(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet çok büyük bir platform olduğu için insanların bu platformda istediklerini yapabilmesi an meselesidir. Özellikle de internet üzerinden çok fazla suç işlenmektedir. İnsanların birbirilerine saygı duyması gerektiği ve empati kurabilmesi gerektiği internet ortamında ne yazık ki anlamını yitirmektedir. Bu nedenle de insanların paylaştıkları her şeyin altına olur olmaz yorumlar yapılmaktadır. İnternetin her yere her eve ulaşması paylaşılanların yapılan yorumların hemen yayılmasına büyük etkendir. Bu nedenle de insanların internet ortamında ne söylediğine ne konuştuğuna dikkat etmesi gerekiyor. İnternetten suç işleyenlere iyi hal indirimi yapılmıyor. Yani İnternet Üzerinden Hakaret Suçu işlediğiniz zaman bunun cezasını çekmeniz gerekiyor. Bu suçların ortaya çıkması için ilk olarak suçu işleyen tespit edilmelidir, sonrasında da suçun ispat edilmesi için delillendirilmesi gerekmektedir. Normal bir hakaret suçunu tespit etmek çok zor olsa da internet üzerinde her şey kayıtlı olduğu için çok daha kolaydır. Ama eğer insanlar gerçek profillerinden yorum yapmıyorlarsa o zaman bu suçluların ispatı çok daha zorlaşıyor.

İnternet Üzerinden Hakaret Ve İftiranın Niteliği

Öncelikle İnternet Üzerinden Hakaret Suçu ile birini suçlayacaksanız iftira ve hakaretin neleri içerdiğini bilmelisiniz. Bir kimsenin onurunu, gururunu kıracak sözler ya da sövmelerin her biri hakaret ve iftira adı altında kabul ediliyor. Bu nedenle de insanların birbirlerine söyledikleri sözlerin ciddi önemi bulunuyor. Eğer siz de size hakaret edildiğini ya da iftira atıldığını düşünüyorsanız o zaman yapmanız gereken bir bilişim avukatına başvurmaktır. Öncelikle yapılması gereken şey failin bulunmasıdır ve işlenilen suçun ispatlanabilmesi için delile başvurmaktır. Eğer sizler de her zaman kendiniz için söylenen ve yazılanları takip etmek istiyorsanız o zaman sizler de online itibar yönetiminden yararlanmalısınız. Böylelikle hem kendi çıkarlarınızı gözetir hem de kendinizi iyi hisseder hakaret ve iftiralar ile uğraşmazsınız. Sadece iftira değil aynı zamanda pek çok insan internet üzerinden tehditler ile de karşılaşıyor ve bu durumda da yapılması gereken şey hukuki yöntemlere başvurmaktır. Çünkü bu tehditlerin gerçek ya da blöf olduğunu bilemezsiniz ve bunun için mutlaka bir önlem almalısınız.

 

İnternet üzerinden tehdit de İnternet Üzerinden Hakaret Suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle de bunun da bir yaptırımı bulunuyor. Ama insanlar artık kendi hesaplarından değil başka hesaplardan başka internet bağlantılarından yapıyorlar bu işlemleri. Bu da faillerin yakalanmasının zaman almasına neden oluyor. ama bu tarz işlerin peşinden her zaman koşmalısınız çünkü kimse internet üzerinden dahi olsa hiçbir şekilde bir başka kişinin kişilik haklarını ihmal edemez. Bu nedenle de böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman bunun bir hukuki karşılığı olduğunu unutmayın ve kendinizi hiçbir zaman çaresiz hissetmeyin.

Online İtibar Yönetimi

Son yıllarda İnternet Üzerinden Hakaret Suçu oldukça fazla olmaya başladı. Bu nedenle de insanlar bunun bir önlemini almak durumunda hissediyor kendilerini. Bir kere insanların kişisel bilgileri kadar yönetmiş oldukları markaların prestijini korumalıdır. Bu nedenle de itibar yönetimi çok iyi bir durumdur. Yıllarca çalışıp bıraktığınız iyi izlenim tek bir kötü yorum ile çok kötü bir şekilde yerle bir olabilir ya da markanıza İnternet Üzerinden Hakaret Suçu işlenebilir. Bu durumda da tüm emekleriniz boşa gider. Ama sizler de Online İtibar Yönetimine sıcak bakarsanız hem kendinizi hem de rakiplerinizi çok kolay bir şekilde takip edebilir, kendinizi yükseltirken rakiplerinizin de eksiklerini öğrenebilirsiniz. Bu nedenle de sizler de interneti en doğru şekilde kullanmayı öğrenmelisiniz. İnternet üzerinden hakaret suçu

 

Günümüzde internet kullanıcı sayısının her geçen gün artmasının sonucu olarak internet üzerinden hakaret suçuna daha sık rastlar hale geldik. Özellikle sosyal medya siteleri, bu suçun işlenmesi bakımından sıklıkça başvurulan siteler haline gelmiştir. Bunun yanı sıra mail ya da Skype gibi programlar aracılığıyla da internet üzerinden hakaret suçunun işlendiğini görmekteyiz. Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında, madde 125 ve devamında düzenlenmiştir.

 

TCK m.125’te yer alan hükme göre, bir kimsenin şeref, onur veya saygınlığını rencide edecek niteliğe sahip somut bir fiili ya da olguyu isnad eden kimse veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kimse hakkında hapis ya da adli para cezasına hükmolunacaktır. Bu suç ile korunmak istenen hukuksal yarar kişilerin şerefidir. Şeref, karma bir hukuksal yarardır. Gerek insanın kendisine karşı beslediği içsel değer, gerekse başkalarının gözünde kişinin değeri şerefi oluşturmaktadır. Herkes bu suçun faili olabilmektedir. Aynı şekilde mağdur bakımından da TCK’da bir ayrıma gidilmemiştir. Fakat mağdurun belirli ya da belirlenebilir olması, suçun işlendiğini söyleyebilmemiz açısından önemlidir.  Ayrıca yalnızca nitelikli halin kabul edilmesi adına mağdur bakımından bazı durumların özellik arz ettiğini söylememiz mümkündür.

İnternet Üzerinden Hakaret Suç Duyurusu

İnternet üzerinden hakaret suçu çok farklı şekillerde işlenebilmektedir. Özellikle sosyal medya sitelerinin pek çok kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olmas, bu suçun işlenebilmesini daha kolay hale getirmiştir. İnternet aracılığıyla hakaret suçu işlendiği zaman, söz konusu hakaret saniyeler içerisinde birçok insana ulaşacaktır. Bu durum da mağdurun hem daha çabuk hem de daha fazla zarar görmesine neden olacaktır. Aynı zamanda gerek sosyal medya siteleri kullanılırken gerekse mail ya da farklı yollara başvurulurken kişiler kendi gerçek kimliklerini vermek zorunda olmadıklarından dolayı çoğunlukla sahte hesaplar oluşturarak internet üzerinden hakaret suçunu işlemektedir.

 

Bu durum da faillerin tespitini ve bulunmasını daha zor hale getirmektedir. İşte bu noktada delillerin varlığı, failin tespiti ve bulunması bakımından büyük rol oynayacaktır. Herhangi bir şekilde internet üzerinden hakaret suçunun mağduru olan kişi, ekran görüntüsü alarak ya da yazışmaları muhafaza ederek bunları fail aleyhine delil olarak kullanabilecektir. Suçun ispatı bakımından her türlü delilin mağdur tarafından saklanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle suçun mağduru, mutlaka kendisine hakaret edildiğini içeren yazışmaları, görüntüleri veya video kayıtlarını korumalı ve bunları açacağı davada mahkemeye delil olarak sunmalıdır.

 

Hakaret Suçunun Unsurları

Hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesi ya da normal hayatta işlenmesi konusunda TCK’da bir ayrıma gidilmemiş olduğundan dolayı belirteceğimiz maddi ve manevi unsurlar her ikisi bakımından da geçerli olacaktır. Suçun maddi unsurlarını, başkasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnad etmek ya da sövmek oluşturmaktadır. Yani somut bir fiil ve olgu isnad etmek hakaret suçunu oluşturabileceği gibi sövmek de bu suçun oluşmasına sebebiyet verecektir. İnternet üzerinden hakaret suçunun oluşabilmesi için genel kastın varlığı yeterlidir.

