✅ HMK Madde 263 Tercüman ve bilirkişi kullanılması
✅ Tercüman ve bilirkişi kullanılması yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tanık Türkçe bilmezse tercümanla dinlenir.

(2) Tanık, sağır ve dilsiz olup okuma ve yazmayı biliyorsa, sorular kendisine yazılı olarak bildirilir ve cevapları yazdırılır; okuma ve yazma bilmediği takdirde, hâkim, kendisini işaret dilinden anlayan bilirkişi yardımıyla dinler.

HMK Madde 263 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 270 inci maddesini karşılamaktadır ve bu maddenin günümüz Türkçesi ile ifade edilmiş hâlidir.

Türkçe bilmeyenler ile sağır ve dilsizlerin hukukî dinlenme hakkı böylece korunmuştur.

Yayım tarihi: 8 Mar 2024