(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu

İnternet kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber internet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun işlenme oranında da artış görülmektedir. Eskiden bu suçlar mektup ya da telefon yoluyla işlenmekteyken bilişim teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucu olarak artık bu suçların internet yoluyla işlenmesi de mümkün hale gelmiştir. Özellikle Facebook, Skype ve Whatsapp üzerinden tehdit ve şantaj suçlarının işlendiğini söyleyebiliriz.

 

Sosyal medya hesaplarında sahte profil oluşturmak, Skype görüntülerini kayıt altına almak ya da whatsapp üzerinden yazmak suretiyle tehdit ve şantaj suçları internet aracılığıyla işlenmektedir. Her ne kadar gelişen teknolojinin birtakım faydaları olsa da işlenen suçlar açısından bakıldığında kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde başkalarını mağdur etmesine de sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü kişiler bu teknolojinin gelişmesiyle kimliklerini çok rahat bir şekilde gizleyebilmekte ya da karşı tarafın haberi olmadan görüntüleri kaydedebilmektedir. Bu durum da kötüniyetli kimseler açısından avantaj haline dönüştürülmektedir. Gerek tehdit gerekse şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun işlenmesi halinde TCK’da yer alan hükümler çerçevesinde faillerin cezalandırılması yoluna gidilecektir. Söz konusu hükümlerin ve cezaların neler olduğunu makalemizin ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde ele alacağız.

 

İnternet Yoluyla (Skype, Whatsapp ve Kamera Yoluyla) Şantaj Suçunun Tanımı

Şantaj, Türk Ceza Kanunu’nun 107. ve ilgili maddelerinde bir kimseyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamanın özel bir şeklini teşkil eden bir suç olarak tanımlanmıştır. İlgili maddede “hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.” şeklinde belirtilmektedir. Türk Ceza Kanunu’na eklenen bu maddenin kaynağı Fransız Ceza Kanunu’nun 312-10. maddesidir.

 

İnternetten Şantaj Suçu

 

Aslında şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir halini teşkil etmektedir. Kanun koyucu, belirli şekillerde işlenen tehdit suçunu şantaj olarak düzenlemiştir. Makalemizde ise üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri internetten şantaj suçudur. Bilişim avukatı olarak karşımıza en fazla çıkan sorunlardan biri; skype, webcam, whasatpp ve videolu şantajdır. Kişilerin canlı chat, sohbet, arkadaşlık tarzı faaliyetlerde bulunan web sitelerine girip üye olmaları veya birileriyle yazışmaları sonucu tuzağa düşürülmesi ve uygunsuz görüntülerinin internet sitelerine (genellikle youtube tarzı video paylaşım sitelerine) konulacağı tehdidiyle mağdurlardan para istenmesiyle oluşan bir suçtur.

 

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçuna maruz kalmamak için dikkat edilmesi gerekenler

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun mağduru olmamak adına kişilere de birtakım görevler düşmektedir. Kişiler, dikkatli oldukları takdirde internetten tehdit ve şantaj suçlarının mağduru olma olasılıklarını en aza indireceklerdir. Öncelikli olarak hiç tanınmayan kişilerden gelen tanışma, arkadaşlık isteği ya da benzeri şüpheli temas girişimleri kabul edilmemelidir. Aynı zamanda hiç tanınmayan kişilerle webcam sohbeti gerçekleştirilmemeli ve fotoğraf gönderilmemelidir.

 

Özellikle Skype’da görüntü ve seslerin kayıt altına alınabildiği unutulmamalı ve hem konuşurken hem de görüntü verirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda pek çok kişinin yaptığı hatalardan biri olan şey şu ki; yeni tanışılan kişiye özel yaşam ve iş hayatıyla ilgili detaylı bilgi verilmesi. Yeni tanışılan bir kimseye hemen güvenmek mümkün değildir. Bu nedenle internet üzerinden tanışılan kişilere hemen özel hayat hakkında bilgi verilmemelidir. Bununla beraber dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur ki, internet üzerinde herkesin istediği şekilde sahte profil oluşturabileceği. Yani ekleme talebi yollayan ya da temasa geçmeye çalışan kişi aslında profilde yer alan kişi olmayabilir.

