(0212) 679 32 53

Evlenme Programlarının Kaldırılmasının Hukuki Boyutu

Bilindiği üzere son dönemlerde en çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi, evlenme programlarının kapatılmasının hukuki boyutu konusuydu. Ülkemizde çokça evlenme programı mevcut olup bunların kendilerine özgü geniş bir kitlesi bulunmaktadır. Bu programa kişiler, kendilerine uygun diğer kişilerle tanışmak ve evlilik yolunda ilerlemek amaçlı olarak katılmaktadır. Fakat esas amaç bu olmakla beraber çoğu zaman farklı durumlarla karşılaşmak da mümkündü. Yani kişilerin ünlü olmak veya kendilerini göstermek maksatlı bu programlara katıldıkları da gözlenmekteydi. İşte büyük tartışmalara yol açan evlenme programları hakkında önemli bir düzenleme yapıldı.

 

Evlenme programlarının kapatılması, OHAL kapsamında yayınlanan iki KHK ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK’lar ile farklı bazı alanlarda yeni düzenlemeler getirilirken evlenme programlarının kapatılması hakkında da düzenlemeye yer verilmiştir. Şimdi herkesin merak ettiği en önemli soru, evlenme programlarının kapatılması durumunun doğru olup olmadığı. Yayınlanan yeni KHK’lara göre, evlilik programları yasaklanmıyor. Fakat özellikle son zamanlarda pek çok kişinin bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen yayınlar nedeniyle şikayette bulunması, programların daha disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiği yolunda karar verilmesine neden olmuştur. Yani evlenme programlarının kapatılması gibi bir durum şu an mevcut değil. Yapılan açıklamalara göre sadece bu programlar ve diğer programlarda yaşanabilecek olan yayın ihlallerinde lisans iptaline kadar gidebilecek ağır yaptırımlar öngörülmektedir.

 

Evlenme programlarının kapatılması ile ilgili olarak yayınlanan KHK çerçevesinde, belirtilen hükümlere aykırı davranıldığı takdirde zaten ağır olan cezalar, daha da ağır bir şekilde uygulanacaktır. İlgili KHK’da yer alan hükme göre; radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde arkadaş bulma maksadıyla kişilerin tanıştırıldığı ya da buluşturulduğu türden programlara, takviye edici besinlerle benzeri destekleyici ürünler dahil olmak üzere herhangi bir ürünün alakalı olan mevzuatına aykırı olacak şekilde sağlık beyanı ile satışına, pazarlanmasına, reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemeyeceği öngörülmüştür. Aynı zamanda bu düzenleme ile beraber radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde herhangi bir telefon hattıyla arkadaş bulma ve kişilerin tanışıtırıldığı ya da buluşturulduğu türden programlara yer verilmeyecektir.

 

Her ne kadar yapılan düzenleme ile evlenme programlarının kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilse de yine de halkın bu konuda tam net bir bilgisi bulunmamaktadır. Fakat yapılan düzenlemeden anlaşılan şu ki; bu programlar tam manasıyla yayından kaldırılmamış olup; sadece daha uygun bir yayıncılık anlayışının benimsenmesi için birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Yani belirtilen hükümlere aykırılık halinde daha ağır cezaların uygulanacağına dair bir uyarı mevcuttur. Fakat hala bu programların yayından tamamiyle kaldırılıp kaldırılmadığına dair tartışmalar da devam etmektedir.

 

RTÜK ve Evlilik Programları Hakkında Açıklaması 

Evlilik programlarının kapatılması üzerine herkesin aklında beliren ilk soru, bu programların derhal yayından kalkacağı mı yoksa bir süre sonra mı kaldırılacağıydı. Çünkü şimdiye kadar yapılan açıklamalar yetersiz olduğundan dolayı programların tamamen mi kaldırıldığı ya da sadece yaptırımların mı ağırlaştığı pek anlaşılır değildir. Bu durumunda farkında olunması nedeniyle de evlenme programlarının kapatılmasına ilişkin net bir bilgi almak amacıyla RTÜK başkanına soru soruldu. Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere RTÜK de evlenme programlarına karşı pek sıcak bakmıyor ve bunların tamamen kaldırılmasını istiyor. Fakat buna dair çalışmalar henüz sürmekte olduğundan ilgili kişiler de bu konuda tam bir açıklamada bulunmaktan kaçınıyor. RTÜK başkanı yaptığı açıklama, evlilik programlarını kendilerinin de istemediklerini açık bir dille ifade ediyor.

