(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kredi kartı dolandırıcılığı suçu için denilebilir ki; zaman ilerledikçe teknolojinin gelişmesi ve bankacılık hizmetlerinin büyümesiyle birlikte artış meydana gelmiştir. Kredi kartları hemen hemen herkesin hayatının vazgeçilmez birer parçası haline gelmiş olup nakit paranın yerini almıştır. Kredi kartı kullanıcılarının bu denli fazla olması ve pek çok kişinin bilinçsizce kredi kartı veya banka kartı kullanması dolandırıcılık vakalarını da beraberinde getirmiştir.

 

Banka kartı ve kredi kartının tanımı Türk Ceza Kanunu’nda bulunmamaktadır. Fakat Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan tanımlara göre banka kartı; mevduat hesabı ya da özel cari hesapların kullanımı dahil olmak üzere bankacılık hizmetlerinden faydalanmayı sağlayan karttır. Kredi kartı ise; nakit kullanımı gerekmeden mal ve hizmet alımı veya nakit çekme imkanı sağlayan basılı kart ya da fiziki varlığı bulunmayan karta verilen isimdir. Polis kayıtlarına göre kredi kartı dolandırıcılığının birçok yöntemi vardır.

 

Bunlardan en sık rastlananlar kredi kartı dolandırıcılığı ise kart kopyalama, atm dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı ve sahte kartlar üretilmesidir. Belirtmiş olduğumuz yöntemler dışında kötü niyetli kimseler pek çok farklı yönteme daha başvurmaktadırlar. Teknolojinin gelişimiyle birlikte söz konusu yöntemlerin çeşitliliği de artmıştır. Bu nedenle kredi kartı ve banka kartlarının bilinçli bir şekilde ve gerekli tedbirler dahilinde kullanılması mağduriyetin önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

 

Artan kredi kartı kullanımıyla beraber bu kartların kullanım alanlarında da genişleme söz konusudur. Bir market alışverişinde kart kullanılabileceği gibi internet üzerinden yapılan harcamalarda da kredi kartları kullanılmaktadır. Hal böyle olunca da bazı güvenlik zaafiyetlerinin gündeme gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Kart sayılarındaki artış ve nakit paraya duyulan ihtiyacın azalması kendine yarar sağlamak isteyen kötü niyetli kişilerin sayılarının çoğalmasına sebep olmuştur. Bu nedenledir ki kart kullanımı konusunda bilinçli olmak ve haksız çıkar peşinde koşan dolandırıcıların tuzağına düşmemek gerekir. Aksi takdirde gerek küçük gerekse büyük çapta ekonomik kayıplar yaşamanız ve hatta bazı durumlarda bunları geri alamamanız söz konusu olacaktır. Kredi kartı dolandırıcılığına karşı alınması gereken tedbirlerin neler olduğuna makalemizin ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Kredi kartı dolandırıcılığı Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Suçları” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu TCK m.245’te düzenlenmiş olan bir bilişim suçudur. TCK’daki mevcut düzenlemeye göre bu suçun üç farklı biçimde işlenebilmektedir. Bunlardan ilki, başkasına ait bir kredi kartı ya da banka kartının kullanılması veya kullandırılmasıdır. Buna göre, kart sahibinin ya da kartın kendisine verilmesi gereken kimsenin rızası olmadan banka veya kredi kartı kullanarak yahut başkasına kullandırtarak kendisine veya bir başka kimseye çıkar sağlayan kişinin cezalandırılması söz konusu olacaktır. Bu suçta failin kendisine çıkar sağlaması şart değildir; bir başkasına çıkar sağlaması halinde de suç işlenmiş olacaktır. Yargıtay, fiziksel olarak kartın elde bulundurulmasını bir şart olarak görmemiştir. Yani karta dair numara, son kullanım tarihi vb bilgiler bilinerek bu suçun işlenmesi de mümkündür.

 

Banka & Kredi Kartının Kötüye Kullanım Suçu

 

Kredi ve banka kartının kötüye kullanımı ile alakalı TCK m.245’te yer alan suçun ikinci işleniş biçimi ise; sahte bir banka ya da kredi kartının üretilmesi, satılması, kabul edilmesi ve devredilmesi şeklindedir. Bu suçun varlığından söz edebilmemiz için ortada sahte bir kartın var olması gerekmektedir. Gerçek bir kredi kartı ile bu suçun işlenmesi mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda sahte banka veya kredi kartının mutlaka bir banka hesabıyle ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Sahte kartın üretilmesi, satılması, devredilmesi veya kabul edilmesi yeterli olduğundan suçun varlığından söz edebilmemiz için illa ki sahte kartın kullanılmış olması gerekmemektedir. Suçun üçüncü işleniş biçimi ise; sahte bir banka ya da kredinin kartının kullanılarak yarar sağlanması şeklindedir. Suçun oluşabilmesi için sahte bir banka veya kredi kartının varlığı gerekmekte olup mevcut kart ile failin kendisine ya da bir başkasına yarar sağlamış olması gerekmektedir.

 

TCK’da yer alan suçlar kapsamında şunu belirtmeliyiz ki gerek kredi kartı dolandırıcılığı suçu gerekse banka kartı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçu farklı şekillerde kişilerin karşısına çıkabilir ve onların telafi edilemeyecek ekonomik zararlara uğramasına neden olabilir. Bu nedenle kişiler, almaları gereken tedbirleri ihmal etmeden uygulamalı ve bilinçli bir şekilde kredi ya da banka kartı kullanmalıdırlar.

 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası

TCK m.245’te düzenlenmiş olan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, farklı şekillerde işlenebildiğinden dolayı söz konusu suçların cezalandırılması bakımından da farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sahte bir banka ya da kredi kartı kullanarak kendisine veya bir başkasına fayda sağlayan fail hakkında 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

 

Banka Kartının veya Kredi Kartının Kötüye Kullanımı

 

Bir başkasına ait kredi ya da banka kartının kullanılması veya kullandırılması yoluyla kredi kartı dolandırıcılığı suçunu işleyen fail hakkında ise 3 ila 6 arasında hapis cezasına ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir. Suçun bir diğer işleniş biçimi olan sahte bir banka ya da kredi kartının üretilmesi, kabul edilmesi, satılması veya devredilmesi durumunda ise fail hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği gibi 10.000 güne kadar da adli para cezası verilecektir.

 

Kredi Kartı Dolandırıcılığından Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler

Bankalar, vatandaşların kredi kartı dolandırıcılığının mağdurları olmaması için teknolojik gelişmelerle ve bankacılık hizmetlerinin genişlemesiyle doğru orantılı olarak pek çok önlem geliştirmişlerdir. Yalnızca bankalar tarafından geliştirilen tedbirler değil; aynı zamanda vatandaşların da bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir.

 

Kredi kartı dolandırıcılığından korunmak için alınması gereken tedbirlerden birisi çok fazla kart edinmemek olacaktır. Aynı zamanda kişiler, sahip oldukları kredi kartı ve banka kartı şifrelerini banka çalışanları dahil olmak üzereye kimseye söylememelidirler. Şifrenin korunmasından kart sahibi sorumludur. Alışveriş esnasında şifre girişi yapılırken, şifrenin kimseye gösterilmemesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra internet ortamında yapılan alışverişlerde de birtakım önlemler alınmalıdır. Öncelikle alışveriş için bilinen güvenli siteler tercih edilmelidir. Alışveriş esnasında bireysel işlemlerden sanal kart oluşturulmalı ve alışverişten sonra bu sanal kart iptal edilmelidir. Böylece kötü niyetli kişilerin kart bilgilerinize erişerek limitini boşaltma ihtimali ortadan kalkacaktır.

 

İnternet üzerinden alışverişlerde 3D secure sisteme sahip siteler tercih edilmelidir. Kartın kaybolması halinde mutlaka bankaya haber verilmelidir ve kart bloke edilmelidir. Aynı zamanda karttan kişiye ait olmayan bir işlemin gerçekleştirildiğine dair şüphe varsa hemen banka aranmalı ve bu konuda tedbir amaçlı kartın iptali sağlanmalıdır. Tüm bunların yanında, telefonla arama yapıp kart bilgilerini isteyen kimselere kesinlikle bilgiler verilmemelidir. Günlük hayatta atm kullanma esnasında kimseden yardım istenmemeli ve yaklaşan biri olması halinde onu uyarmalı ya da atm’den çekinilmelidir. Alınabilecek tedbirler daha pek çok olmakla beraber şunu da belirtmeliyiz ki düzenli bir sıklıkta kredi kartı ekstreleri ve banka hesap hareketleri kontrol edilmelidir. Böylelikle herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığı ya da banka kartı dolandırıcılığı faaliyeti gerçekleşmişse erkenden farketmek ve durumu bankaya bildirmek mümkün olacaktır.

 

Kredi Kartı Dolandırıcılığında Bankaların Sorumluluğu

Kredi kartı dolandırıcılığında bankaların sorumluluğu fazladır. Kredi kartı dolandırma mağduru olmamak için bazı önlemler alınabileceğini belirtmiştik. Şunu da eklemeliyiz ki bankalar ve kullanıcılar kredi kartı ve banka kartı güvenliğini sağlamada farklı sorumluluklara sahiptirler. Kredi ve banka kartı hizmeti veren kuruluşlar bu hizmetin güvenliğini de sağlamakla yükümlüdürler. Eğer bir bankanın güvenlik sisteminin devre dışı bırakılması sonucunda müşteriler zarara uğramışsa tabi ki bu durumdan banka sorumlu olacaktır ve müşterilerin zararlarının tazmini gerekecektir. Fakat bir kredi kartı kullanıcısı şifresini tanımadığı biriyle paylaştı diye dolandırılmışsa bu durumda bankanın sorumluluğuna gidilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Aynı şekilde bir kredi kartı kullanıcısı internette bilinçsiz bir şekilde alışveriş yapmışsa ve bu alışveriş esnasında bankanın sağlamış olduğu güvenlik önlemlerinden faydalanmamışsa ve neticede dolandırılmışsa yine bankanın sorumluluğuna gitmek söz konusu olamayacaktır. Fakat eğer polis kayıtlarında da yer alan bir bankamatikte banka kartlarının kopyalanması için sistem kurulması ve bu nedenle kişilerin banka hesaplarının boşaltılması söz konusuysa burada kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan bir mağduriyet olduğunu söylememiz mümkündür. Bu durumda bankanın sorumluluğuna gidilebilecektir. Kredi kartı dolandırıcılığı herkesin kolaylıkla mağduru olabileceği bir suçtur. Bu nedenle dikkatli davranmalı ve tedbirler çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

20 Responses

 1. Tülay Kamçı

  kredi kartımı haberim olmadan izinsiz kullanmış nerden nasıl ulaştı bana Allah’ın cezası şu dolandırıcılar bilmiyorum bunun için ne ypmam gerekli ?

 2. Tuncay F.

  yakın bir arkadaşım kredi kartımın fotoğrafını çekmiş, kendini akıllı sanarak gidip internetten alışveriş yapıyor bende firmayı arayıp kargo bilgilerine ulaştım. arkadaşın evine kargo yapılıyomuş ürünler. gözünün yaşına bakmadan süründürmek istiyorum acil başvuru nasıl yaparım ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca maddi ve manevi tazminat davalarını da açabilirsiniz. Her iki durumda da uzman bir bilişim avukattından hukuki destek almanız sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımla

 3. kamil ı.

  geçen ay arkadaşıma ayakkabıyı taksitle alması için kredi kartımı verdim ama bu ay ekstreme baktığımda benim yapmadığım bir sürü alışveriş çıktı. kesin demiyorum ama arkadaşımdan şüpeleniyorum. savcılığa mı vermeliyim ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Bankaya gidip ‘Harcama İtiraz Formu ‘ doldurun. Eğer kartınızdan yapılan ödemeler sizin imzanız veya 3d olmadan yapılmışsa paralar size geri iade edilir. Ama şifre yoluyla harcamalar yapılmışsa o zaman paralar geri ödenmez. Arkadaşınızın yaptığından eminseniz savcılığa şikâyette bulunabilirsiniz ama ispatı zor olacaktır. Bu konuda bir bilişim avukatına danışınız.

   Saygılarımla

 4. Şahin Z.

  yaklaşık 3 gün önce istanbulda bulunmamıza rağmen Erzurumda bir atmden 1.500 tl lik çekim olmuş. bankayı aradığımda kredi kartımın kullanarak çekildiğini söylüyolar ama benim kredi kartım cüzdanımda. kimin kartımı kopyaladığını öğrenebilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Öncelikle banka ile görüşüp kartınızı iptal ettirin. Ardından bankaya gidip ‘harcama itiraz formu’ nu doldurun ve harcamaya itiraz edin. Kartınızın çekildiği yerle iletişime geçerek güvenlik kamerası olup olmadığını sorun. Aksi takdirde kartınızın kim tarafından kopyalandığını bulmak zor olacaktır. Dilerseniz kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili uzman avukatlardan hukuki destek alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

 5. Melis B.

  internet sitesinde gezinirken bir hediye mesajı çıktı, tıkladığımda bilgisayarıma sanırım virüs bulaştı ve daha sonrasında kredi kartımdan bir kaç firmadan çekim yapıldığını gördüm. bu şikayetimle ilgili nasıl yol izlemem gerek?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Öncelikle bankanızla iletişime geçip kartınızın değiştirilmesini isteyin. Ayrıca bankanızdan sizden izinsiz yapılan çekimler için , bankaya gidip ‘Harcama İtiraz Formu ‘ doldurun. Eğer kartınızdan yapılan ödemeler sizin imzanız veya 3d olmadan yapılmışsa paralar size geri iade edilir. Ama şifre yoluyla harcamalar yapılmışsa o zaman paralar geri ödenmez.

  2. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Öncelikle bankanızla iletişime geçip kredi kartı dolandırıcılarının kart bilgilerinizi eline geçirdiğini ve kartınızın değiştirilmesini talep edin. Ayrıca bankanızdan sizden izinsiz yapılan çekimler için , bankaya gidip ‘Harcama İtiraz Formu ‘ doldurun. Eğer kartınızdan yapılan ödemeler sizin imzanız veya 3d olmadan yapılmışsa paralar size geri iade edilir. Ama şifre yoluyla harcamalar yapılmışsa o zaman paralar geri ödenmez.

   Saygılarımızla

 6. Havva C.

  üç hafta önce kredi kartımı atm yuttu geri vermedi. bende daha sonra bankaya dilekçe verir alırım dedim kartı ama heralde atm ye tuzak kurmuşlar kartımdan paralarımı çekmişler. yardım edin avukat bey.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, bankanıza ‘harcama itiraz formu’ ile başvuruda bulunun. Banka yapılacak incelemeden sonra paranızın iadesine karar verebilecektir. Saygılarımızla

 7. Fikri K.

  küçük bir dükkanım var. bir müşteri gelip kredi kartıyla alışveriş yaptı. aradan bir kaç gün geçtikten sonra biri geldi ve kredi kartıyla buradan alışveriş yapıldığını dolayısıyla kendisinin yapmadığını söyledi. kartı çalınmış ama benden parasını geri istiyor. yardım edermisiniz ne yapmam lazım arada kaldım.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, parayı sizden zorla tahsil etmesi suç oluşturur. Hukuki yollara başvurup parayı istemelidir. Eğer herhangi bir kusurunuz bulunursa mesela karttan şifresiz olarak işlem yapmışsanız para sizden tahsil edilebilir. Saygılarımızla

 8. Ercan K.

  Kredi kartım Arkadaşıma verdim dükkanından alışveriş yapmış gibi gösterip borçlarımı yapılandıracak dı ama gidip kredi kartımla alışveriş yapmış. dava etsem paramı geri alabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, arkadaşınız güveni kötüye kullanma suçu işlemiş. Gerekli davayı açtığınız takdirde paranızı geri alabilirsiniz. Saygılarımızla

 9. Filiz G.

  Bir internet sitesinde alışveriş yaptım ondan sonra kredi kartı ekstrem geldiğinde benim dışımda 2000 TL lik alışveriş yapılmış olduğunu gördüm. bununla ilgili ne yapabilirim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, öncelikle bankaya gidip harcama itiraz formu oluşturun. Formda harcamayı kendinizin yapmadığını belirtin. Banka 1 ay içinde size geri dönüş yapacaktır. Saygılarımızla

 10. Demet I.

  dün telefonuma bir mesaj geldi ve mesajda 234,20 Tl lik alışverişinizi 5 taksite bölebilirsiniz yazıyordu. ben böyle bir harcama yapmadım. bankayı aradım kredi kartımla bir alışveriş firmasından çekim yapılmış. firmanın kusuru varmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sitesinden mi alışveriş yapıldı yoksa fiziki alışveriş mi yapıldı karttan? Duruma göre değişebilir çünkü. Saygılarımızla

Leave a Reply