 

Dolayısıyla temkinli davranmalı ve bu tip temaslardan uzak durulmalıdır. Eğer her önleme rağmen yine de internet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun mağduru olunmuşsa fail hakkında tüm deliller toplanmaya çalışılmalıdır. Bunun için eldeki yazılar, profil bilgiler, screenshotlar, fotoğraflar vs muhafaza edilmelidir. Toplanan delillerle beraber derhal alanında uzman bir bilişim avukatına başvurulmalı ve mevcut tehdit ya da şantajı ortadan kaldırmak için hukuki süreç başlatılmalıdır.

 

Bilgisayar toplumunda çoğu insani ilişki de artık internet ortamına indirgenmektedir. Sanal ortamlarda kişiler bambaşka kişiliklere bürünebilmekte ve kendilerine bir anlamda yeni bir hayat dahi kurabilmektedir. Aynı şekilde suçluların veya kötü niyetli kişilerin de internet ortamından yararlanmaya çalışması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda internet yoluyla tehdit ve şantaj suçu bir hayli yaygınlık kazanmıştır.

 

Gerçek hayattaki suçların internet ortamındaki bu sanal dünyaya da taşınması halinde bilişim suçu olarak değerlendirilerek gerekli yaptırım ve cezalar uygulanmaktadır. Kanunlara göre herhangi bir sebeple bir kişinin internet ortamından tehdit edilmesi, hakarete uğraması veya şantaj yapılması gibi durumlarda hapis veya adli para cezası uygulaması mevcuttur. Bu tarz bir mağduriyet yaşandığı takdirde delillerin saklanarak savcılığa sunulması ve gerekenin yapılması için beklemeye geçilmesi gerekir. Bazı durumlarda tehdit veya şantaj uygulamasını gerçekleştiren kişiler sahte profiller kullanarak bunu yapsalar dahi IP üzerinden yer tespit etme uygulamaları sayesinde kısa sürede bu kişilerin gerçek kimlikleri belirlenebilmektedir.

 

Normal yaşamda herhangi bir kimseye tehdit ve şantaj gibi uygulamalar nasıl suç kabul ediliyorsa internet yoluyla tehdit ve şantaj suçu da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Sanal ortamda tehdit veya şantaja uğranması halinde bunu yapan kişilerle fazla muhatap olunmadan suç duyurusunda bulunulması en akıllıca yöntem olacaktır. Aynı zamanda bu konuda uzman bir avukata danışılması, bilgi ve destek alınması oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. Çünkü bilişim avukatı kanunlara ve geçmiş kararlara fazlasıyla hakim olarak konuyu daha geniş değerlendirerek daha etkin delil sunumu ve savunma yapma imkanına sahip olurlar.

 

Eski Sevgiliniz Şantaj Mı Yapıyor?

İnternet üzerinden tehdit ve şantaj eylemlerinin genel olarak gönül ilişkileri çerçevesinde geliştiği görülmektedir. Sosyal medya olarak isimlendirilen mecralar üzerinden kişiler birbirlerini tanımadan dahi gönül ilişkileri kurabilmekte, sahte kişilikler oluşturarak karşısındakini kandırabilmektedir. İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu genellikle kendini gizlemeye çalışan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor olsa da bazı durumlarda daha açık şekilde de gerçekleştirilmektedir. Eski sevgiliyle olan diyaloglar ve anlaşmazlıklar sonucunda taraflardan birinin şantaj ve tehdit yoluna başvurması buna örnek gösterilebilir. Böyle bir durumda suçlunun kimliğinin belli olması dava sürecinde kolaylık sağlayacaktır. Önemli olan şikayet konusu olan görüntü, ses veya yazışmaların doğru şekilde saklanarak ilgili makamlara suç duyurusu esnasında sunulmasıdır. Şantaj ve tehdidin boyutuna ve mağdur kişide oluşturduğu zarara göre hapis veya adli para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

 