 

RTÜK’ün üyelerinden birisinin yaptığı açıklamaya göre de mevcut olan evlilik programları yayınlarına devam edebilirler. Fakat bunlar hakkında daha ağır yaptırımlar öngörülmektedir. Yani yapılan düzenlemeye göre lisans iptaline kadar gidebilecektir ki bu da yayıncılık açısından büyük tehlike demektir. Netice olarak şunu söyleyebiliriz, her ne kadar evlenme programlarının kapatılması konusunda kesin bir açıklama henüz var olmasa da bu programların çok fazla desteklenmediği aşikar. Dolayısıyla programlar yayınlanmaya devam etse de yayıncılık anlayışına uygun bir halde devam etmeli; aksi halde çok ağır yaptırımlarla yüz yüze kalmak söz konusu olacaktır.

 

Evllilik Programlarının Toplum Üzerinde Etkisi Nedir ?

Evlenme programlarının kapatılmasının hukuki boyutu bu kadar gündemdeyken bu tarz programların toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu konuşmak doğru olacaktır. İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki evlilik programlarının toplumun genel yapısı üzerinde olumsuz birtakım etkiler vardır. Zaten bunun bilincinde olan ilgili kişiler de bu nedenle söz konusu düzenlemeleri yapmayı gerekli görmüştür. Her ne kadar evlenme programları milyonlar tarafından izleniyor olsa da bu durum söz konusu programların toplum üzerinde olumlu etkiler bıraktığı anlamına gelmez.

 

Özellikle geçtiğimiz yıllarda artan evlilik programı sayısı ile bu programların aslında birer yarışa döndüğünü söyleyebiliriz. Yani evlenme programları ile bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Evlilik programları arasında yaşanan reyting kaygısı ile bazen inanması çok güç olaylarla karşı karşıya kalmaktayız. Bazı programlar bakımından esas amaç, reyting kaygısı olup bu programlar amacından saptırılmıştır. Bu da aslında temelde evlilik gibi kutsal bir müessesenin ayaklar altına alınmasına ve baside indirgenmesine neden olmaktadır. Programda kişilerin birbirlerine laf atmaları, uygunsuz sözler söylemeleri, farklı tavırları vs, bunların hepsi toplumun ahlak düzenini bozacak niteliktedir. Hatta bu gibi davranışlar nedeniyle RTÜK’e her gün binlerce şikayet telefonu da gelmektedir. Dolayısıyla aslında evlenme programlarının toplumun ahlaki anlamda çöküntü yaşamasına neden olduğunu söylememiz mümkündür.

 

Her ne kadar RTÜK, şikayetler doğrultusunda birtakım cezalar verse de bu durum, programlarda yaşananlar adına bir caydırıcılık unsuru teşkil etmemiştir. Var olan düzenlemelerin yetersiz oluşu ve toplum ahlak anlayışının olumsuz yönde etkilenişi nedeniyle daha ağır yaptırımları öngören yeni düzenlemelerin yapılması bizce de yerinde bir hareket olmuştur.

 

Evlenme Programlarının Kaldırılmasına Toplum Nasıl Tepki Verdi ?

Henüz evlenme programlarının kaldırılıp kaldırılmadığına dair net bir açıklama gelmemesi, toplumun aklını daha da karıştırmıştır. Yayınlanan KHK’lar ile bunlarda yer alan maddelere aykırı davranılması durumunda ağır cezaların uygulanacağı açıktır. Fakat evlenme programlarının yayınlarına devam edip etmeyeceklerine dair belirsizlik halen devam etmektedir.

 

Toplumun tepkisine bakıldığı zaman birçok kişinin bu programları kapatılmasını desteklediği görülmektedir. Özellikle programların gerçeği yansıtmadığı ve insanların vaktini boş yere çaldıkları gibi yorumlar sosyal medyada mevcuttur. Tepkilere bakıldığı zaman ağırlıklı olarak programların yayından kaldırılmasının istendiği görülmekle beraber halen bu programların nasıl bu kadar çok reyting aldığı belli değildir. Yani programlardan şikayetçi çok insan var olmasına karşın, izleyici sayısı da bir o kadar çoktur. Fakat sosyal medyada yer alan genel atmosfere bakıldığı zaman toplumun evlilik programlarının yasaklanmasından memnun olacağı kanısına varmamız mümkündür.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply