HMK Madde 162 -Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 162 -Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması
✅ HMK Madde 162 Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması
✅ Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Zabıt kâtibi, yargılamadan evvel ve gerektiği hâllerde dava dosyasını incelenmek için hâkime vermek ve zamanında eksiksiz almak ile görevlidir.

HMK Madde 162 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 158 inci maddesine tekabül etmektedir. 158 inci maddedeki kurallar muhafaza edilmiştir.

Yayım tarihi: 14 Oca 2024