İmar Barışı Nedir Hesaplama Başvuru ve Ödeme Nasıl Yapılır

İmar Barışı Nedir? Hesaplama & Başvuru ve Ödeme Nasıl Yapılır?

Çarpık kentleşme ve gecekondu ülkemizin belli başlı sorunları arasında yer almaktadır. Şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan ve plansız bir şekilde büyümesi çarpık kentleşme olarak adlandırılır. Canlıların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi dokunun korunması gerektiği düşünülmeden gerçekleştirilen bu…
Devamını Oku
İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nedir? Hangi Koşullarda & Nasıl Açılır?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası tanımına; nasıl açıldığı ve dava açılabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesinin gerektiği hususlarına değinmeden önce kira sözleşmeleri hakkında birtakım bilgiler vermemiz gerekir. Kira sözleşmeleri iki farklı şekilde kurulmaktadır. Kira sözleşmesinin geçerliliğini sürdüreceği süre belirli ise sözleşme belirli…
Devamını Oku
simsar ne demektir

Simsarlık Tellaklık Sözleşmesi

Simsar Ne Demektir ?  Simsar ne demek sorusu kelime anlamı itibariyle komisyoncu olarak cevaplandırılabilecektir. Simsar (tellal) ile iş sahibi arasında imzalanan bir sözleşmeyle bir nevi vekalet ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Fakat simsar bu vekalet ilişkisinde direkt olarak iş sahibini temsil yetkisi…
Devamını Oku
ihtiyati tedbir ne demektir

İhtiyati Tedbir Kararı

İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati tedbir nedir? Hak arama hürriyeti bağlamında başvurulan dava yolunun süreci oldukça uzun ve zorludur. Zira gerekli usul işlemlerinin yapılması, delillerin toplanması, tanık dinlenmesi gibi birçok sürecin tamamlanması gerekmektedir. Dolayısıyla uzun süren dava sürecinin sonlanmasını beklemek bireylerin…
Devamını Oku
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahiplerinin inşaat için arsayı yükleniciye devrettikleri ve bunun karşılığında ona arsa payı verme borcunu üstlendikleri sözleşmedir. Böylelikle arsa sahibi inşaat ile uğraşmayacak ve inşaatı yapan da arsa sahibinden…
Devamını Oku
Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası özellikle riskli yapı kararı verilen taşınmaz üzerinde fazlasıyla etkili olduğu için arsa payı konusunun önemine değinmek ve bu konuyu derinlemesine incelemek gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki kentsel dönüşüm uygulamalarının başlamasıyla birlikte arsa payının düzeltilmesi davası daha sık…
Devamını Oku
terekenin tespiti

Terekenin Tespiti

Tereke Nedir? Tereke nedir? Tereke, ölen ya da gaipliğine hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerleridir. Bu malvarlığı değerlerinin kapsamına ölen kişinin borçları ile şahsına bağlı olmayan hakları girer. Terekenin Tespiti Ne Demektir? Terekenin tespiti ile ölen ya da gaipliğine hükmedilen…
Devamını Oku
kira tespit davasi

Kira Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?

Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, kiracı veya kiraya verenin kira bedelinin tespiti için açtığı davadır. Kural olarak taraflar kira sözleşmesini diledikleri gibi belirleyebilirler. Kira sözleşmesinin şarta bağlanmasında ya da kira bedelinin miktarının belirlenmesi konusunda hukuki bir engel ya…
Devamını Oku
Şufa Hakkı Önalım Hakkı Davası

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Davası

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir? Şufa hakkı, diğer bir adıyla önalım hakkı, bir malın satılmasına karar verilmesi durumunda onda öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olmayı ifade eder. Diğer bir deyişle taşınmazın malikinin taşınmazı satışı halinde önalım hakkı sahibi taşınmazın…
Devamını Oku