(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Gizli İçerikleri İnternetten Kaldır

Gizli İçerikleri İnternetten Kaldırmak

İstenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gizli içerikleri internetten kaldırmak için zaman kaybetmeden harekete geçmek en önemli adım olacaktır. Gizli görüntülerin silinmesi, hem kişiler hem de firmalar açısından önemli bir durumdur. Çünkü yayınlanan içerikler, kişi ve firmaları maddi anlamda zarara sokabileceği gibi manevi anlamda da zarar vermesi mümkündür. Aynı zamanda gizli içerikleri internetten kaldırmak, kişi ve firmaların online itibar yönetiminin sağlanması bakımından da önem taşımaktadır. Online itibar yönetimi, kişi ve firmaların sanal ortamda prestijlerinin korunmasını sağlamakla beraber gerektiği takdirde hukuki yollara başvurulmasını da kapsamaktadır.

 

Kişi ve firmaları rahatsız edebilecek olan bu gizli içerikler internette herhangi bir ortamda yayınlanabilir. Yani bir web sitesinde söz konusu içerik paylaşılabileceği gibi bir sosyal medya hesabında, forumda ya da haber sitesinde de paylaşılabilir. İçeriğin nerede paylaşılmış olduğunun tespit edilmesi ve bir an önce harekete geçilmesi olası zararların önlenebilmesi açısından mühimdir. Elbetteki içeriklerin kaldırılması için hukuki yolların izlenmesi gerekecektir. Kanun koyucu internetten içerik kaldırma işleminin gerçekleşebilmesi için bu konuda bir düzenleme yapmış olup söz konusu düzenleme ile paylaşılan içerikler nedeniyle kişilerin ve firmaların mağdur olmasının önüne geçilmek istenmiştir. Gizli içerikleri internetten kaldırmak, hem teknik hem de hukuki bilgi gerektiren bir iştir. Dolayısıyla bu konuda bir işlem gerçekleştirmeden evvel alanında uzman bir bilişim avukatına danışılması ve onun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesi daha faydalı olacaktır.

 

Gizli İçerikler İnternetten Nasıl Kaldırılır ?

Gizli içerikleri internetten kaldırmak isteyen bir kimsenin başvurması gereken esas düzenleme, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dur. İlgili kanun çerçevesinde olaya konu olan içeriğin kaldırılması amacıyla hukuki işlem başlatılması mümkündür.

 

5651 sayılı Kanun’a göre bir içeriğin kaldırılması için öncelikli olarak içerik sağlayıcısına talepte bulunulmalıdır. İçerik sağlayıcısı buna yanıt vermez veya talebi reddederse bu halde yer sağlayıcısına ulaşılarak içeriğin kaldırılması talep edilmelidir. Her ikisinin de yanıt vermemesi veya talebi reddetmesi veya bunlara ulaşılamaması hallerinde ise sulh ceza hakimine bu yönde talepte bulunulmalıdır. Hakim, gerekli gördüğü takdirde web sayfası hakkında erişimin engellenmesi yönünde karar verebilecektir. Aynı zamanda hakimin vereceği kararın 5651 sayılı Kanun’da belirtilen şekilde yerine getirilmesi şarttır. Bu karar yerine getirilmediği takdirde de ilgili kişilerin sorumluluğu gündeme gelecektir.

 

5651 sayılı Kanun’a göre internet ortamında yapılan paylaşımların suç sayılması da mümkündür. Kanunda sayılan suçlardan birisinin varlığı halinde de yine erişim engellenmesi kararı verilebilecektir. Kanunda belirtilen suçlardan bazıları şunlardır: Fuhuş, intihara yönlendirme, müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı ve sağlık için tehlikeli madde temini. İnternet ortamında yapılan ve içeriği belirtilen suçlardan birini oluşturduğu hakkında yeterli şüphe bulunan yayınlar hakkında erişimin engellenmesi kararı verileceği kanunda öngörülmüştür. Dolayısıyla gizli içeriklerin internet ortamında paylaşılması neticesinde fuhuş veya çocukların cinsel istismarı gibi bir suç oluşuyorsa erişim engellenmesine dair karar alınması mümkün olacaktır.

Gizli İçeriklerin İnternetten Kaldırılmasında Bilişim Avukatının Rolü

Gizli içerikleri internetten kaldırmak konusunda bir uzmandan hukuki destek alınmasının faydalı olduğunu daha önce belirtmiştik. Bilişim avukatı, teknik bilgiye sahip olduğu gibi hukuki anlamda da yürürlükte bulunan kanunlara ve düzenlemelere hakim olduğundan dolayı karşısına gelen vakada problemi kolayca tespit edebilecek ve müvekkiline çözüm önerilerini sunabilecektir. Aynı zamanda bilişim avukatı, izlenmesi gereken prosedürleri iyi derecede bildiğinden dolayı zaman kaybı yaşanmasının önüne geçerek söz konusu prosedürleri eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde tamamlayacak ve müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply