✅ HMK Madde 39 Çekilme kararının incelenmesi
✅ Çekilme kararının incelenmesiyetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Hâkim, taraflardan birinin ret talebi üzerine veya kendiliğinden çekilme yönünde görüş bildirirse, ret talebini incelemeye yetkili merci, bu çekilmenin kanuna uygun olup olmadığına karar verir.

HMK Madde 39 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 2494 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesindeki düzenleme gerekçesiyle birlikte benimsenmiş, dili sadeleştirilerek aynen alınmıştır.


Yayım tarihi: 14 Kas 2023