Skype, Webcam veya Whatsapp Aracılığıyla Şantaj ve Tehdit

İnternet ortamında sık kullanılan uygulama ve web siteleri yoluyla şantaj ve tehdit olması halinde de aynı hükümler geçerli olmaktadır. Elbette bu suçun oluşmasında mağdur gözüken tarafın buna neden olacak bir kusur işleyip işlemediği de değerlendirmeye alınacaktır. Tehdidin yalnızca kişiye değil sevdiği kişilere de yapılması muhtemeldir. Tehdit ve şantaj ne şekilde olursa olsun maruz kalan tarafa manevi yönden zarar vermektedir. Hatta bazı şantaj eylemleri kişinin maddi kayıplara uğramasına da dolaylı olarak yol açabilmektedir. Özellikle internet ortamında bilginin hızla yayıldığı düşünülürse bir kimseyi karalayıcı, küçük düşürücü veya iftira niteliğindeki bir haberle kirletici şantaj uygulamaları o kişiyi hem aile hem de iş çevresinde zor duruma sokacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda suçu işleyen tarafa uygulanacak cezaların türü ve şiddeti de artış gösterebilecektir. İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu ile karşılaşıldığı takdirde iyi bir avukat, delillerin saklanması ve derhal suç duyurusunda bulunulması unutulmaması gereken kurallardır.

 

Skype Üzerinden Şantaj Suçu

İnternetten şantaj suçunun fail profili

Topo hukuk bürosu olarak karşılaştığımız internetten şantaj vakıalarında görüldüğü kadarıyla failler genellikle Fas, Tunus, Fildişi Sahilleri gibi ülkelerden olmakta; ancak failleri Türkiye’de tespit edilen vakıaların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla olmaktadır.

Failler tuzağa düşürmek istediği kişileri seçerken Linkedin, Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal ağlardan öncelikle alabildiği tüm iletişim bilgilerini alıp sonrasında mümkün olan bir iletişim kanalıyla internetten şantaj mağdurlarına ulaşmaktadırlar. Genellikle maddi durumu iyi olan şahıslara karşı işlenen internetten şantaj suçu, kimi zamanlarda da maddi durumuna bakılmaksızın tuzağa düşen herkese karşı işlenmektedir. Mağdurlar genellikle erkek olmakta, mağdur bayansa erkek adı, mağdur erkekse bayan adı ve resimleri iletişimde kullanılmaktadır.

 

İnternetten şantaj nasıl yapılmaktadır ?

İnternet üzerinden şantaj suçunu işleyenler genellikle profesyonel kişiler olmaktadır. Tabii ki maddi imkansızlıklardan dolayı bu işe başlamış failler de bulunmaktadır. Fail öncelikle gözüne mağduru kestirmekte ve bir sosyal medya ağı aracılığıyla veya e-posta ile ulaşmaktadır. Güncel hayattan yapılan sohbetlerin sonrasında mağdurda kendisine karşı bir güven oluşturmaya çalışan fail, muhabbeti koyulaştırmaktadır. Konu cinselliğe geldiğinde genelde skype aracılığıyla konuşulduğu için webcam açılmakta ve önceden hazırlanan bir soyunma videosu gerçekmiş gibi lanse edilip oynatılmaktadır. Sohbet esnasında fail de mağdurdan soyunmasını istemektedir. Karşısındaki kişinin soyunduğunu sanan mağdur da açık olan kamera karşısında cinsel faaliyetlerde bulunmakta ve/veya soyunmaktadır.

 

Kısa bir süre sonra fail mağdura görüntülerini kaydettiğini ve yakınlarını facebook, twitter, instagram gibi sosyal ağlardan tespit ettiğini, eğer hesabına para (genelde 500 Dolar ile 30000 Dolar arasında bir rakam teklif edilir) göndermezse bu görüntüleri yakınlarına göndereceğini söyler.

 

Tehdit Suçunun Unsurları

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu konusunda ele almamız gereken bir konu da tehdit suçunun unsurlarıdır. Tehdit suçu TCK m.106’da düzenlenmiştir. Buna göre, bir kimsenin yahut yakınlarının hayatına, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleşebileceğinden bahisle bir kimseyi tehdit eden kişi TCK hükümlerince cezalandırılacaktır. Söz konusu tehdit kişiye karşı olabileceği gibi mal varlığına ya da kendisine sair bir kötülük edileceğine dair de olabilir. Tehdit suçunun maddi unsurunu mağdurun ya da yakınlık duyduğu üçüncü kişinin m.106’da sayılmış olan hukuksal değerlerine zarar verileceği ya da başka bir kötülük yapılacağının bildirilmesi oluşturmaktadır. Gelecekte uğratılacağı bildirilen zararın gerçekleştirilebilir nitelikte olması ve dolayısıyla mağdur üzerinde korku yaratması gerekmektedir. Tehdit suçunun geçmişe dönük olarak gerçekleştirilmesi elbette ki mümkün değildir. Bu suçun manevi unsurunu ise genel kast oluşturmaktadır. Fakat olası kastla da işlenmesi mümkündür ve bu durumda fail hakkında hükmolunacak cezadan indirim yapılacaktır.

