HMK Madde 58 -İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 58 -İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu
✅ HMK Madde 58 İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu
✅ İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) İhtiyari dava arkadaşlığında, davalar birbirinden bağımsızdır. Dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket eder.

HMK Madde 58 Gerekçesi

Bu maddede, ihtiyarî dava arkadaşlığının usul hukukuna yönelik hükümlerine yer verilmiştir.

Burada ihtiyarî dava arkadaşlarının, davalarının, birbirinden bağımsız olduğu ve her bir dava arkadaşının diğerinden bağımsız hareket edebileceği hususu vurgulanmıştır. Benzer düzenleme Alman Medeni Usul Kanununun 61 inci maddesinde de yer almaktadır.

Yayım tarihi: 23 Kas 2023