HMK Madde 3 – Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 3 – Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev
✅ HMK Madde 3 Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev
✅ Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarının görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 16/2/2012 tarihli ve E.: 2011/35, K.: 2012/23 sayılı Kararı ile. )

HMK Madde 3 Gerekçesi

Bu maddede, dava çeşitleri arasında açıkça düzenlenmiş bulunan davaların yığılmasında görevli mahkemenin dava yoluyla ileri sürülen taleplerin, yani dava konularının değer yahut tutarlarının toplamının esas alınması suretiyle belirleneceği açıkça ifade olunmuştur. Sözü edilen yasal düzenleme, kurumun da adı konulmak suretiyle, 1086 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesindeki düzenlemenin somutlaştırılmış şeklinden farklı bir şey değildir. Ayrıca burada sözü edilen davaların yığılmasıyla kastedilenin objektif dava birleşmesi bütünü altında yer alan ve onun tipik bir örneğini oluşturan kümülatif dava yığılması olduğu vurgulanmalıdır.

Yayım tarihi: 28 Eki 2023