✅ HMK Madde 415 Hakem sayısı
✅ Hakem sayısı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu sayı tek olmalıdır.

(2) Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir.

HMK Madde 415 Gerekçesi

Taraflara hakemlerini belirleme serbestisi, bu sayının tek olması kaydıyla, tanınmıştır. Bu serbesti kullanılmaz ise her bir tarafa kendi hakemini seçme hakkı tanınmış ve üç hakem atanacağı belirtilmiştir.

Yayım tarihi: 23 May 2024