✅ HMK Madde 75 Vekâletnamenin ibrazı
✅ Vekâletnamenin ibrazı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.

HMK Madde 75 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde olduğu gibi, birden çok vekilin bulunması hâlinde her bir vekilin, bağımsız olarak hareket edebileceği ve karşı taraf bakımından yetkilerinin sınırlanamayacağı hükmü kabul edilmiştir.

Yayım tarihi: 1 Ara 2023