 

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu konusunda şunu da belirtmemiz gerekiyor ki tehdit suçunun TCK’da sayılmış bazı nitelikli halleri vardır. Bu nitelikli hallerden birinin var olması durumunda fail hakkında hükmolunacak cezada arttırım uygulanacaktır. Söz konusu nitelikli halleri şu şekilde sıralayabiliriz: Tehdit suçunun silahla, birden fazla kişiyle, kişinin kendini tanınmayacak hale sokmasıyla ya da işaretlerle veya imzasız mektupla, var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin yaratmış oldukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde fail, suçun temel haline göre daha ağır ceza alacaktır.

 

Şantaj Suçunun Unsurları

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu denildiği zaman pek çok kişinin şantaj suçunun da mağduru olduğunu görmemiz söz konusu olabilmektedir. Şantaj suçu TCK m.107’de düzenlenmiştir. Buna göre şantaj suçunun iki farklı görünüş biçimi vardır. Suçun oluşmasına sebebiyet veren ilk görünüş biçiminin maddi unsurunu bir kimseyi kanuna aykırı ya da yapmaya yükümlü olmadığı birşeyi  yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır. Suçun oluşabilmesi için mağdurun haksız çıkar sağlamaya ya da birşeyi yapmaya veya yapmamaya zorlanmış olması yeterlidir. Aynı zamanda bu eylemlerin gerçekleştirilmiş olmasına gerek yoktur.

 

Şantaj Suçunun Unsurları

 

TCK m.107/2’de yer alan suçun ikinci görünüş biçimi ise açıklanacağı söylenen bir hususun olmasıdır. Fakat açıklanacağı söylenen hususun geçmişe yönelik olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu konunun gizli ve bilinmeyen bir durum olması da gerekmektedir. Bu suç tehdit suçundan iki farklı yönde ayrılmaktadır. Tehdit suçunun konusu pek çok şey olabilirken şantaj suçunun konusunu şeref ve saygınlık oluşturmaktadır. Aynı zamanda tehdit suçunda korku söz konusuyken buradaki amaç bir yarar sağlamaktır. Şantaj suçunun ilk görünüş biçiminin manevi unsuru genel kast iken, ikinci görünüş biçimini özel kast oluşturmaktadır. Burada bahsedilen özel kast yarar sağlama kastıdır. Yalnızca mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte beyanda bulunulmuşsa bu durumda tehdit suçu oluşacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki yararın kime sağlandığı suçun oluşumu açısından önem teşkil etmez. Yani suçu işleyen fail kendisine yarar sağlayabileceği gibi bir üçüncü kişiye de yarar sağlamak maksadıyla şantaj suçunu işleyebilmektedir. 

 

Tehdit ve Şantaj Suçunun Cezası

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun bu kadar yaygın hale gelmesi bu suçların işlenmesi halinde verilecek olan cezaların ne olduğu konusunda kişilerde merak duygusu uyandırmıştır. TCK’da söz konusu suçların cezaları düzenlenmiş olup suçun internet üzerinden ya da farklı yollarla işlenmesi halinde aynı cezaya hükmolunacaktır. Yani internet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun işlenmesi veya telefon yoluyla bu suçun işlenmesi arasında cezai anlamda bir ayrım söz konusu olmayacaktır.

 

Tehdit suçunun temel halinin işlenmesi durumunda fail hakkında 6 aydan 2 yıla hapis cezasına hükmolunurken nitelikli halinin söz konusu olması durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Şantaj suçunun işlenmesi durumundaysa her iki görünüş biçiminde de fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı gibi beş bin güne kadar da adli para cezasına hükmedilecektir. Söz konusu cezalar elbette ki internet yoluyla tehdit ve şantaj suçunun işlenmesi halinde de uygulama alanı bulacağını söylemeliyiz. Dolayısıyla bu suçların mağduru olan kişiler zaman kaybetmeden bir bilişim hukuku avukatı aracılığıyla fail ya da faillerin bulunup cezalandırılması adına hukuki süreci başlatmalıdırlar.

