(0212) 679 32 53

İzaleyi Şuyu Davaları

İzaleyi şuyu davaları kişiler arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara verilen isimdir. İzaleyi şuyu davaları, elbirliği veya paylı mülkiyete konu olan taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde ortakların paydaşlığına son vermeyi amaçlar. Böylece kişisel mülkiyete geçiş sağlanır. İzaleyi şuyu davaları, davanın tarafları açısından benzer sonuçlar doğurmaktadır.

 

 

İzaleyi Şuyu Davası Nedir ? Gayrimenkul AVUKATI

İzaleyi Şuyu Davası Nedir ? Gayrimenkul AVUKATI

 

 

İzaleyi şuyu davası hakkında belirtmemiz gereken ilk hususlar şudur ki bu dava menkul ya da gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılacak bir dava türüdür. paydaşlarda herhangi birisi ortaklığın giderilmesi için dava açabilir. Dava, paydaşlardan biri tarafından mahkemeye dilekçe verilmesiyle açılabilecektir. Yalnızca bir hak sahibi değil; birden fazla paydaş da bu davanın açılmasını talep edebilir. Yani bir tek kişinin dava açabileceği gibi bir şart söz konusu değildir. Esasında paydaşlar kendi aralarında bir anlaşma yparak ortaklığın nasıl giderileceğine karar verebilirler. Fakat bu, her durumda mümkün olmamakta ve paydaşlar arasında ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.

 

 

İşte böyle durumlar karşısında izaleyi şuyu davaları açılması yerinde olacaktır. Bu davanın açılması halinde dava konusu olan malda pay sahibi olan herkes davada yer almak zorundadır. Tüm paydaşların davada yer almaması durumunda mahkemenin görülmesi mümkün olmayacaktır. Eğer paydaşlardan vefat eden olursa bu durumda onun mirasçıları, mirasçılık belgesi alacaklardır ve artık mirasçılar da bu davanın bir tarafı haline gelecektir. Mirasçıların diğer paydaşlar tarafından davaya dahil edilmemesi halinde izaleyi şuyu davalarının neticelendirilmesi söz konusu olmayacaktır.

 

 

İzaleyi şuyu davasının açılması için mahkemeye bir dilekçe verilmesinin yeterli olduğunu belirtmiştik. Söz konusu dilekçede taraf sayısının birden fazla olacağı mutlaka belirtilmeli ve bu şekilde mahkemeye sunulmalıdır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki bu dava, matbu harca tabi olan bir davadır. Yani davayı açmış olan paydaş mahkeme giderleriyle dava harcını en başta kendisi ödemek zorunda kalacaktır. Davanın sonuçlanması halinde ise mahkeme giderleri ve avukatlık ücreti tarafların payları oranında dağıtılacaktır ve her paydaş kendisine düşen miktarı ödemekle yükümlü tutulacaktır. İzaleyi şuyu davaları basit yargılama usulüne tabi davalardır. Bu davaların neticesinde bir kazanan ya da kaybeden olduğunu söylememiz pek mümkün değildir. Bunun sebebi ise, davaya taraf olan herkesin davanın neticesinde hemen hemen aynı şekilde etkileniyor olmasıdır.

 

 

İzaleyi şuyu davasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, davaya konu olan taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekliliğidir. Eğer taşınmaz mal tapuya kayıtlı değilse bu durumda izaleyi şuyu davası açmak mümkün olmayacaktır. Ortaklığın giderilmesi davasında tüm mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi amaçlandığından dolayı malın bir kısmının ortaklığının giderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ortak mülkiyetin devamlı bir amaca tahsis edilmiş olduğu hallerde izaleyi şuyu davası açılamayacaktır. ( TMK m.627’ye göre tahsis süre en fazla 10 yıl olabilir.) Fakat dava konusu yapılmak istenen mal ipotekliyse ya da kiradaysa bu durum davanın açılması bakımından herhangi bir engel oluşturmayacaktır. Ortaklığın giderilmesini isteyen paydaşlar belirtmiş olduğumuz hususları göz önünde bulundurarak hukuki süreci başlatmalıdırlar.

 

 

İzaleyi Şuyu Davaları Ne Kadar Sürer ?

