HMK Madde 71 -Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 71 -Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler
✅ HMK Madde 71 Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler
✅ Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir.

HMK Madde 71 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aynen kabul edilmiş; dava ehliyetine sahip olan tarafın daha önce olduğu gibi davasını bizzat açabilmesi, takip edebilmesi ve bu işlemleri tayin edeceği vekil aracılığıyla da yapabilmesi benimsenmiştir. Aynı Kanunun aynı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, yasal temsilcilerin kanunî görevi arasında yer almakla burada tekrara lüzum görülmemiştir.

Yayım tarihi: 29 Kas 2023