HMK Madde 447 -Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 447 -Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler
✅ HMK Madde 447 Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler
✅ Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Diğer kanunların sözlü yahut seri yargılama usulüne atıf yaptığı hâllerde, bu Kanunun basit yargılama usulü ile ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.

HMK Madde 447 Gerekçesi

Maddede yer alan kural ile bu Tasarıda yargılama usulleri yazılı yargılama usulü ve basit yargılama usulü olarak ikiye indirildiği için, diğer Kanunlarda yer alan sözlü yargılama usulü ile seri yargılama usulüne ilişkin olarak 1086 sayılı Kanun hükümlerine yapılmış olan atıfların, bu Tasarının basit yargılama usulü ile ilgili hükümlerine yapılmış atıf olarak addedileceği hususu hüküm altına alınmıştır.

Yayım tarihi: 8 Haz 2024