(0212) 679 32 53

İnternetten İçerik Kaldırma

İnternetten içerik kaldırma; bilişim hukukunun en temel konularından birisini oluşturmaktadır. İnternette yer alması istenmeyen ve hukuka aykırı nitelik taşıyan içerikler, internetten içerik kaldırma yoluyla yayından çıkarılabilmektedir. Hem internetin hem de teknolojinin son yıllarda fazlasıyla gelişmesi ve bununla beraber özellikle sosyal ağların pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılması içerik kaldırma işlemini daha önemli hale getirmiştir. İnternet, pek çok avantaja sahip olmakla beraber kötü niyetli kimseler tarafından kullanıldığı takdirde gerek gerçek gerekse tüzel kişilere zarar verici niteliğe sahip olabilmektedir. İşte bu şekilde yaşanabilecek olan hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve kişilerle kurumların itibarlarının korunabilmesi adına hukukumuzda birtakım düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler çerçevesinde internetten içerik kaldırma işlemi uygulanmaktadır.

 

Bilişim hukukunun önem kazanmasıyla beraber internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesi konusu da ayrı bir önem kazanmıştır. Gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin internet ortamındaki itibarlarının korunması adına 5651 sayılı Kanun düzenlenmiş olup internet ortamında yapılacak olan her türlü denetim işlemi bu kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sanal alemde gerçek ve tüzel kişilere yapılan saldırılara karşı içerik kaldırma, erişim engelleme, tekzip yayınlama vs gibi işlemlere başvurulabilmektedir. Söz konusu yöntemlerden hangisinin izleneceği somut olayın niteliklerine göre farklılık göstermekte olup doğru bir tespitin yapılabilmesi adına bilişim avukatına danışılması en doğrusu olacaktır.

 

Hukuka aykırı nitelik taşıyan, prestij zedeleyen ya da kişi ve kurumların maddi zarara uğramasına sebebiyet veren içeriklere hemen hemen her gün internet ortamında rastlamamız mümkündür. İşte böyle bir durum karşısında hakkı ihlal edilen kişi ve kurumlar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yasal yollara başvurma imkanına sahiptirler. Uygulanan yöntem neticesinde söz konusu içerik kaldırılabileceği gibi doğacak zararların da tazmini mümkündür. Fakat her halükarda bilişim hukuku alanında hizmet veren bir profesyonelden destek almak en doğru hareket olacaktır.

 

 

İnternetten Hangi İçerikler Kaldırılabilir?

İnternetten içerik kaldırma işlemi, hem hukuki bilgiyi hem de teknik donanımı gerektirmektedir. Dolayısıyla bu konuda bir uzmandan destek alınması kaçınılmazlar. İçerik kaldırma işleminin nasıl gerçekleşeceği konusuna değinmeden önce hangi içeriklerin internet ortamından kaldırılacağı hususunda açıklamada bulunmamız yerinde olacaktır.

 

İnternetten içerik kaldırma işleminin uygulanabiliyor olması demek kişi veya kurumların beğenmedikleri her türlü içeriği kaldırma talebinde bulunabilecekleri anlamına gelmemektedir. Elbette ki bu işlemin gerçekleşebilmesi için belirli kıstaslar bulunmaktadır. Ancak kanunda belirtilen haller kapsamında söz konusu içeriğin kaldırılması mümkün hale gelecektir. Hakaret barındıran bir haber, karalayıcı nitelikteki eleştiriler, özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğine sahip haberler ve kişilik hakkını ihlal eden içerikler şüphesiz ki internetten kaldırılabilecektir. Böyle bir haber, eleştiri veya bir başka içeriğin paylaşıldığı görüldüğü takdirde kişi ve kurumlar zaman kaybetmeden mutlaka internetten içerik kaldırma yoluna başvurmalıdırlar. Neticede içeriklerin bir an önce kaldırılması doğabilecek başka zararların da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle zamanın çok iyi kullanılması gerekmektedir.

 

Kişilik hakkını ihlal eden veya hukuka aykırı olarak elde edilmiş ya da oluşturulmuş herhangi bir içeriğin paylaşılması sonucunda içerik kaldırma işleminin uygulanması kaçınılmaz olacaktır diyebiliriz. Fakat bir marka ya da firma sırf kullanıcı ürününden memnun kalmadı diye ve bunu belirten bir yorum yaptı diye onun kaldırılmasını talep edemez. Sonuçta kaldırılması talep edilen içeriğin düşünce özgürlüğü sınırları dışına taşmış olması gerekmektedir. Bu sebeple doğru adımlar atmak ve hem zaman hem de para kaybı yaşamamak adına bu işlemin gerçekleştirilmesinden evvel bir uzmana danışılmalıdır.

