HMK Madde 128 -Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 128 -Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu
✅ HMK Madde 128 Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu
✅ Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

HMK Madde 128 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 201 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesini kısmen karşılamaktadır. Davaya cevap vermemenin sonucu maddede açıkça belirtilmiştir.

Yayım tarihi: 28 Ara 2023