✅ HMK Madde 89 Teminatın iadesi
✅ Teminatın iadesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Teminat gösterilmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir.

HMK Madde 89 Gerekçesi

Maddede yer alan düzenlemeyle, teminatın iadesi bağlamında, uygulamada mevcut olan belirsizliğin yahut tereddüdün giderilmesi amaçlanmıştır.

Yayım tarihi: 8 Ara 2023