HMK Madde 319 -İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 319 -İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı
✅ HMK Madde 319 İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı
✅ İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar.

HMK Madde 319 Gerekçesi

Yazılı yargılama usulünde, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağıyla ilgili farklı aşamalar ve ihtimaller dikkate alınmıştır. Basit yargılama usulünde ise bu usulün gereği olarak yasak, davacı bakımından davanın açılmasıyla, davalı bakımından cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlatılmıştır. Bu sebeple, basit yargılama usulüne tâbi dava ve işlerde taraflar daha dikkatli davranmalı, talep ve savunmaları konusunda daha titiz olmalıdırlar. Bununla birlikte iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının istisnaları burada da aynen geçerli olacaktır.

Yayım tarihi: 5 Nis 2024