(0212) 679 32 53

Deport Nedir, Nasıl Kaldırılır ?

Deport nedir, nasıl kaldırılır ? Deport kararı, ülkemizde bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Kanuna aykırı olarak çalışan ya da oturan yabancılar, bu durumların tespit edilmesi halinde ilgili hükümler çerçevesinde sınırdışı edilmektediler. Deport kararı ile birlikte sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz konusu olmaktadır. Fakat elbette ki bu kararın da kaldırılması için kanun koyucu birtakım yollar öngörmüştür. Deport kararının kaldırılması, sınırdışı edilmenin sebebine göre önem arz eden bir durumdur. Çünkü yabancılar, tek bir nedenle değil; birden fazla nedenle çeşitli şekillerde deport edilebilirler ve bunların ülkemize girişleri yasaklanabilir. Dolayısıyla bu kararın kaldırılmasını isteyen bir yabancı, önce ne sebeple sınırdışı edildiğini iyi bilmelidir ki buna göre bir yol izlesin.

 

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanan bu yabancılar öncelikli olarak Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmekte ve burada deport işlemleri gerçekleştirilerek sınırdışı edilmektedirler.

 

Şüphesiz ki hiç kimse bir ülkeden deport kararı ile ayrılmayı istemeyecektir. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan yabancı kişilerin özellikle oturma izinleri vaktinde yenilemeleri, böyle bir kararla karşı karşıya kalmamak adına önem taşımaktadır. Bunun haricinde çalışma izni olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde çalışan yabancıların da gerekli izinleri alarak faaliyette bulunmaları, sınırdışı edilmelerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir. Elbette ki bu sebepleri çoğaltmamız mümkündür ki bunları yazımızın bir sonraki bölümünde detaylıca ele alacağız. Fakat son olarak şunu belirtmemizde fayda var; herhangi bir nedenle hakkında Türkiye’ye giriş yasağı verilmiş olan kimse, bu kararın hukuka uygun olduğunu düşünmüyorsa, yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukattan destek almalı ve deportun sebeplerine uygun bir şekilde kararın kaldırılması için hukuki süreci başlatmalıdır. Aksi halde haksız yere ömür boyunca Türkiye’ye giriş yasağıyla yüz yüze kalmak söz konusu olabilecektir.

 

 

Deportun Sebepleri Nelerdir ?

Deport kararının kaldırılabilmesi için sınırdışı edilmenin sebebinin önem taşıdığını daha önce de belirtmiştik. Söz konusu sebepler çeşitlilik göstermekle beraber biz, en çok karşılaşılan deport sebeplerini ele alacağız.

 

Deportun Sebepleri

 

İlk belirteceğiz deport sebebi çalışma izniyle alakalıdır. Bir yabancı Türkiye’de oturma iznine sahip, fakat çalışma iznine sahip olmayabilir. Çalışma izni olmamasına rağmen bu yabancı ülkede faaliyet gösteriyorsa yetkili makamların bu durumu tespit etmesi üzerine kaçak çalışmakta olan yabancı yakalanacak ve sınırdışı edilecektir. Aynı zamanda bir yabancı, vize süresi ya da oturma izni bitmesine rağmen hala Türkiye’de bulunuyor olabilir. Bu durumu yetkili makamlar farkettiği takdirde oturma iznini uzatmayan ya da vize süresi dolmasına rağmen ülke sınırlarında halen bulunan yabancıyı yakalayacak ve hakkında deport kararı vererek sınırdışı edecektir.

 

Bir yabancı hakkında deport kararı verilmesinin nedenlerinden birisi de sahte evlilik yapılmasıdır ki uygulamada bu duruma da sıkça rastlanmaktadır. Yabancı kişi, Türkiye’de hayatını sürdürebilmek adına bir Türk ile sahte evlilik gerçekleştirilir. Yani esasında bir karı koca ilişkisi bulunmamasına rağmen kağıt üzerinde bu iki kişi evli olarak görülmektedir. Fakat yetkili makamlar er ya da geç bu sahte evliliği tespit edecektir. Evliliğin sahteliğinin tespit edilmesi sonucunda yabancı yakalanır ve siciline V70 tahdit kodu işlenerek sınırdışı edilir. Böylece bu kişi sınırdışı edilmesiyle beraber Türkiye’ye giriş yapmaya da yasaklı olur. Sahte evlilik dışında uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan bir diğeri de yabancının ülke sınırları içerisinde ahlaka aykırı davranışlarda bulunmasıdır. Ülkemizde yabancıların ahlaka aykırı davranışları en çok fuhuş yapmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da yetkililer tarafından yakalanan yabancı sınırdışı edilecektir.

