HMK Madde 241 -Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 241 -Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi
✅ HMK Madde 241 Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi
✅ Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği takdirde, geri kalanların dinlenilmemesine karar verebilir.

HMK Madde 241 Gerekçesi

“Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi” başlığını taşıyan bu madde, davayı uzatma niyetiyle hareket etmek isteyen tarafın bu konudaki çabalarını önleme yolunda, mahkemeye tanınmış bir imkânı ifade etmektedir.

Bir önceki maddenin ikinci fıkrasıyla tanıkların hangi vakıa hakkında dinleneceklerini açıklama görevinin tanığı gösteren tarafa yüklenmiş olduğu da dikkate alınarak, bu bağlamda, taraflarca tanık listesinde gösterilen tanıklardan bir kısmının dinlenmesiyle yeterli derecede sonuç alınmış ise diğerlerinin dinlenmesinden vazgeçilmiş sayılmasına karar verilebilecektir.

Yayım tarihi: 25 Şub 2024