HMK Madde 235 -Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 235 -Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini
✅ HMK Madde 235 Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini
✅ Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Yemin edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya engelli ise hâkim, bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir. Bu sırada isterlerse taraf vekilleri ve karşı taraf da hazır bulunabilir.

HMK Madde 235 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 342 nci maddesine karşılıktır.

Mahkemenin tüm işlemleri sırasında zabıt kâtibi hâkimle beraber bulanacağı için burada “Zabıt kâtibi de hazır bulunur” biçiminde bir tekrara lüzum görülmemiş, ancak yeminin edası sırasında diğer tarafın da hazır bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Yayım tarihi: 21 Şub 2024