 

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi özel bir haksız tahrik sebebi sayıldığından dolayı cezanın indirilmesi ya da bazı hallerde cezanın büsbütün ortadan kaldırılması sonucunu oluşturmaktadır. Suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir durum olarak olayın haber niteliği taşıması halini söyleyebiliriz. Ancak bunun için de aranan bazı şartlar vardır. Haberin gerçek olması, güncel olması, kamusal ilgi ve kamusal yararın olması, verilen haber ile işlenen hakaret suçu arasında illiyet bağı olması halinde hakaret suçunda hukuka aykırılığın ortadan kalktığını söylememiz mümkün olacaktır. Bu durumda da ortada bir suç olmadığından ötürü fail ya da failler kavramından söz edemeyeceğiz ve herhangi bir cezalandırma yoluna başvuramayacağız.

 

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri

TCK’ya göre hakaret suçunun nitelikli hallerinden birisinin var olduğu durumlarda fail hakkında hükmolunacak cezada arttırım yoluna gidilecektir. TCK’da yer alan söz konusu nitelikli halleri şu şekilde sıralayabiliriz: Suçun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi,  suçun kişinin mensubu olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi, suçun alenen işlenmesi, suçun kişinin dinsel, siyasal, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı ya da yaymaya çalışmasından dolayı işlenmesi nitelikli hallerdendir. Söz konusu nitelikli hallerden birisinin varlığında fail hakkında verilecek olan ceza arttırılacaktır. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi hakaret suçu mağduru bakımından özellik arz etmemekle birlikte yalnızca mağdurun kamu görevlisi olması durumunda hükmolunacak ceza arttırılacaktır. Ancak bunun için suçun yalnızca kamu görevlisine karşı işlenmesi yeterli değildir; suç kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmiş olmalıdır.

 

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası

İnternet üzerinden hakaret suçu hakkında ele almamız gereken ve pek çok kişinin merak ettiği konulardan birisi, bu suçun faillerinin nasıl cezalandırılacağıdır. TCK’ya göre hakaret suçunun basit halinin işlenmesi durumunda fail hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği gibi bunun yerine adli para cezası verilmesi de mümkündür. Burada kanun, cezalandırma biçimi bakımından ikili bir ayrıma gitmiştir. Hakaret suçunun faili hakkında ya hapis cezasına ya da adli para cezasına hükmolunacaktır. Her ikisine birden karar verilmesi mümkün görünmemektedir. Söz konusu suçun nitelikli hallerinden birinin varlığı durumunda ise TCK m.125/3’e göre, faile verilecek olan cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacaktır. Dolayısıyla sınırı 1 yıldan az olmamak kaydıyla faile hapis cezası verilebilecektir.

 

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Şikayete Tabi Midir?

Hakaret suçu bakımından açıklamamız gereken hususlardan birisi de bu suçun şikayete tabi olup olmadığıdır. Hakaret suçunun kovuşturulması kural olarak şikayete bağlıdır ve bu sebeple de CMK m.253 kapsamında uzlaşma dahilindedir. Ancak eğer hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmişse bu durumda kovuşturma re’sen yapılacaktır, yani mağdurun şikayeti aranmayacaktır.  Bunun sebebi ise hem kamu görevlisinin şeref ve onurunu korumak hem de kamu yönetiminin itibarını korumaktır.

 

İnternet üzerinden hakaret suçunda da şikayet hakkına sahip olan kişi, suça maruz kalan kişidir. Ancak suçun mağduru olan kimse şikayette bulunamadan ölürse bu durumda ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş ya da kardeşleri şikayette bulunabilecektir. Eğer ortada kollektif bir hareket varsa bu durumda mağdurlardan her biri birbirlerinden bağımsız olarak şikayette bulunabileceklerdir. Bu sebeple internet üzerinden hakaret suçunun işlenmesinde zaman kaybetmeden şikayette bulunulmalı ve failin tespiti ve yakalanabilmesi adına eldeki tüm delillerin ilgili makamlara sunulması önemlidir.

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İnternetten haber kaldırmanın önemi

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply