(0212) 679 32 53

Evrakta Sahtecilik Suçu

Evrakta sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Resmi belge üzerinde sahteciliğin bir kamu görevlisi ya da herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine dair ayrım, ilgili madde hükmünde yer almaktadır. Bu nedenle evrakta sahtecilik suçunun faili kamu görevlisi olabileceği gibi bir başka kişi da olabilmektedir. TCK m.204’e göre resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, bu belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya belgeyi kullanan kimsenin cezalandırılması söz konusu olacaktır.

 

 

Suçun maddi konusunu resmi belge oluşturmaktadır. Aynı zamanda resmi belge hükmünde sayılan belge de bu suçun maddi konusunu oluşturmaktadır. Resmi belgenin tanımını, doktrine ve Yargıtay kararlarına bakarak yapmamız mümkündür. Hukuki sonuç doğurmaya elverişli olan bir irade beyanını içeren ve düzenleyicisinin kim olduğunu gösteren yazılı evrak olarak tanımlanabilmektedir. Bu suçun maddi unsuru ise TCK m.204/1’de yer alan hükme göre sahte olarak düzenlemek, başkalarını aldatacak biçimde değiştirmek veya kullanmak oluşturmaktadır. Yani m.204/1’de yer alan hüküm bakımından seçimlik hareketleri bir suçun söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. TCK m.204/2 bakımından ise saymış olduğumuz seçimlik hareketlerin yanında gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmekten de söz edilmiştir.

 

Resmi ya da Özel Evrakta Sahtecilik Suçu

Resmi ya da Özel Evrakta Sahtecilik Suçu

 

Evrakta sahtecilik suçunda kasıt arandığından dolayı sehven düzenlenmiş olan bir belge yüzünden beraat edilmesi mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla suçun manevi unsurunu genel kastın oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki Yargıtay, evrakta sahtecilik suçlarında kastı zarar vermek bilinç ve iradesi biçiminde yorumlamaktadır. Fail belgenin sahte olduğunu bilmeden kullanmışsa bu durumda kasten hareket etmiş olmayacaktır. Failin yanılma sonucunda suça konu olan yazıyı, gerçekte belge olmamasına rağmen belge sanması halinde ise tipiklikte tersine yanılma gündeme geleceğinden dolayı failin cezalandırılması mümkün olmayacaktır.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suçunun Türleri

 

Evrakta sahtecilik suçu, TCK m.204’e göre birden fazla şekilde ortaya çıkabilmektedir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu suç herhangi bir kişi tarafından işlenebileceği gibi kamu görevlisi tarafından da işlenmesi mümkündür. kamu görevlisinin evrakta sahtecilik suçunun faili olması halinde hakkında verilecek olan cezanın ağırlaştırılması sonucu ortaya çıkacaktır.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suçunun Türleri / TCK MADDE 207

Evrakta Sahtecilik Suçunun Türleri / TCK MADDE 207

 

TCK m.204’e göre bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesiyle evrakta sahtecilik suçu oluşacaktır. Aynı zamanda bir resmi belgenin başkalarını aldatacak biçimde düzenlemesiyle de bu suç oluşmuş olacaktır. Resmi belgeyi kullanan kişi de evrakta sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılacaktır. Belirtmiş olduğumuz hareketler seçimlik olmasından dolayı içlerinden yalnızca birinin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanmış olacaktır. TCK m.204/1’te belirtilen suç, herhangi bir kimse tarafından işlenebilir. TCK m.204/2’de ise evrakta sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi konusu üzerinde durulmuştur. İlgili madde hükmüne göre, görevi gereğince düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen kamu görevlisi, suçun faili olacaktır.

 

 

Aynı zamanda kamu görevlisi, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak biçimde değiştirirse veya sahte resmi belgeyi kullanırsa da evrakta sahtecilik suçunun faili konumunda olacaktır. Bu seçimlik hareketlerin yanı sıra birinci fıkradan farklı olarak kamu görevlisi açısından bir seçimlik hareket daha öngörülmüştür. Buna göre, gerçeğe aykırı olarak resmi belge düzenlenmesi de evrakta sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Suç, bu haliyle yalnızca kamu görevlisi tarafından işlenebilmektedir. Bu durumda fikri sahtecilik ortaya çıkmaktadır.

 

 

TCK m.204/3’te ise evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Bu durumlarla karşılaşılması halinde ise fail hakkında hükmolunacak cezanın ağırlaştırılması gerekmektedir. Gerek kamu görevlisi gerekse kamu görevlisi olmayan kişiler açısından suçun konusunu oluşturan belge, eğer kanun hükmü gereğince sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belge niteliğindeyse failin cezasının ağırlaştırılması söz konusu olacaktır. Bu suçun hukuksal ilişkiye dayanan alacağın ispatı ya da gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi halindeyse daha az cezayı gerektiren nitelikli hal mevcut olacaktır.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suçu Nasıl Oluşur?

 

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için suçun maddi unsurunu oluşturan dört seçimlik hareketten herhangi birinin gerçekleşmesi yeterlidir, suç tamamlanmış olacaktır. Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden herhangi birisi elde olmayan sebeplerden dolayı tamamlanamamışsa fail, suça teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulacaktır. Fakat bu suçta icra hareketinin başlangıcını belirlemek çoğu zaman mümkün olmadığından dolayı suça teşebbüs istisnai durumlarda gündeme gelmektedir. Evrakta sahtecilik suçu, belgenin sahte olarak düzenlemesiyle birlikte tamamlanır; kullanılması ile birlikte ise sona erer.

 

 

Özel belgede sahtecilikten farklı olarak, evrakta sahtecilik suçunun cezalandırılabilir olması için yalnızca düzenleme yapılması yeterlidir. Aynı zamanda düzenlenmiş bu sahte belgenin kullanılması gerekmemektedir. Fakat sahte olarak düzenlenen belge aynı zamanda kullanılmışsa ve bu iki hareketi de gerçekleştiren aynı kişiyse yalnızca bir hareketten dolayı cezalandırma söz konusu olacaktır. Çünkü düzenleme ve kullanma evrakta sahtecilik suçunda seçimlik hareket olarak öngörülmüştür. Aynı suç işleme kararı ile birden fazla sahte belgenin düzenlenmesi halindeyse zincirleme suçtan söz edilecektir. Fakat bunun için düzenlenen belgelerin farklı zamanlarda düzenlenmiş olması gerekir aynı zamanda birden fazla sahte belgenin düzenlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerine başvurulmayacaktır.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?

 

TCK m.204/1’e göre suçun herhangi bir kimse tarafından işlenmesi durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. TCK m.204/2’ye göre ise suçun faili değişmekle beraber verilecek cezanın oranı da arttırılacaktır. Buna göre, suçun faili olan kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Suçun nitelikli halinin gerçekleşmesi durumundaysa fail hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Her halde fail hakkında hükmolunacak cezaların paraya çevrilmesi söz konusu değildir. Ancak TCK m.206’da yer alan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun işlenmesi halinde fail hakkında hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunması mümkün olabilmektedir.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

 

Evrakta sahtecilik suçu, şikayete bağlı bir suç değildir. Takibat, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen yapılmaktadır. Dolayısıyla bu suç nedeniyle açılacak olan dava bir kamu davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılabilmesi için 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merciiden izin alınması gerekmektedir.

 

 

Evrakta Sahtecilik Suçundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

 

Resmi evrakta sahtecilik suçu bir kişinin aleyhine işlenmiş olsa dahi mağdur, daima devlet olarak kabul edilmektedir. Bu suçun faili kamu güvenini zedelemiştir. İşlenen suç sebebiyle maddi ya da manevi zarar görmüş olan gerçek kişiler mağdur değil; suçtan zarar gören sıfatı ile soruşturma ve kovuşturmada şikayetçi olup yargılamaya katılabilmektedirler. ( YCGK 2014/202K.)

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

22 Responses

 1. Poyraz T.

  ünlü bir operatör firmasından hat çıkardım, hat çıkardıktan sonra kimlik fotokopisi verdim ama ne hikmetse 1 ay sonra edevletten kontrol ettiğimde adıma 3 tane hat çıkarılmış gördüm. bu hat çıkaranları ve kimliğimi paylaşacanları dava edebilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, öncelikle hatları iptal ettirmeniz gerekir. Çünkü hatlar bazı suçlarda kullanılabilir. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Kurumunu da durumdan haberdar etmeniz gerekiyor. Ayrıca ilgililere karşı tazminat davası açmak istiyorsanız maddi veya manevi olarak bir zararınız söz konusu olmalıdır. Konuyla ilgili uzman bir avukattan hukuki yardım almanız sürecin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlar. Saygılarımla

