✅ HMK Madde 411 Mahkemenin yardımı
✅ Mahkemenin yardımı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tahkim yargılamasına mahkemelerin yardımı, bu Kısımda açıkça izin verilmiş olan hâllerde mümkündür.

HMK Madde 411 Gerekçesi

Tahkim yargılamasının niteliği ve yargılama kurallarının, tahkim sözleşmesinin taraflarınca kararlaştırılabildiği göz önünde bulundurularak, mahkemelerin tahkim yargılamasına müdahalesi, bu Kısımda sayılan hâller ile sınırlı tutulmuştur.

.

Yayım tarihi: 21 May 2024