İnternetten Yorum Silme İşlemleri Nasıl Yapılır? Şikayet ve Olumsuz Yorumlar Nasıl Silinir?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. İnternetten Yorum Silme İşlemleri Nasıl Yapılır? Şikayet ve Olumsuz Yorumlar Nasıl Silinir?
İnternetten Yorum Silme Yöntemi

İnternetten Yorum Silmek

İnternetten yorum silme Google, Facebook, İnstagram, Tripadvisor vb. pek çok uygulama ve siteden yapılan yorumların silinmesini ifade etmektedir. Bu işlem bilişim hukukunun temel konularından birini oluşturur.

İnternetten yorum silme işlemi yapılan yorumların sahte olması, olumsuz ve itibar zedeleyici içerikte olması gibi sebeplerle gerçekleştirilmek istenmektedir. Online itibarı zedeleyici bu gibi yorumların kaldırılması kişilerin huzuru gibi konularda oldukça önem arz etmektedir. Örneğin özellikle rakip firmalar tarafından yapılan sahte Google yorumlarını silme işlemi işletme hakkında oluşacak olumsuz fikirler, önyargılar bağlamında gerekli olmaktadır. Aksi halde işletmenin çalışmalarının olumsuz etkilenmesi, kullanıcıların bu yorumlara güvenerek alışveriş yapmaktan vazgeçmesi, o restorandan yemeyi tercih etmemesi vb. sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

İnternetteki Şikayet Yorumlarının Hukuki Niteliği

İnternetten yapılan birçok işlemin, yazılan yazıların, üretilen içeriklerin hızla artmasıyla birlikte internetten işlenen suçlar ile mücadele ve bunların önlenmesi konusunda hukuki düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu gerekliliğin sonucu olarak ülkemizde 2007 tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolula İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

İnternetteki şikayet yorumları aslen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu hak ve özgürlük Anayasanın 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim yahut başka herhangi bir yolla açıklama ve yayma hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Fakat internetteki şikayet yorumlarının düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlarını aşmaması gerekmektedir. Aksi durum, yukarıda belirtilen 5651 sayılı Kanun kapsamında yaptırımla karşı karşıya kalınmasına sebep olabilecektir. Bu yaptırım içeriğin kaldırılması, içeriğe erişimin engellenmesi şeklinde olabilir. Bununla birlikte suç niteliği taşıyan yorumların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırılacağını da göz önünde bulunmak gerekmektedir. Suç niteliği taşıyabilecek yorumların başında iftira, hakaret, şantaj suçu, tehdit suçu, müstehcenlik suçu vb. içerikli yazı, resim vb. içerikler gelmektedir.

İnternetteki şikayet yorumları yukarıda belirtildiği üzere düşüncelerini açıklama özgürlüğü kapsamında olduğu sürece hukukidir. Ancak bu özgürlüğünün sınırlarının aşılması halinde şikayet yorumlarının kaldırılması, suç niteliği taşıyan yorumların sahiplerinin cezalandırılması sonucu ortaya çıkacaktır.

Hangi Platformlardan Yorum Silinebilir?

Hangi platformlardan yorum silinebilir sorusunun oldukça geniş bir cevabı bulunmaktadır. Kişi hak ve hürriyetlerini tehdit eden, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, suç niteliği taşıyan birçok yorumun internet ortamından silinmesi mümkündür. İnternet ortamından yorum silinebilecek platformlara örnek olarak Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr gibi sosyal medya siteleri verilebilir. Youtube da yorumların silinebileceği platformlardan bir tanesidir. Youtube üzerinden yayınlanan klip, video vb. içeriklerin altına yapılan yorumların kişi haklarına saldırı niteliği taşıdığına sıklıkla rastlamaktayız. Örneğin yayınlanan bir müzik klibinin altına yapılan hakaret ve küfür içerikli yorumun kaldırılması bu yorumun muhatabının huzuru ve itibarının korunması bağlamında önemli olmaktadır.

Bununla birlikte Google’dan yorum silme işleminin mümkün olduğundan da bahsetmek gerekir. Dünyada en bilinen arama motorlarından olan Google’a bağlı uygulamalardan yorum silme işlemi mahkemeye taşınmadan internet üzerinden de kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. Bu uygulamalara Google Haritalar, Google Benim İşletmem, Google Play Kitap /Film /Müzik örnek olarak gösterilebilecektir. Son olarak internetten yayımlanan haberlere yapılan yorumların kaldırılması, silinmesi işleminde de Youtube için yaptığımız açıklamaların geçerli olduğunu söylemek gerekecektir. Özellikle ünlü kişiler hakkında çıkan magazin haberlerine yapılan yorumlarda rastladığımız üzere iftira, hakaret gibi ifade özgürlüğünün kapsamını aşan söylemler göze çarpmaktadır.