 

 

İnternetten İçerik Kaldırma Nasıl Gerçekleştirilir ?

İnternetten içerik kaldırma, 5651 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecektir. İlgili kanunda bu işlemin nasıl yapılması gerektiği adım adım belirtilmiştir. Fakat kısaca üzerinde durmamız gerekirse öncelikle şunu belirtmeliyiz ki içerik kaldırmak isteyen bir kişi veya kurum önce içerik sağlayıcısına; ona ulaşamadığı takdirde ise yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep etmelidir. İçerik ya da yer sağlayıcısı bu talebi 24 saat içerisinde cevaplamak zorundadır. Bu bir yükümlülük olduğundan dolayı cevap verilmemesi halinde içerik veya yer sağlayıcısı sorumluluktan kaçamayacaktır.

 

Başvurulan kişilerden cevap alınamazsa veya bu kişilere ulaşmak mümkün değilse bu durumda Sulh Ceza Hakimine içeriğin kaldırılması için talepte bulunmak gerekecektir. Hakim, gerekli gördüğü takdirde söz konusu site için erişim engelleme kararı da verebilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde talep haklı görülürse hakim bu kararını TİB’e iletecektir. TİB ise söz konusu içeriğin kaldırılması için gerekli işlemi yapacaktır. Bir sorun çıkmadığı takdirde bu içerik internet ortamından tamamiyle silinmiş olacak ve daha fazla hak ihlali yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır. Bunun yanı sıra eğer ortada bir zarar varsa içeriği paylaşan kişilere karşı maddi ve manevi tazminat davası açma imkanı da vardır.

 

 

Haber Sitelerinden İçerik Kaldırma

Haber Sitelerinden İçerik Kaldırma

İnternetten içerik kaldırma işlemi sıklıkla haber sitelerinde gerçekleştirilmektedir.  Her ne kadar pek çok güvenilir haber sitesi olsa da bazı siteler için bunu söylememiz mümkün değildir. Kulaktan dolma, kaynağı belli olmayan haberleri yayınlayan ve bundan prim elde etmeye çalışan birçok haber sitesi halen varlığını sürdürmektedir. Böyle durumlar karşısında da kişi ve kurumların hem itibarları sarsılmakta hem de maddi zararlara uğrayabilmektedir. Hatta bazen öyle karalayıcı ve ifira nitelikli haberler internette dolaşmaktadır ki kişilerin bu sebeple aile birlikleri bile sarsılmaktadır. Özellikle bu yönde yapılan haberler de insanların merak duygusunu tetiklediğinden dolayı söz konusu haber, yalnızca siteyle sınırlı kalmamaktadır. Çünkü kişiler bu haberleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşma olanağına sahiptirler ki bu da haberin saniyeler içerisinde binlerce kişiye ulaşması anlamına gelir. Bu sebepledir ki kişi ve kurumlar sıklıkla haber sitelerindeki içerikler sebebiyle içerik kaldırma işlemi uygulanmasını talep etmektedirler.

 

Online İtibar Yönetimi ve İçerik Kaldırma

İnternetten içerik kaldırma işlemi esasen online itibar yönetiminin bir parçasıdır. Özellikle geniş çapta faaliyet gösteren firmalar ve halk tarafından tanınan ünlü kimseler açısından online itibar yönetimi mühimdir. Bunun kapsamında kişilerin itibarı korunmakta ve sürekli gerçekleştirilen denetimler sayesinde herhangi bir hukuka aykırı veya kişilik hakkını ihlal eden içerik hemen farkedilebilmektedir. Böylece erkenden gerekli hukuki işlemler yapılmakta ve kişi ve kurumların prestijleri korunmaktadır. Aynı zamanda yalnızca itibar korumada değil; daha tanınır olma gibi işlemler için de online itibar yönetimi önemlidir. Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması, kişinin ya da kurumun web sitesinde iyi dizayn edilmesi ve sürekli güncellenmesi gibi işlemler de online itibar yönetimi kapsamında yer almaktadır. Gerek online itibar yönetiminin sağlanmasında gerekse içerik kaldırma işleminde bilişim alanında hizmet veren uzmanlara başvurulması en doğru adım olacaktır.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply