✅ HMK Madde 254 Tanığın kimliğinin tespiti
✅ Tanığın kimliğinin tespiti yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Dinleme sırasında öncelikle tanıktan adı, soyadı, doğum tarihi, mesleği, adresi, taraflarla akrabalığının veya başka bir yakınlığının bulunup bulunmadığı, tanıklığına duyulacak güveni etkileyebilecek bir durumu olup olmadığı sorulur.

HMK Madde 254 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 260 ıncı maddesini karşılamaktadır. Bu düzenlemeyle, tanık delilini değerlendirecek olan hâkime, tanığın hadise ile her türlü ilgisini tespit etme yönünde soru sorma yetkisi verilmiştir.

Yayım tarihi: 4 Mar 2024