ve sınırları asla ve asla terk etmemektir. Avukat nasıl ki hukuk kurallarının yerinde ve doğru şekilde temini için uğraşıyorsa aynı kanunlar avukatın söz konusu baskılardan ve tehditlerden korunmasını da sağlamaktadır. Dolayısıyla iyi bir avukat söz konusu baskılardan yalnızca üzerine düşeni en iyi şekilde yaparak ve yasaların belirlediği sınırların dışına çıkmayarak önemli ölçüde kurtulabilecektir.

 

Suç Tipine Göre Ceza Avukatlarının Çalışma Tarzı

Hukuk fakültesinden mezun olan ve mevzuattaki şartları tamamlayıp avukatlık stajını tamamlayan herkes avukat olabilir. Ruhsatını almış bir avukat, tüm hukuk ve ceza davalarına bakabilir. Bu konuda herhangi bir yasal ayrım bulunmamaktadır. Ancak hukuki konularda yardım almak isteyen kişiler, özellikle ceza davaları hakkında bir avukata ihtiyacı olduğunda ceza avukatları ile çalışmak istemektedir. Bunun sebebi gayet doğal olarak karşılanması gereken tecrübe talebidir. Bir ceza davasında hürriyetinin ihlali olur ve şüpheli/sanığın geri kalan ömrünün bir kısmı belki de tamamını cezaevinde geçirmesi muhtemeldir. Bu yüzden ceza davanız için anlaşacağınız ceza avukatını tecrübeli ve işinin ehli seçmenizde fayda vardır.

 

Ülkemizde müvekkiller kanunlardan ve mevzuatın işleyişinden genellikle habersiz olduklarından dolayı avukatların işi bu noktada daha da zorlaşmaktadır. Ceza avukatı bir yandan müvekkilini kanunların gerektirdiği durumlar konusunda bilgilendirip ikna etmeye çalışırken diğer yandan da davanın en sağlıklı şekilde yürütülmesi işlevini de yerine getirmektedir. Sanık konumunda veya mağdur tarafında olan müvekkillerin ikisi de haklı veya haksız olsalar da kendileri için en iyi olduğunu düşündükleri şeyi elde etmek isteyeceklerdir. Yani müvekkiller kanunlardan ziyade duygusal isteklerinin yerine getirilmesini arzulamaktadırlar. Söz konusu durum oldukça yoğun geçen, yeri geldiğinde saatlerce sürebilen, stres yüklü ve odaklanması zor dava süreçlerini bir kat daha zorlaştırmaktadır. Bu süreçleri hem müvekkillere gerekli açıklamayı yapabilen, hem de hukukun kuralları çerçevesinde en kaliteli hukuk hizmetini veren ceza avukatlarımızla iletişim kurmak için bize ulaşabilirsiniz.

 

İşini doğru yapmaya çalışan bir ceza avukatı adaletin ve güvenliğin tesis edilmesinin yegâne yolunun hukuki çerçeveden ayrılmamak olduğunu unutmamalıdır. İstanbul ceza avukatı arıyorsanız aşağıdaki formu doldurarak veya online randevu alarak iletişime geçebilirsiniz. Ceza avukatı

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

16 Responses

 1. Hakan C.

  mrblar bi dava hakkında detaylı fiyat almak istiyordum bana maliyeti düşük olcaksa birisini mahkemeye vermek istiyorum.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   2017 yılında İstanbul barosunun tavsiye ettiği Avukatlık asgari ücret tarifesini inceleyebilirsiniz.

   Saygılarımla

 2. Sevinç L.

  öncelikle merhaba benim bir şahıs hakkında mahkemem vardı ama tuttuğum avukat dahi tehdit altındaydı, bende doğru ifade edemedim kendimi ifademi düzeltebilir miyim ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   İfadenizi avukat eşliğinde verdiyseniz değiştiremezsiniz. Avukatsız olarak verdiğiniz ifadeler ise CMK’ya göre değiştirilebilmektedir. Dilerseniz bu konuda avukatınızdan bilgi alabilirsiniz.

   Saygılarımla

 3. ramazan e.

  Geçen gün taksiyle beşiktaşa geçerken taksicinin aracı düzgün kullanmasını rica etmemle tartışmamız bir oldu. daha sonra polisler geldi taksicide şikayetçi oldu bende. şahidimde yok nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Size karşı hakaret içeren herhangi bir cümlesi olduysa bunu belirtmelisiniz. Olay fiziksel bir müdahale içeriyorsa o zaman hastane raporlarıyla ispat edebilirsiniz. Hakkınızda dava açılırsa uzman bir ceza avukatından yardım almanız sizin lehinize bir durum oluşturacaktır.

   Saygılarımla

 4. Mügenur K.

  geçen yıl bir gasp olayına maruz kaldım ve zanlıyı mahkemeye verdim ama çok düşük cezalarla sıyrıldı, bu zanlıya daha çok ceza vermek için tekrar mahkemeye başvurabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, tekrar mahkemeye başvursanız bile daha önce dava görüldüğü için yeni bir dava açılmayacaktır. Ama eğer temyiz süresini kaçırmamışsanız karar için bir üst mahkemeye başvurabilirsiniz. Saygılarımızla

 5. Kayıhan Y.

  selam olayı nasıl anlatıcağımı bilmiyorum fakat özet geçmek gerekirse ben arabamın komşum tarafından bizzat soyulduğuna şahit oldum ama görgü tanığı yok yinede mahkemeye versem ceza alırmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, gerekli ispat sağlandığı takdirde komşunuz ceza alacaktır. Parmak izi, kamera kayıtları gibi deliller ispat için yeterli olabilir. Saygılarımızla

 6. Emine L.

  lütfen yardım edin artık nerdeyse adalete güvenim kalmayacak. darp edilip üzerine gaspa uğradığım adam hala sokaklarda geziyor mahkemeye verip süründürmek istiyorum ibretli olmalı arasam sizi çok masraflı olurmu bu iş?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, ücret konusunu buradan konuşamıyoruz. internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Bilal O.

  abim uyuşturucu kullanmaktan kamu davası açıldı ama bunun için tedbir amaçlı acilen avukat arayışımız var yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 8. Çilem T.

  bir ceza mahkemesine başvuru yapıcam ama bir davanın bana maliyeti ne kadara mal olur? veya kazanırsam masrafı karşı tarafa ödetebilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, ceza davası açarken harç alınmaz. Avukat tutmak isterseniz avukatlık ücreti ödersiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply