(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Kredi Dosya Masrafının İadesi

Kredi dosya masrafının iadesi günümüzde bankacılık hizmetlerinin aktif bir şekilde kullanılmasında artışın meydana gelmesiyle birlikte açıklanması gereken konular arasında yerini almıştır. Bankacılık hizmetlerinden faydalanan müşterilerin en çok şikayet ettikleri konulardan biri aldıkları kredi hizmeti karşılığında ödemiş oldukları dosya masrafıdır. Bu tarz masraflar genellikle alınan hizmet karşılığında ek bir ücret olarak ortaya çıkartıldığından bankalar tarafından belgelendirilememektedir. Kredi dosya masrafı, kredi alındığı zaman bankaların müşterilerden tahsil ettiği çeşitli kalemlerin toplamı olan masraflar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte böyle bir durumla karşılaşan kişi, ilgili merciilerle iletişime geçtiği takdirde kredi dosya masraflarının iadesi mümkün hale gelebilecektir.

 

Kredi Dosya Masrafının İadesi Nasıl Yapılır ?

Kredi Dosya Masrafının İadesi Nasıl Yapılır ?

 

 

Kredi dosya masraflarının iadesi müşterilerin yasal bir hakkıdır. Günümüzde Tüketici Hakem Heyetlerinin bankalar aleyhine ve tüketici lehine karar vermesiyle birlikte kredi dosya masraflarının iadesi artık hukuki bir boyut kazanmıştır. Bu konuda bankaların kendilerini haklı çıkarabilecekleri herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla dosya masrafını ödemiş olan müşteri ya da ödemek istemeyen müşteri ilgili merciilere başvurduğuu takdirde bu ekstra ücreti eğer ödemişse iadesi alacaktır. Banka tarafından haksız olarak alındığı iddia edilen tutarın müşteri tarafından belgelenmesi halinde kredi dosya masraflarının iadesi mümkün olacaktır.

 

 

Kanunlara göre, verilen hangi hizmetler neticesinde müşterilerden ek masraf talep edileceği açıktır. Buna göre bankalar, operasyonel masraf olarak müşterilerinden belirli ücretler talep edebilirler. Fakat tamamen kendi hizmetleri kapsamında müşterilerine dosya masrafı gibi kesintiler yapmaları kesinlikle söz konusu değildir. Buna rağmen yinede bankalar bu isimle müşterilerinden kesinti yapmaktadır. Kredi dosya masraflarının iadesi, tutara göre çeşitli yollara başvurularak mümkün olmaktadır.

 

 

Kredi Dosya Masrafının İadesi İçin Nereye Başvurulur?

 

Kredi dosya masraflarının iadesini isteyen bir kişi öncelikli olarak ilgili bankayla iletişime geçebilir ve bir dilekçe ile bu talebini bankaya yöneltebilir. Bazı bankalar kendilerine bu yönde bir talebi içeren dilekçenin ulaşmasının ardından müşterisini haklı olarak kredi dosya masraflarının iadesini gerçekleştirmektedir. Bu durumda hukuki süreçlere atılarak hem para kaybetmenin hem de zaman harcamanın önüne geçilmesi mümkün hale gelecektir. Fakat bankaların pek çoğu kredi dosya masraflarının iadesi talebini içeren dilekçeleri dikkate almayarak söz konusu tutarların iadesini de gerçekleştirmemektedir. Bu durumda müşteri hukuki yollara başvurmak zorunda kalmaktadır.

 

Kredi Dosya Masrafının İadesi İçin Nereye Başvurulur ?

Kredi Dosya Masrafının İadesi İçin Nereye Başvurulur ?

 

 

Banka müşterilerinin kredi dosya masraflarının iadesi sorununu çözmek adına tüketicilerin sorunlarıyla ilgilenmekte olan iki kurum mevcuttur. Bunlardan ilki tüketici hakem heyetleri, diğeri ise Tüketici Mahkemeleridir. Dolayısıyla bankaya yazılan ve dosya masrafının iadesi talebini içeren dilekçenin banka tarafından reddedilmesi ve geri ödemenin yapılmaması halinde tutara bağlı olarak ya Tüketici Mahkemesine ya da tüketici hakem heyetine başvurularak hukuki sürecin başlatılması gerekecektir. Hangi hallerde tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemesine gidileceğini konumuzun ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz.

 

 

Kredi Dosya Masrafının İadesini Almak İçin Gerekli Evraklar

 

Kredi dosya masraflarının iadesi için öncelikli olarak kredi çekilmiş olan bankadan bu masrafı gösteren bir belge edinilmesi gerekmektedir. Söz konusu belge dekont şeklinde olabileceği gibi ayrıntılı bir ödeme planı şeklinde de olabilmektedir. Bazı bankalar belirtmiş olduğumuz belgenin istenmesi halinde bile müşteriden ücret talep etmektedirler. Bu belge için ücret talep edilmesi bile haksız bir durum oluşturacağından dolayı müşteri söz konusu belgenin ücretinin de iadesi talep edebilecektir. Eğer dosya masraflarının iadesi talebi bankaya yapılacaksa bir dilekçe verilmesi yeterli olacaktır.

 

 

Bankanın dilekçeyi reddetmesi halinde ise bu reddedilme cevabını içeren belge ve haksız olarak alınan tutarı içeren belgeyle birlikte miktara göre ya hakem heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurmak mümkün olacaktır. Mahkeme ya da heyete başvurulması halinde de iade talebini içeren bir dilekçe verilmelidir. İspat, tutarın iadesi konusunda büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bankanın haksız bir tutar talep ettiği ne kadar iyi bir şekilde belgelenirse müşteri açısından da o kadar yararlı olacak ve istenilen netice elde edilebilecektir.

 

 

Kredi Dosya Masrafının İadesi İçin Bir Avukat ile Çalışmanın Faydaları

 

Bankalarla ilgili olan masrafları belgelendirmede ve iade alabilmek için bankayı diretmede müşteriler çoğu zaman çaresiz kalabilmektedirler. Böyle durumlar karşısından yapılması gereken en doğru hareket bu alanda uzman bir avukattan yardım almak ve süreci onun yönetmesine izin vermektir. Tüketici haklarını koruma konusunda uzman olan bir avukat aracılığıyla hukuki süreç başlatıldığı ve devam ettirildiği takdirde başarılı olma olasılığı daha fazladır ve daha kısa bir sürede daha az masrafla istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır.

 

 

Bir avukat aracılığı ile kredi dosya masraflarının iadesi talebinde bulunulduğu takdirde ilk seferde bankadan bu masrafların iadesinin sağlanabilme olasılığı yüksektir. Çünkü uzman bir avukat nasıl bir dilekçe yazması gerektiğini bilir ve kullanacağı kelimeleri dikkatle seçer. Dolayısıyla bankanın dilekçeye red cevabı vermesi hususunda caydırıcı etkiye sahip olabilir. Böylelikle hiç hakem heyetine ya da mahkemeye gidilmeksizin kredi dosya masraflarının iadesi sağlanabilecektir. Haksız kazançlar elde etmeye çalışan bazı  bankalar, tüketicilerin çaresiz durumda olmasından ve bilgisizliklerinden faydalanmaktadırlar. Dolayısıyla uzman bir avukat, tüketicinin haklarının bilincinde olarak onun menfaati için çalışacaktır.

 

 

Kredi Dosya Masrafının İadesinin Dayanağı Olan Yargıtay Kararları

 

Bankaların müşterilerinden haklı bir sebep olmaksızın aldıkları tutarlar nedeniyle pek çok uyuşmazlık ortaya çıkmış ve bu uyuşmazlıklar yargı önüne çıkmıştır. Yargıtay da tüketicilerin haklı olması durumunda onlar lehine birçok karara imza atmıştır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bankanın kredi çekmiş olan tüketiciden kesmiş olduğu dosya masrafının haksız şart oluşturması sebebiyle geri ödenmesi yönündeki kararını onamıştır. Yargıtayın vermiş olduğu bu karar tüketiciler için emsal teşkil etmektedir. Bir bankanın Sultanbeyli Şubesi’nden 2007 yılında 60 ay vadeli 50 bin TL konut kredi çekmiş olan çekmiş olan kişiye 2010 yılında dosya masrafı ve komisyon ücreti adı altında 610 TL kesinti uygulanmıştır. Toplamda 2.162 TL kesintiye maruz kalan müşteri, bunun geri ödenmesi için banka aleyhine 2011 yılında dava açmıştır.

 

 

Banka söz konusu kesintilerin yasal olduğunu savunmuştur. Davacıdan toplam 2.162 TL kesinti yapıldığı hatırlatılan kararda 4077 sayılı yasanın 6.maddesi gereğince 673 TL haksız şart olarak kabul edildi. Yargıtay da yerel mahkeme tarafından verilmiş olan bu kararı onadı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi’nin kararı usul ve yasaya uygun bulunarak oybirliğiyle Yargıtay 13.Hukuk Dairesi tarafından onandı. Yargıtayın bu yönde vermiş olduğu karar, dosya masrafı adı altında müşterilerden yapılan kesintilerin önüne geçilebilmesi adına önem taşımaktadır. Bu davanın ardından pek çok kişi bilinçlenerek hakkını aramak adına hem bankalarla iletişime geçmiş hemde mahkeme ve hakem heyetlerine başvurmuşlardır. Yalnızca kredi dosya masrafı değil; komisyon ücreti gibi bankaya haksız çıkar sağlayan ücretlerin de iadesi verilen kararlarla mümkün hale gelmiştir.

 

 

Kredi Çekilirken Alınan Dosya Masrafının İadesi Nasıl Alınır?

 

Kredi dosya masraflarının iadesi isteyen müşteri öncelikli olarak bu iade talebini bir dilekçe ile bankaya bildirmelidir. Çoğunlukla bankalar bu talepleri olumlu bir şekilde değerlendirmemektedirler. Bankanın iadeyi kabul etmemesi halinde hemen tüketici hakem heyetine gitmek doğru olmayacaktır. Hukukta ispat kurumu oldukça önemli olduğundan dolayı öncelikli olarak bankanın genel müdürlüğüne iade talebini içeren dilekçenin 15 günlük cevap süresinin dolması beklenmelidir. Söz konusu 15 günlük süre içerisinde banka olumlu bir cevap verebileceği gibi talebi reddedebilir. Şunu belirtmeliyiz ki bankaya başvuru sürei ihtiyari bir süreçtir. Yani doğrudan hukuki yollara başvurulması da mümkündür.

 

 

Tüketici hakem heyetlerine gidilebilmesi için son güncelleme ile beraber 3300 TL ve altındaki bir tutar söz konusu olmalıdır. Eğer dava konusunun değeri 3300 TL’den fazla ise o zaman Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır. Bulunulan yerde Tüketici Mahkemesi olmaması halindeyse görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.  Tüketici hakem heyetine ya da mahkemeye başvurulurken dilekçe iyi bir şekilde hazırlanma ve talepler doğru ve eksiksiz bir şekilde dile getirilmelidir. Gerekli yargısal süreçlerin işlemesi halinde tüketici lehine bir karar verilmesi söz konusuysa bu durumda banka, haksız olarak almış olduğu tutarı tüketiciye iade etmekle yükümlü olacaktır.

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply