Kara Para Aklama Suçu Nedir

Kara Para Aklama Suçu Nedir?

Aklama suçu Türk Ceza Kanunu madde 282’de düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu ifade etmektedir. Bu anlamda aklama suçunun kara para aklama kavramını açıkladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Kara para aklama en basit ifadesiyle yasa dışı yollardan elde edilen paranın yasal yollarla kazanılmış gibi gösterilmesidir. TCK uyarınca alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini:

-Yurt dışına çıkaran,

-Bunların gayrimeşru kaynağını gizleme veya meşru yollarla elde edildiği kanaati oluşturma maksadıyla işleme tabi tutan kişi kapa para aklama suçunu işlemiş olacaktır. Maddede suç işlenmesine iştirak etmeksizin, elde edilen malvarlığı değerini satın alan, kabul eden, bulunduran, kullanan kimsenin de cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Fakat bir kimsenin bu sebeple cezalandırılabilmesi için malvarlığı değerinin suçtan elde edildiğini biliyor olması gerekmektedir.

Kara Para Nedir?

Kara para suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini ifade etmektedir. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu satışı gibi suçlardan elde edilen malvarlığı kara para olarak adlandırılmaktadır. Yasa dışı oynanan bahislerden kazanılan para da kara para kavramına dahildir. Vergi kaçırma, rüşvet gibi suçların işlenmesi yoluyla da yasal olmayan yollardan elde edilmiş kazanç, yani kara para elde etmek mümkündür.

MASAK Nedir?

MASAK T.C Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele etmek üzere kurulan Mali Suçları Araştırma Kurumudur.

MASAK’ın görev ve yetkileri 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. MASAK kara para aklama suçunun önlenmesiyle ortaya çıkarılması için yöntemler hususunda araştırma ve çalışmalar yapar. Önlemler geliştirir ve veri toplar. Topladığı verileri analiz edip değerlendirir, elde ettiği bilgi ve sonuçları ise yetkililere bildirir. Terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak da bu Kanunla MASAK’ın görevlerinden sayılmıştır.

MASAK banka hesaplarında şüpheli para giriş çıkışı olması, vergi kaçakçılığı tespit etmesi vb. durumlar halinde kişilerin hesabına bloke koyabilmektedir. MASAK bloke koyduğunda bu blokenin nasıl kaldırılacağı ise tarafımıza sıklıkla gelen bir sorudur.

MASAK Blokesi Banka Hesabınız Üzerinden Nasıl Kaldırılır?

Bankalar 5549 s. Kanun uyarınca bünyelerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin bildirilmesi ile görevlidir. Her ne kadar bir müşteri olarak banka hesabınız kendi sorumluluğunuzda olsa da son yıllarda yapılan bloke işlemleri bunun aksini göstermektedir. Kanun uyarınca banka ilgili hesabın bütün işlemlerini blokeye atmakta ve konuyu derhal MASAK’a bildirmektedir. MASAK bloke koymuş ve bundan haberdar olmuşsanız öncelikle yaptığınız işlemleri gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Eğer şüpheli herhangi bir işlem yaptığınızı düşünmüyorsanız, hesabınıza yüklü miktarda para giriş çıkışı olmamışsa bunun bir yanlışlık olması muhtemeldir. Böyle bir durumda banka hesabınız üzerinden bloke kaldırmanız mümkündür. Peki MASAK hesap bloke kaldırma nasıl gerçekleştirilecektir?

MASAK hesap bloke kaldırmak için kişi bazı prosedürlere uygun işlem yürütmelidir. Örneğin hesaba giren çıkan para ile alakalı olarak şüpheli işlem söz konusu olduğundan savcılık soruşturma başlatacaktır. Kişi bu soruşturmayı takip etmeli ve dosya durumunun izah edilmesini talep etmelidir. Eğer haksız bir bloke işlemi söz konusuysa ilgili hukuka aykırı bloke işleminin durdurulmasını, haksız blokenin kaldırılmasını dilekçe ile talep etmelidir.

MASAK Hesabınıza Bloke Koyarsa Geri Alabilir Misiniz?

MASAK bloke koyduğunda banka hesabınız kapanmamaktadır. MASAK blokesinin kaldırılmasına değin içinde bulunan para ile birlikte hesabınız varlığını devam ettirmekte ve bekletilmektedir. Soruşturmanın sonuna kadar bloke konulan hesap üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Fakat MASAK Başkanlığı tarafından blokenin kaldırır veya soruşturma sonucunda Savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse hesabınızı geri alabilirsiniz. Böylece bloke edilen hesaptaki paranın çekilmesi ile diğer bankacılık işlemlerini yapmaya devam edebilirsiniz. Bu süre içerisinde bankacılık işlemlerinizi devam ettirmek için geçici bir çözüm olarak yeni hesap açmayı düşünebilirsiniz. Fakat bu durumda da bankanın bu hususu farkına varması ile şüpheli işlemlerin devam etmesi halinde açtığınız yeni hesaba da bloke konulacağını unutmamalısınız.

MASAK’ın Koyduğu Bloke İşlemine İtiraz ve Bloke Kaldırma İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

MASAK’ın veya Savcılığın banka hesaplarına koyduğu blokeler kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple MASAK bloke işlemine itiraz da kanunda belirlenen usule uygun yapılmalıdır. Başlatılan soruşturma neticesinde hesaba bloke konmasına karşı itiraz dilekçesi yazılmalıdır. Fakat MASAK bloke işleminin bütün malvarlığınızın dondurulmasına sebep olacağı dolayısıyla uzman avukat desteği almanız tavsiye edilmektedir.

Bloke işlemi banka işlemlerine dair bir tedbirdir. Bloke kararından sonra yapılan soruşturmada suç şüphesinin yerinde görülmesi halinde hürriyetinizi tehdit eden bir suçlama da söz konusu olacaktır. Zira soruşturma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına dair olup kanun koyucu bu suçu hapis ve adli para cezası yaptırımına bağlamıştır. Dolayısıyla bloke kaldırma işleminin yanında yapılacak itiraz usule uygun gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda MASAK bloke ve savcılığa intikal eden şüpheli işlemler neticesinde kovuşturma süreci başlamışsa kişinin bilişim avukatıyla temsil edilmesi gerekecektir.

Yayım tarihi: 8 Ağu 2019