Tehdit ve Şantaj Suçu Şikayete Tabi Midir?

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu konusu altında ele almamız gereken bir konu da bu suçların şikayete tabi olup olmadığıdır. Şunu belirtmeliyiz ki TCK m.106’da yer alan tehdit suçunun temel hali ve nitelikli hali şikayete tabi değildir. Ancak m.106/1’in ikinci cümlesinde yer alan tehdit suçunun basit hali şikayete tabidir. Bir kimsenin malvarlığına karşı tehditte bulunması ya da sair bir kötülükte bulunulacağının söylenmesi halinde faile şikayet üzerine 6 aya kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilecektir. Şantaj suçu açısından ise böyle bir ayrım söz konusu değildir. Her halde şantaj suçunun soruşturması ve kovuşturması için şikayet şartı aranmamaktadır. Soruşturma ve kovuşturma şantaj suçunun işlenmesi durumunda re’sen yapılacaktır. Davacı, davasından vazgeçerek şikayetini geri almış olsa dahi bu dava kamu davası olarak görülmeye devam edecektir.

 

İnternetten şantaj mağduru olanlar şantaja karşı ne yapmalı ?

Şantaja karşı ne yapmalı sorusunun cevabı olarak belirtmemiz gerekenler oldukça mühim bir başlık altında toplanmaktadır. Eski sevgilinin yaptığı şantaj veya yukarıda detaylarıyla belirttiğimiz şekilde şantaja maruz kalanlar öncelikle sakin olmalı ve faille ilgili toplayabildiği kadar veri toplamalıdır. Para gönderdiyse dekontlarını, yazışmaların ekran görüntülerini ve web sitesi kayıtlarını internet hukuku konusunda uzman bir bilişim avukatına teslim etmelidir. Faillerle ilgili gerek ulusal, gerekse uluslararası mevzuat açısından yasal işlem başlatılabilmektedir. Ayrıca, bu konuda sadece internetten şantaj mağdurlarına uyguladığımız olaylara göre belirlenen internetten şantaj mağdur danışmanlığı paketlerimiz mevcuttur. Dilerseniz bu konuda aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir, yakınlarınız tarafından duyulmaması gereken bu konuyu en hızlı şekilde uzman ellere bırakabilirsiniz. İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu

 

Bilişim Avukatı İstanbul Çağrı Hattı:

(0212) 679 32 53

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

24 Responses

 1. Yılmaz

  Merhaba, bir kaç aylığına beraber vakit geçirdiğm erkek arkadaşım bana whatsapp ve youtube üzerinden şantaj yapıyor ve inanın çok mağdurum. Birlikte çekildiğimiz gezdidğimiz yerlerin resimlerini video yaparak youtubede paylaşıyor, uygun olmayan video ve resimlerimizi whatsapp üzerinden yollayarak eşime göstermekle tehdit ediyor. Para pulda istemiyor beni istiyor ne yapacağım bilemiyorum. Evliyim bir hata yaptım ve eşimi çok seviyorum öğrenirse mahvolurum ben lütfen bir çözüm bir yol gösterin.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Özel hayatınızla ilgili bilgi ve belgelerin açığa vurulacağı tehdidiyle sergilenen bu davranışlara karşı derhal savcılığa başvurmalısınız. Sürekli hale gelebilen durumlar olduğu için bir kez taviz verirseniz devamının gelme ihtimali çok yüksektir.

   Saygılarımızla

 2. Merve

  Merhaba, bir konuda fikirlerinize ihtiyacim var. Eski sevgilim onunla birlikte oldugumu, ona attigim fotograflari aileme hatta soyadimin ayni oldugu butun kisilere yollayacagini soyleyerek beni tehdit ediyor. Bu durumda suc duyurusunda bulunsam bir sonuc elde edebilir miyim? Olay 3 gun once oldu, kendisinden sikayetci olacagimi ona bildirdim, mesajlara aramalarina devam etti ben uslubumu bozmadan yazdiklarina cevap verdim.
  Kendisinin boyle bir sey yapmasinin sebebi ise biz ayrilali 3 ay olmasina ve sevgilisi olmasina ragmen bana yazmasi, benle bulusmak, birlikte olmak istemesi (ayrildiktan sonra 1 kez bulustuk ve ben sevgilisi oldugunu bilmiyordum) Onun sosyal medya hesabi sayesinde sevgilisi oldugu farkedip, sevgilisi olan kiza ulasip gercekleri anlattim persembe aksami, cuma sabah da beni “benim hayatimla oynayanin bende hayatiyla oynarim” seklinde tehdit etti.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba,

   Sizden taleplerini ve bu taleplerini yerine getirmezseniz yapacaklarını yazdığı mesajlar elinizde mevcutsa bunlarla birlikte suç duyurusunda bulunmalısınız. İspat vasıtası olarak kullanacaklarınız bu durumda önem arz edecektir. Bu yüzden bir bilişim suçları avukatına danışmanız yararlı olacaktır.

   Saygılarımızla

 3. Yeliz T.

  merhabalar, canlı yayın programınlarını kullanıyorum arada. yine geçen gün canlı yayın yaparken arkadaşın biri kayıt etmiş ve şantaj yapıyor ne yapılması lazım bu arkadaşa ceza verdirebilmek için?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Arkadaşa karşı suç duyurusunda bulunup bir ceza davası açılmasını sağlayabilirsiniz. Ceza davası lehinize sonuçlandıktan sonra arkadaşınıza maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Davanızın hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız uzman bilişim avukatından yardım alabilirsiniz. Saygılarımla

 4. çisem g.

  whatsappta eski erkek arkadaşım küfür etti ve bende ona karşılık verdim ayrıca özel görüntülerimi paylaşacağını söyledi mahkemeye vermek istiyorum ama tedirginim benim ettiğim küfürler bana ceza olarak geri dönermi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Karşılıklı hakaret suçlarında ya iki taraf da ceza alır ya da iki taraf da ceza almaz. Özel görüntüleriniz konusunda öncelikle sakin olmalısınız. Bu ifade bir tehdit suçu teşkil etmektedir. Uzman bir bilişim suçları avukatına başvurmalısınız.

   Saygılarımla

 5. Ufuk I.

  Bir chat sitesinden tanıştığım kadın ile skype da görüntülü görüştük. Ardından benden para istedi. Bir miktar para gönderdim. Sonra bir daha istedi. Skype ı kapattım. Şuan çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum nolur yardım edin.

 6. Burak U.

  facebooktan birisi ekledi dün ve kim olduğunu sorduğumda ahlaksızca hakaretler etti durduk yere, dava etsem yakalırmı? kimdir nedir neyin nesidir bilmiyorum.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Böyle kişiler genelde sahte hesap açarlar ve Facebook, ip adresi vermediği için şahısın yakalanma ihtimali zor.

   Saygılarımızla

 7. Ayşe F.

  kardeşimi okulda birileri sıkıştırıp sürekli para istiyormuş, vermezse darp edip üstüne tehditler ediyorlarmış, mahkemeye vermek istiyoruz ne tür dilekçe doldurmak gerekiyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, öncelikle savcılığa gidip şikâyette bulunabilirsiniz. Bu şikayet sonucunda soruşturma ve uygun görülürse kovuşturma başlayacaktır. İşte o zaman davaya katılabilirsiniz. Bunun için uzman bir ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz. Saygılarımla

 8. Elif Z.

  whatsapp üzerinden sürekli bir bey tarafından rahatsız ediliyorum. engelledim ama bu sefer başka numaradan ulaşıyor. Sizin aracılığınızla savcılığa gidip şikayet etmek istiyorum.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 9. Muharrem K.

  whatsapptan eski kız arkadaşıma yazdım ama kötü amaçla yazmadım, direk bana küfürler etmeye başladı ve savcılığa vereceğini söyledi konuşmaları. bende savunma amaçlı sizle çalışmak istiyorum yazışmaları gönderebileceğim bir adres alabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, hukuki destek için internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 10. Hale u.

  yakın akrabam uyuşturucu madde kullanmış ve arkadaşları şantaj yapıp para istiyormuş, benim yeni haberim oldu bu şantaj yapanları yakalatıp ceza verdirmek istiyoruz yardım edermisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 11. Ümran Y.

  bu sabah posta kutumda bir mektup, içinde de kurşun. mektupta adrese belli bir miktar parayı getirmezsem ölümle tehdit ediyorlardı. polise gittim sizce yakalanması ne kadar sürer bunların?

Leave a Reply