 

Bir davanın ne kadar süreceği davanın türüyle yakından alakalı olmakla beraber bu davanın hangi şehirde açıldığına göre de farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak şunu söyleyebiliriz ki izaleyi şuyu davaları uzun bir sürece sahip olan dava türleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu davayı açmak isteyen paydaş ya da paydaşlar mutlaka bir gayrimenkul avukatına danışmalı ve onun yardımlarıyla hukuki süreci ilerletmelidirler. Böylelikle süreç içerisinde yaşanabilecek olan hataların ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır.

 

İzaleyi Şuyu Dava Süresi Ne Kadardır ? Gayrimenkul AVUKATI

İzaleyi Şuyu Dava Süresi Ne Kadardır ? Gayrimenkul AVUKATI

 

 

İzaleyi şuyu davasının açılması için paydaşlardan birisinin dilekçe vermesinin yeterli olduğunu belirtmiştik. Verilen dilekçeyle mahkeme, tapu ve belediyeden dava konusu taşınmaza ait bilgileri talep edecektir ve bunun ardından bilirkişiyle birlikte keşfe çıkılacaktır. Belirtilen işlemler dava dilekçesinin diğer paydaşlara tebliğ edilmesinden sonra yapılacaktır. Yapılan keşif ve edinilen bilgiler neticesinde ortaklığın nasıl giderileceğine dair bir rapor hazırlanarak bunun taraflara tebliğ edilmesi sağlanır. İzaleyi şuyu davaları, dava dilekçesinin verilmesinin ardından belirtilen işlemlerin aksaklığa uğramadan gerçekleştirilmesiyle beraber ortalama 3 ay sonunda sonuçlanabilen bir davadır. Fakat bu davada bir avukattan yardım almak sürecin bu denli hızlanmasında etkili olacaktır. Aksi halde hukuki prosedürlere takılarak davanın uzaması mümkündür. 3 aylık süre, en iyi halde karşılaşılbilecek sürede. Elbette ki bu davanın da uzaması mümkündür.

 

 

 

Tarafların istinaf yoluna başvurması halinde belirttiğimiz sürenin uzayacağı aşikardır. Burada geçecek sürenin de tahmini 1 ay olduğunu söylersek ve istinaf mahkemesinin vereceği karara karşı temyiz yoluna da başvurulabileceği ihtmalini göz önünde bulundurursak davanın çok kısa bir sürede sonuçlanmayacağını söyleyebiliriz. Davanın sonuçlanması neticesinde satış işlemi gerçekleştirildiği takdirde bu da ortalama olarak 2 aylık bir süreye tabi olacaktır. Dolayısıyla izaleyi şuyu davalarının en iyi ihtimalle ortalama olarak 8 aylık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte alanında uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almak taraflar açısından yararlı olacaktır.

 

 

İzaleyi Şuyu Davalarında Satış

 

Ortaklığın giderilmesi, satış ya da aynen taksim suretiyle mahkeme tarafından gerçekleştirilmektedir. Ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilebilmesi için taraflardan birinin bu talepte bulunması yeterli olacaktır. Mahkeme, gerekli şartların var olup olmadığını kontrol ederek söz konusu talebi bir karara bağlayacaktır. Belirtmiş olduğumuz durum TMK m.699/2’de yer almaktadır. Aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesi için öncelikli olarak araştırma yapılması gerekir. Eğer mal, bölüştürüldüğü zaman büyük oranda değer kaybına uğrayacaksa aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesi de mümkün olmayacaktır. Bu durumda mahkeme, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verecektir. Satış işlemi mahkeme aracılığı ile gerçekleştirilmemektedir. Satış memuru veya icra dairesi bu işlemi gerçekleştirmektedir. Ortaklığın giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan satış işleminde açık arttırma usulü izlenmektedir. Tüm paydaşların onaylaması halinde bu satışı yalnızca paydaşlar arasında yapılması da mümkündür.

 

 

İzaleyi şuyu davalarında satış yoluna başvurulmuşsa söz konusu mal üzerinde bütünleyici parçalar varsa bunlar arz ile satışa sunulacaktır. Eğer bütünleyici parçaların bir kısmının paydaşlar ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa ya da bu hususta paydaşlar ittifak kuruyorsa ve bu parçalar arzın değerinde yükselişe sebep oluyorsa bu artışın belirlenebilmesi adına dava itibariyle bütünleyici parçaların ve arzın değeri ayrı ayrı belirlenecektir. Satış neticesinde elde edilecek olan bedel, paydaşların oranları göz önünde bulundurulacak paylaştırılacaktır.

 

İzaleyi Şuyu Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

İzaleyi şuyu davalarında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar şüphesiz ki yetkili ve görevli mahkemenin tespiti noktasında karşımıza çıkar. Görevli mahkeme, dava konusu olan malın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesidir. Dava konusu olan taşınmaz malda yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Eğer dava konusu olan taşınmaz mal birden çoksa ve bunların hepsi farklı yerlerdeyse bu durumda bunlardan bir tanesinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır. Eğer davaya konu olan mal terekeyle ilgiliyse bu durumda murisin son ikamet ettiği yer mahkemesi yetkili olacaktır.

 

Görevli ve yetkili mahkemenin doğru tespit edilmesi izaleyi şuyu davalarının hızlı sonuçlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle usul konularında davanın sekteye uğramaması adına bir gayrimenkul avukatıyla çalışılması paydaş veya paydaşlar açısından faydalı olacaktır.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

17 Responses

 1. Jale D.

  merhaba mahkemeye vermeye hazırlandığım birini dava etmek istiyorum ama izaleyi şuyu davası açmak için hangi belgeler gerekli?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, açacağınız davanın konusu ile ilgili belgeleri sunmanız gerekir. Dava için de bir dilekçe hazırlamanız gerekir. Dava dilekçenizde hukuki sebeplerinizi doğru bir şekilde belirtmeniz gerekir. Dilekçeyi açık bir dille anlaşılır bir biçimde yazmanız iyi olur. Bir avukattan hukuki yardım almanız sizin lehinize bir sonuç doğuracaktır. Saygılarımla

 2. Cihan R.

  İzaleyi şuyu davasının açılması için mahkemeye dilekçe verilmesi yeterlimi? avukat tutmak zorundamıyım?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, dava açarken avukat tutmak zorunlu olmamak ile birlikte bir avukatın size çok yardımı olacağını unutmayınız. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurunuz. Saygılarımla

 3. Özde V.

  gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılacak bir davamız var ama avukat arkadaş işten vazgeçti siz ilgileniyormusunuz avukat bey?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava harcını tüm taraflar ödüyor. Yargılama giderleri ve vekâlet ücreti, taraflara “payları oranında” yükletiliyor. İzaleyi şuyu davalarında uzman olan bir avukattan hukuki destek alarak sürecin sağlıklı ve hızlı işlemesini sağlayabilirsiniz.

   Saygılarımızla

 4. Ayhan A.

  İzaleyi şuyu davasını bir üst mahkemeye taşıyabilir miyiz? Ortaklarımız ile uyuşmazlık yaşıyoruz.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer ilk derece mahkemesinden tatmin edici bir sonuç alamadıysanız, gerekli şartlar da sağlanmış ise bir üst mahkemeye başvurabilirsiniz. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımızla

 5. Özgür İ.

  çok özür dilerim iyi akşamlar bir sorum olacaktı. normal iş ortaklıkları sonlandırmak içinde izaleyi şuyu davasımı açmak gerekiyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, menkul veya gayrimenkule ortak olan kişilerin hepsi ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu) davası açabilir. Saygılarımızla

 6. Atahan Ş.

  taşınmaz mal üzerinde ortağımla paydaşlığına son vermeyi düşünüyorum bu tarz davalar için süreç nasıl işliyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, ortağınızla anlaşabilir iseniz dava açmadan ortaklığı bitirebilirsiniz. Anlaşamaz iseniz dava açarak ortaklık bitirilebilir. Her iki durumda da bir avukattan yardım almanız sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

 7. tarkan

  merhaba, 4 katlı bina dava konusu olacak ama eski tapuda ahşap 1 katlı ahşap ev yazıyor. binanın belediye ruhsatı yok, 4 katlı binaya proje çıkarıp tapuya kayıt ettirmek çok masraflı, eski tapuyla izaleyi şuyu davası açılıp satısı yapılabilir mi saygılar

Leave a Reply