 2. Fatih C.

  arkadaşımın kimliğiyle şaka amaçlı bi photoshop yaptım ama ciddiye almış ve kızmış baya dava etti bunun şaka olduğunu nasıl ispat edebilirim mahkemye ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, uzman bir avukat yardımıyla iyi bir savunma yapılarak yaptığınızın tamamen şaka amaçlı olduğuna hâkimi ikna etmeniz gerekir. Bir avukat tutmanız sizin lehinize olur, avukat tutamayacak durumda iseniz nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili yine uzman bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz. Saygılarımla

 3. cenk ı.

  daha önceden evrakta sahtecilik suçundan yatmış biri tekrar şahsımı dolandırmaya kalkmıştır bununla ilgili ibretlik bir sonuç almak isterim lütfen. çünkü ben yutmadım ama yarın öbür gün başkasının canını yakacak bu şahıs. ikinci aynı cezadan olduğu için 10 sene felan yermi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Sorunuza tam şu kadar yıl ceza yer diye bir cevap veremeyiz. Evrakın özel mi resmi mi olması durumu değiştirir. Ayrıca suçun tekerrür oluşturması için belirli şartlar gerekiyor. Tekerrür halinde failin cezası artar. Dilerseniz detaylı danışmanlık için ceza hukuku avukatlarımızdan randevu alabilirsiniz.

   Saygılarımla

 4. Hakan U.

  maillerimi kontrol ederken türk telekomdan mail geldiğini gördüm ödenmemiş faturalarınız var diyor ve acayip bir numara koymuşlardı aradım sanırım dolandırıcılar bunlar hakkında işlem yapabilirmiyim?

 5. asya

  merhabalar. oturduğum sitede kat malikleri tarafından onaylanan ve noter tarafından onaylı bir deftere yazılı olarak alınan bir karar var. yönetici daha sonra bu kararın boş kalan satırına ilavaten bir ekleme yapmış . bunun hukuksal yaptırımı nedir. evrakta sahteciliğe girer mi. teşekkürler

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, söz konusu durum evrakta sahtecilik suçudur. Savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

 6. Cengiz A.

  evime bir zarf geldi savcılıktan yazılmış görünüşe göre ama kesinlikle sahte olduğuna eminim, gizliden gizliye hesap bilgileri vermişler para yollamam için. yakalatıp mahkemeye vermek istiyorum bu zarfı yollayanı mümkünmüdür?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, günümüzde çoğalan dolandırıcıların yeni bir yöntemi olmalı. Kendiniz veya bir avukat aracılığıyla savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Nihat O.

  halamın oğlu evrakta sahtecilik suçundan mahkemeye verildi, kabul edip özrünü diledi mağdur ailenin zararınıda karşılamayı kabul etti ama karşı taraf kabul etmiyor. hapis cezasını para cezasına çevirebilirmiyiz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, uzman bir ceza avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederim. Böylece davanın lehe sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla

 8. Uygar F.

  yeğenim arkadaşının kimliğine benzer bir kimlik yapıp facebook hesabını çalmış sanırım. mağdur çocuğun aileside evrakta sahtecilik suçundan yeğenimi mahkemeye vermeye hazırlanıyor. bir savunma hazırlamak için görüşmek isteriz.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 9. Polat S.

  dükkanımızın yakınında bizim gibi bir tekel bayi kaçak sigara satıyor daha önceden şikayet ettik ama nasıl olduysa paçayı sıyırmış, bir arkadaşımız daha gitti uyardı bir kere daha ve bi evrak göstermişler kaçak olmadığına dair. arkadaşımda fotoğrafını çekmiş resmen komedi kendilerinin yalandan yazdığı ap açık ortada bun fotoğrafla ceza verdirebilirmiyiz kapatırlarmı dükkanını?

 10. Gökan G.

  çalıştığım şirket sahte faturalar kesip benide bu işlerine alet ediyorlar, zaten işsizlik almış başını gitmiş fazla sesimi çıkartmiyim diyorum ama insanlık adına bunları mahkemeye vermek istiyorum ceza alırlarmı?

 11. Yonca

  Sayın Avukat Serdarhan 2003 yılında açılan resmi Evrakta Sahtecilik ve Mühürde sahtecilik davası zaman aşımına uğrar mı? Uğrarsa ne zaman olur ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl sonra dava zamanaşımına uğrar. Ayrıca bazı durumlarda dava zamanaşımı kesintiye uğrar. Bu durumları dikkate alarak hesaplamayı yapmak gerekir. Saygılarımızla

Leave a Reply