Google Benim İşletmem ve Google Haritalardan Yorum Silme İşlemi

Google Benim İşletmem işletme ve kuruluşların Google’daki varlıklarını yönetmelerine yarayan bir araçtır. Google Benim İşletmem ile kişiler işletme bilgilerini düzenleyerek müşterilerinin kendilerini bulmasını ve kuruluşları hakkında onları bilgilendirmeyi ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu araç ile işletme ve kuruluşlar müşterilerle iletişim halinde olmaktadır. Bu iletişim işletme ve kuruluşların bilgilerine yapılan yorumlarla gerçekleşmektedir. Google Benim İşletmem aracından yorum silme işte bu noktada önem kazanmaktadır. Kişi işletmesi hakkında yapılan bir yorumun silinmesi gerektiğini düşünüyorsa bunu bildirebilecektir.

Ancak silinmenin gerekliliği için ilk olarak Google yorum politikalarının incelenmesi gerekmektedir. Zira bu politikayı ihlal etmeyen bir içeriğin Google’a yapılan başvuru ile kaldırılması mümkün olmayacaktır. Google’a bir yorumun kaldırılması için yapılan başvuru ise Google Benim İşletmem’de oturum açma işlemiyla başlayacaktır. Daha sonra yorum politikalarını ihlal ettiğini düşündüğünüz yorumu bulup Uygunsuz Olarak İşaretle seçeneğine tıklamanız gerekecektir. Uygulamayı mobilden kullananların ise uygulamayı açtıktan sonra sırasıyla Müşteriler ve Yorumlar seçeneklerine tıklayarak ilgili yorumu bulmaları gerekmektedir. Yorumu bulduktan sonra Yorumu İşaretle seçeneği ile kolaylıkla bildirmek mümkün olacaktır.

Google Haritalar en kısa anlatımıyla bir navigasyon uygulaması olarak tanımlanabilir. Arabalar, bisikletliler, yayalar için rotalar sunmakta olan bu uygulamayla kişiler gidilecek olan yerdeki restoran, kafe, park, müze, galeri ve daha birçok yerin fotoğraflarıyla birlikte konumuna da erişebilmektedir. Sayılan bu yerlere giden, gezen bireyler Google Haritalar üzerinden bunları puanlayabilmekte, yorum yapabilmektedir. Yapılan yorumların silinmesi işlemi ise yine Benim İşletmem için söz konusu olan Google yorum politikalarına tabi olacaktır. Dolayısıyla silinmesi için yorumun bu Google politikalarını ihlal niteliğinde olması gerekecektir. Bu unsurun gerçekleştiğini düşündüğünüzde Google Haritalar’a girerek işletme girişinizi bulmanız gerekmektedir. Daha sonra işaretlemek istediğiniz yorumu bularak aynı prosedürü burada da gerçekleştirebilirsiniz. Yorumdaki üç noktalı menü simgesinden Uygunsuz Olarak İşaretle’yi seçmelisiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz seçenekler yorumların Google üzerinden yapılan bildirimle kaldırılması içindir. Yapılan bu bildirimlere rağmen Google yorumlar silme işleminin gerçekleşmemesi mümkündür. Bununla birlikte politikaları ihlal etmemesine rağmen yorumların kaldırılması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumlarda yapılması gereken Google yorum silme işlemini hukuken başlatmak olmalıdır. Google yorum silme bilişim hukuku kapsamına girmektedir. Dolayısıyla yorum silmenin hukuken gerçekleştirilmesi için bir bilişim avukatı ile internetten içerik kaldırma işlemlerine başvurulmalıdır.

Tripadvisor Yorum Sil

https://youtu.be/_OydnlrsugMme İşlemi Mümkün Müdür?

Tripadvisor yorum silme işleminden bahsetmeden önce Tripadvisor uygulamasını açıklamak gerekir. Tripadvisor bir seyahat uygulamasıdır. Bu uygulama ile birlikte kişiler seyahate çıkmadan önce gidecekleri yerlere daha önce gitmiş olan kullanıcılardan tavisye ve görüşlerini alabilmektedir. Kendilerine göre uygun olan otelleri, restoranları bularak bunlar hakkında önceden fikir sahibi olabilecektir. Bu bilgiler ışığında bu uygulamanın aslen yorum üzerine kurulu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada karşımıza şu iki husus çıkar: uygulamada yaptığım yorumu nasıl silerim, uygulamada benim işletmeme yapılan yorumun silinmesini nasıl gerçekleştirebilirim? Yapılan yorumun silinmesi oldukça kolaydır. Tripadvisor yorum silme için bu adresten uygulamaya danışabilirsiniz.

Daha sonrasında yapmanız gereken yalnızca yorumun silinmesini beklemek olacaktır. Fakat başka bir kullanıcının sizin işletmeniz hakkında yapmış olduğu yorumları silmek bu kadar kolay gerçekleşmeyecektir. Tripadvisor yorum silme için öncelikle hak ihlalinin bulunması, yorumun gerçeklikten uzak ve hatta iftira niteliğinde olması gibi unsurların varlığı gerekmektedir ki yorum yasa çerçevesinde silinebilsin. Bu anlamda bilişim avukatına başvurulmalı ve işlemin nasıl gerçekleştirileceğinin usulü konusunda bilgi alınmalıdır. Bununla birlikte olumsuz yorumlara olumlu yaklaşarak, bunlara yanıt vererek göz ardı etmediğinizi, dikkate aldığınızı kullanıcılara belirtmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Gösterdiğiniz bu ilgiyle işletmenizin puanının yükselmesini sağlayabilir, yorumun kullanıcılarda olumsuz fikirler oluşturmasının önüne geçebilirsiniz.

Sosyal Medyadan Yorum Silme

Sosyal medyadan yorum silme veya sildirme işlemleri internet kullanıcılarının sıklıkla araştırdığı konulardandır. Youtube, Instagram, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri kendi topluluk kurallarını oluşturmuştur. Google’dan yorum silme gibi sosyal medya yorum silme işlemi de bu topluluk kurallarına göre yapılacaktır.

Sosyal medya yorum silme işleminde ilk olarak kişinin kendi hesabına yapılan yorumları kolaylıkla silebileceğini söylemek gerekir. Fakat sosyal medya günümüzde yalnızca gerçek kişiler tarafından kullanılmamakta; işletmeler, topluluklar, dernekler, mağazalar ve daha birçok oluşum sosyal medya üzerinden hesap açmakta ve faaliyet yürütmektedir. Dolayısıyla yapılan olumsuz yorumların silinmesi itibar korunması bağlamında oldukça hızlı gerçekleştirilmelidir.

Kişi topluluk kurallarını ihlal ettiğini düşündüğü yorumları fark ettiği anda ilgili siteye bildirmelidir. Fakat bu işlem yoğunluktan ötürü birkaç gün sürebilecektir. Bu süreçte kişi olumsuz yorumu yapan kullanıcıyla iletişime geçerek yorumun kaldırılmasını talep edebilir. Bununla birlikte yoruma saygı çerçevesinde cevap vererek kullanıcının görüşünü anladığını ancak neden doğru olmadığını düşündüğünü açıklayabilecektir. Bu süreçte eğer yorumun suç teşkil ettiğini yahut internetten hızla kaldırılması gerektiğini düşünüyor ve yorumu yapan kullanıcıdan da silme yönünde olumlu yanıt alamamış iseniz bilişim avukatları ile iletişime geçerek konuyu hukuki boyuta taşımanız doğru olacaktır.

İnternetten Şikayet Yorum Silme ve Bilişim Avukatı

İnternetten şikayet yorum silme, sahte Google yorumlarını silme gibi işlemlerin bilişim hukuku alanına girdiğini daha önce belirtmiştik. Bu yorumların kaldırılması anlamında kişinin gerçekleştirebileceği işlemlerden makalemizde bahsettik. Fakat kişi internet üzerinden yorumları kaldırmak için yaptığı her işleme rağmen yorumun silinmediği zamanlar olacaktır. Bu yorumlar kaldırılmadığı takdirde kişinin veya varsa işletmesinin, markasının itibarının zedelenmesi, işlerine etki ederek bunların olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olabilir. Bu negatif sonuçların oluşmaması amacıyla bilişim hukuku uzmanından yardım alınması doğru olacaktır.

Bilişim avukatı internet üzerinden içerik kaldırma, yayınlanan içeriklere yapılan yorumların silinmesi, yapılan yorumların suç teşkil etmesi halinde bildirilmesi yahut bu anlamda dilekçenin yazılması gibi işlemlerde müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bilişim hukukunun yeni bir alan olması sebebiyle bu alanda yapılacak hukuki işlemler için alanında uzman avukatlardan bilgi edinilmesi faydalı olmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu uzman bilişim avukatları ile birlikte bilişim hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık ücreti vermektedir. Bu alanda gerçekleştirilen hak ihlallerine karşı müvekkillerini bilgilendirmektedir. Bunun yanında uyuşmazlığın meydana gelmesinden önce önlem alarak müvekkillerinin itibarını korumak amacıyla hizmet vermektedir.

Benzer Yazılar
Yayım tarihi: 6 Şub 2019