(0212) 679 32 53

Devremülk Hakkı Tesisi

Devremülk hakkı tesisi özellikle son yıllarda ülkemizde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde en çok tatil bölgelerinde yer alan sitelerde bağımsız binalardan ya da binalarda var olan bağımsız bölümlerden birden çok malikin belli devrelerde yararlanmasını öngören sözleşmeler ile devremülk hakkı tesisi sağlanmaktadır. Devremülk hakkı olarak adlandırılan sistem, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57 ve 65. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

KMK m.57’ye göre, devremülk hakkı, mesken olarak kullanılabilmeye elverişli bir yapı ya da bağımsız bölümün ortak maliklerinden her birinin lehine yapı ya da bağımsız bölümden yılın belirli dönemlerinde istifade etmeyi sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı irtifak hakkıdır. Devremülk hakkının nasıl kurulacağına ve bunun hükümlerine yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

 

Devremülk Hakkı Tesisi Nasıl Kurulur ?

Devremülk hakkı tesisi için kanunun aradığı birtakım şartlar mevcuttur. Ancak bu koşullara uygunluk halinde devre mülk hakkı kurulması söz konusu olabilecektir. İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki devremülk hakkı, ancak mesken olarak kullanılmaya elverişli olan bir yapı veya bağımsız bölüm üzerinde kurulabilir. (KMK m.57) Mesken olarak kullanılmaya elverişli olan taşınmaz bağımsız bina olabileceği gibi kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş bağımsız bölüm de olabilecektir. Bağımsız bölüm üzerinde devre mülk hakkı tesisi, aksine bir hüküm yönetim planında bulunmadığı müddetçe diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızasının aranmasını gerekli kılmaz.

 

Bina veya bağımsız bölümde devre mülk hakkına sahip olacak kişiler, söz konusu binaya ya da bağımsız bölüme paylı mülkiyet şeklinde malik olmalıdırlar. Devremülk hakkı kurulduğu esnada her hak sahibine özgülenen devre sayısı ve bunların süreleriyle paylı mülkiyetteki paylaşma oranlarının eşit olması gerekmektedir. Ancak aksine bir durumun devre mülk hakkının kurulmasına ilişkin yapılacak olan resmi senette kararlaştırılması da mümkündür. (KMK m.58) Dolayısıyla şunu da eklemeliyiz ki devre mülk hakkı tesisi, tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesiyle mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de devre mülk hakkına tanınan yararlanma süresinin on beş günden az olamayacağıdır. (KMK m.59) Eğer aksi bir durum söz konusuysa tapu memuru, devremülk hakkını kurmaktan kaçınmak durumundadır. Kanunda belirtilen yasağa rağmen on beş günden az bir yararlanma süresi tanınmışsa bu halde devre mülk hakkı kurulmuş olsa da geçersiz sayılacaktır.

 

Devremülk Hakkının Hükümleri

Devremülk hakkına hangi hükümlerin uygulanacağı aslında taraflar arasında yapılacak olan sözleşme ile belirlenir. Fakat elbette ki devremülk sözleşmesinin geçerli olabilmesi, bunun kanunun emredici hükümlerine aykırı olmaması şartına bağlıdır. Eğer yapılan sözleşmede bazı konularda hüküm bulunmuyorsa bu halde KMK’nın devremülk hakkına ilişkin hükümleri doğrudan uygulama alanı bulacaktır. Diğer hükümler ise ancak kıyasen uygulanabilecektir. Bundan da anlaşılacağı üzere sözleşme ile KMK’ya uygun olmayan hükümlerin getirilmesi mümkündür. Fakat daha önce belirtmiş olduğumuz kanunun emredici hükümlerine aykırı olmama kuralı yine geçerli olacaktır.

 

Her devremülk hakkı sahibi, söz konusu hakka tabi olan taşınmazdan kendi payına tahsis edilen dönemlerde mesken olarak yararlanma yetkisine sahiptir. Aynı zamanda devre mülk hakkı sahibi kendi payını devir sureti ile bu paya özgülenmiş olan yararlanma hakkını devredebilecektir. Bu hak ayrıca mirasçılara da geçmektedir. Hakkın sahibi kimseler masrafları ve gerekli avansları ödemekle yükümlüdürler. Bunun yanı sıra her hak sahibi kendi payına ayrılmış olan devre sonunda taşınmazı boşaltmaya ve sonraki dönemde yararlanacak olan yararlanmasına bırakmaya mecburdur. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde zabıta tarafından boşaltma sağlanabilir. İdare ve yargı organlarına başvuruda bulunulmuş olması boşaltma işleminin durmasında etkili olmayacaktır. (KMK m.64)

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply