HMK Madde 327 -Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 327 -Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk
✅ HMK Madde 327 Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk
✅ Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir.

(2) Bir kişi davada sıfatı olmadığı hâlde, davacıyı, davalı sıfatı kendisine aitmiş gibi yanıltıp, kendisine karşı dava açılmasına sebebiyet verirse, davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi hâlinde, davalı yararına yargılama giderlerine hükmedilemez.

HMK Madde 327 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 418 inci maddesinin günümüz Türkçesine uyarlanmış şekli olup, esaslı bir değişiklik içermemektedir.

Birinci fıkra hükmüne göre, davada dürüstlük kuralına aykırı davranan taraf, lehine karar verilse dahi, yargılama giderlerinden sorumlu tutulabilecektir. Ancak, karar ve ilâm harcından bu durumda da davayı kaybeden sorumlu olacaktır.

Maddeye eklenen ikinci fıkrayla, davalı sıfatı mevcutmuş gibi davranarak kendisine karşı dava açılmasına sebebiyet veren kişinin, hakkında açılan davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddedilmesi hâlinde, kendi yararına yargılama giderine hükmedilemeyeceği hususu ilâve edilmiştir.

Yayım tarihi: 9 Nis 2024