HMK Madde 236 -Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 236 -Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması
✅ HMK Madde 236 Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması
✅ Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Mahkemenin yargı çevresi dışında oturan kimse, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundadır. Ancak, yemin edecek kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkün değil ise istinabe yolu ile yemin ettirilir.

HMK Madde 236 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 343 üncü maddesine tekabül etmektedir.

Yemin edecek kişinin, yeminin etkisini artırıcı seremoninin oluşacağı ve karşı tarafın veya vekilinin de bulunacağı hüküm mahkemesine, kural olarak gelmesinde, “Yüz yüzden utanır” darb–ı misalinde söylendiği üzere fayda umulmuştur. Ancak bu kişi mahkemenin bulunduğu ilin de dışında ise ve bulunduğu yerden görüntü ve ses nakli mümkün değilse, istisnaen ve istinabe suretiyle yemin eda ettirilecektir.

Bulunduğu yerden aynı anda görüntü ve ses nakli mümkün olan yerlerde, yeminin mutlaka hüküm mahkemesi ile kurulacak görüntü ve ses nakli yolu ile yapılması öngörülmüştür.

Benzer bir hüküm Federal Almanya Medeni Usul Kanununun 128/A ve 479. paragraflarında da vardır.

Yayım tarihi: 22 Şub 2024