HMK Madde 386 -Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 386 -Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü
✅ HMK Madde 386 Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü
✅ Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı gibi işlerin düzenlenmesi usulü, bu Kanun gereğince, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

HMK Madde 386 Gerekçesi

Maddede yer alan düzenlemeyle, çekişmesiz yargı işleri arasında yer alan mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenleme gibi işlerin icrası sırasında dikkate alınması ve düzenlenecek belgeye yansıtılması sırasında gözetilecek olan hususların ayrıntıyı gerektirmesi sebebiyle bu detaylandırmanın Adalet Bakanlığınca çıkartılacak olan yönetmelikle düzenleneceği hususu hüküm altına alınmıştır.

Yayım tarihi: 9 May 2024