HMK Madde 250 -Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 250 -Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme
✅ HMK Madde 250 Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme
✅ Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Aşağıdaki hâllerde tanıklıktan çekinilebilir:

a) Tanığın beyanı kendisine veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birine doğrudan doğruya maddi bir zarar verecekse.

b) Tanığın beyanı kendisinin veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birinin şeref veya itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa.

c) Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse.

HMK Madde 250 Gerekçesi

Bu madde, 1086 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinin mevcut düzenlemede aynen korunmuş hâlini ifade etmekte olup, yeni bir hüküm içermemektedir. Bu hüküm tanığın kendisini koruma düşüncesiyle hareket edebileceği ve doğruyu söylemeyebileceği ihtimali dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Yayım tarihi: 1 Mar 2024