✅ HMK Madde 368 Kötüniyetle temyiz
✅ Kötüniyetle temyiz yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 329 uncu madde hükümleri uygulanır.

HMK Madde 368 Gerekçesi

Maddede, davanın açılmasında ve istinaf yoluna başvuruda olduğu gibi, temyiz isteminde de kötü niyetle hareket eden tarafın Yargıtayca para cezasına mahkûm edileceği hususu belirtilmektedir.

Yayım tarihi: 30 Nis 2024