 

Yabancı hakkında deport kararı verilmesi sebebine göre farklı sonuçlar doğuracaktır. Genelde hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verilen yabancı 5 ay ila 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yapamamaktadır. Bu sürelerin dolmasıyla yabancının ülkeye girişi mümkündür. Belli bir süreye uyulmaması nedeniyle hakkında deport kararı verilen yabancıya bu süre daha kısa tutulurken bulaşıcı hastalık taşıyan ya da herhangi bir kriminal vakaya karışan yabancı hakkında süresiz olarak ülkeye giriş yasağı kararı verilmektedir.

 

 

Deport Kararına İtiraz

Hakkında deport kararı verilmiş olan yabancı, giriş yasağı süresinin dolmasını beklemeden Türkiye’ye girebilmektedir. Bunun için de deport kararına itiraz yoluna başvurulması gerekecektir. Ancak belirtli şartların varlığı halinde yabancı hakkında verilen kararın kaldırılması mümkün olacaktır.

 

Deport Kararına İtiraz

 

İkamet süresini uzatmadığı ve hala Türkiye’de ikamet ettiği gerekçesiyle hakkında deport kararı verilen yabancı, bu cezanın kaldırılması için kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluğuna başvurarak çalışma izni talebinde bulunabilirler. Eğer yabancı, Türkiye’de kaçak olarak kısa bir süre yaşamışsa ve bir suça karışmamışsa büyük bir ihtimalle çalışma izni alması mümkün olacaktır. Çalışma izninin verilmesi halinde yabancı, ülkeye giriş yapabilecek ve hakkında kesilen para cezasını ödeyecektir.

 

Deport kararına itirazda en çok karşılaşılan durumlardan birisi de sahte evlilik sebebiyle deport kararı verilmiş olmasıdır. Bazı durumlarda emniyet güçleri yanlışlıkla sahte evliliğin var olduğuna kanaat getirmekte ve eşlerden birini sınırdışı etmektedirler. işte bu durumda mağdur olan eş için Türkiye’de dava açma imkanı mevcuttur. Aynı zamanda yabancının ülkeden gitmesi için kendisine 15 günlük süre tanınmış olup bu süre dolmadan yabancının bizzat kendisi de deport kararına itirazda bulunabilmektedir. Sınırdışı edilme kararına karşı açılacak olan davalarda görevli mahkeme, İdare Mahkemesidir. Davanın açılmasında kanunda öngörülen sürelerin geçirilmemesi gerekmektedir.

 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi deport kararının sebebine göre izlenecek hukuki yol da farklılık gösterecektir. Bu nedenle dava açmada ve itirazda bulunmada mutlaka hukuki anlamda profesyonel destek alınmalıdır.

 

 

Deportun Kaldırılmasında Hukuki Yardım Almak

Deport kararı, yabancılar hukukunu ilgilendiren bir karardır. Yabancılar hukuk ise hem uzmanlık hem de tecrübeyi gerektiren bir hukuk dalıdır. Özellikle davanın açılmasında ve itirazda bulunmada süreler önem arz ettiğinden dolayı bir uzmana danışmak aslında zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Bazı durumlar hariç olmak üzere bir yabancı hakkında deport kararı verilmesi halinde eğer bir dava açılmışsa bu davanın sonucu beklenmektedir. Yani yabancı kişi ülkede yaşamaya devam etmektedir. Fakat bu ve benzeri durumlar somut olayın özelliklerine göre farklılık göstereceğinden dolayı detaylı bilgi almak ve doğru hukuki yolu seçmek adına alanında uzman bir avukata danışılmalıdır. 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply