(0212) 679 32 53

İş Kazası Tazminatı

Herhangi bir iş yerinde meydana gelmiş herhangi bir olumsuz kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için olayın, işverene ait herhangi bir işyerinde, işçinin çalışma saatleri içerisinde olmuş bulunması, ayrıca çalışanın da sigortalı olması gerekmektedir. İş kazası tazminatı meydana gelen bu kazalar neticesinde, işverenin az ya da çok kusurlu olduğu durumlarda olaydan herhangi bir oranda zarar gören çalışanına, kazanın ölümlü olması durumunda çalışanın ailesine ödediği nakit tutara verilen addır. İş kazası tazminatları:

İş kazası tazminatlarının alınabilmesi için, niteliklerine göre bilirkişi raporlarının düzenlenmesi gerektiğinden bu sürecin bazı durumlarda çok uzun bir süreye yayılması mümkün olabilmekte, bu durum davalılar için oldukça sıkıntılı hale gelebilmektedir. İş kazasının meydana gelmesi halinde hem işçi hem de işverenlere doğan yükümlülükler yerine getirilmediğinde ise taraflar bundan sorumlu olabilmektedir. Bu konuda mutlaka yapılması gerekenler:

 

  • İş kazası sonucunda sağlık müdahalesi gerçekleşmesi
  • Olayın derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi
  • İşyeri kaza raporu düzenlenmesi,
  • Kazanın meydana geldiği tarihten üç iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Destekten yoksun kalma tazminatı

İş kazaları ya da meslek hastalığı sonucu ölümcül bir durum oluştuğunda, ölen kişinin bakmaya yükümlü olduğu, desteğinden yoksun kalan kişilerin işveren aleyhine açtıkları davalar sonucu destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir. Bunun yasal dayanağı, çalışanın hayattayken destek sağladığı yakınlarının, çalışanın ölümü üzerine de destek duymaya devam etmeleridir. Bu nedenle iş kazası tazminatının bir çeşidi olan bu tazminatı talep eden kişilerin, ölen kişinin yasal mirasçıları olması gerekmez. Sadece kanıtlanabilir desteğe sahip olmaları yeterlidir. Bu tazminatın mahkemeler tarafından gerekli görüldüğü durumlarda hesaplanması için de belirli kıstaslar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin çalıştığı süre boyunca elde ettiği kazancı göz önüne alınarak, kişinin ölmemesi durumunda yakınlarına sağlayacağı desteğin peşinen ödenmesi, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılırken, bu durum kişinin aylık maaşı göz önüne alınıp, bunun kendine ait olarak kabul edilen %30’luk kısmı çıkarıldıktan sonra, geriye kalan %70’lik kısmının yakınlarına toplu halde ödenmesi şeklinde de açıklanabilir.

 

İş gücü kaybı nedir?

Hukuka uygun olmayan bir şekilde çalışanların bedensel zarara uğrayıp, hayatlarını idame ettirecek işi yapamayacak duruma gelmeleri iş gücü kaybı olarak adlandırılır. Bu durum sadece bedensel yetilerinin kaybedilmesi de değil, zihinsel yetilerinin yitirilmesi için de geçerlidir. İş gücü kayıplarında kaybın oranı da çok önemlidir. Bu durum meslek dahilindeki sebeplerin yol açtığı bir hastalık sonucu meydana gelebileceği gibi, herhangi bir iş kazası neticesinde de meydana gelmiş olabilir. Bu durum neticesinde süreklilik gösteren bir iş gücü kaybı oluşması ve bunun derecesinin en az %40 olması durumunda, kişi normal süresinden çok daha kısa bir sürede ve çok daha az bir sigorta primi ödeyerek emekli olabilir. Bu oranın en az %67 olduğu durumlarda ise kişi maluliyet kategorisine dahil edilerek yukarıda belirtilen şartlar çok daha fazla esnetilebilir ve bu şekilde de bir iş kazası tazminatı durumu oluşmuş olur. Bununla birlikte kişi geçici olarak iş gücü kaybı yaşasa bile, kişinin pasif olarak kaldığı dönemdeki kayıpları için de tazminat alma hakkı doğmaktadır.

 

Tüm bu durumlar için kişilerin yasal haklarını çok  fazla bilmedikleri gözlemlenmektedir. Topo Hukuk Bürosu olarak iş kazaları ve iş kazası tazminatı ile alakalı, müvekkillerimizin her türlü hukuki haklarının korunması deneyimli iş kazası avukatlarımız tarafından sağlanmakta, tazminat durumları ise hassasiyetle takip edilmektedir. İş kazası tazminatı

 

İş kazasıyla ilgili bize soru ve taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak veya telefonları arayarak ulaştırabilirsiniz:

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply