(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir ?

Ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir ? sorusuna vadesi gelmiş olmasına rağmen senedi ödenmemiş olan kimselerin en çok merak ettiği konudur. Senet, vadesi gelmiş olduğu halde borçlu tarafından ödenmemiş ise bu durumda alacaklı kişinin başvurabileceği birden çok yol mevcuttur. Bu sebeple de ödenmeyen senetlerin tahsili ihtimali yükselmektedir. Vadesi gelmiş olduğu halde senedin ödenmemesi durumu ile karşı karşıya kalmış olan kimse zarara uğramamak adına yine de bir icra avukatı ile birlikte yardım alırsa yerinde bir hareket olacaktır.

 

Senedin vadesi geldi ve karşı taraf bu senedi ödemediği takdirde alacaklının, senedi tahsil için yapabileceklerinden ilki bankaya başvurmasıdır. Bunun için bankaya başvurulduğu takdirde, banka borçluya protesto çekecektir. Bunun alacaklıya kazandıracaklarını da şu şekilde belirtebiliriz. Eğer keşideci ya da olaya dahil olmuş üçüncü kişiler var ise alacaklının bu kişilere hukuken başvurabilme imkanı doğacaktır. Aynı zamanda alacaklı, bankaya başvurduktan sonra bankanın borçluya protesto çekmesi halinde borçlu kimseler bankanın kara listesine alınacaktır. Bir bankanın kara listesine alınmak kimsenin istemeyeceği bir durum olduğundan ötürü, senedin bir an önce ödenebilmesi açısından bu durumun borçluyu harekete geçirme etkisi olduğundan söz edebiliriz. Kara listeye alınma tehlikesi borçlu açısından oldukça caydırıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem dışında ödenmeyen senetlerin tahsili için alacaklının başvurabileceği yollardan birisi de borçluya ihtar çekmektir. Alacaklının borçluya ihtar çekmesi ile karşı tarafa ek süre tanınmış olacaktır. Verilen ek süre içerisinde de senedin ödenmemesi durumu ile karşı karşıya kalındığı takdirde hukuk sistemimizde başvurulması gereken en mantıklı durum icra yoluna başvurmak olacaktır. Fakat borçlu tarafa hiç ek süre tanınmaksızın da icra yoluna başvurulması elbette ki mümkündür. Dolayısıyla bu durumda tercih yapacak olan kişi alacaklıdır.

 

Ödenmeyen senetler tahsil etmek için izlenebilecek birden çok yol mevcuttur. Bu yollardan hangisinin izleneceği alacaklının kararına kalmış olmakla beraber hukukumuzda en sık kullanılanlardan birisi icra takibi yolu ile ödenmeyen senetlerin tahsilidir. İzlenecek yol ne olursa olsun alacaklının zarara uğramamasına adına bir avukata danışması daha uygun olacaktır.

 

 

Ödenmeyen Senet Nedir? Nasıl Tahsil Edilir ?

Ödenmeyen senetler konusunun ne olduğuna değinmeden önce ilk olarak senet kavramı üzerine duracağız. Herhangi bir kişi başka bir kimseye alacağı karşılığında senet imzalatabilir. Senette iki taraf bulunur; alacaklı ve borçlu. Senetin ne için doldurulduğu tamamen tarafların iradesine kalmıştır. Yani senet bir mal karşılığında doldurulabileceği gibi bir hizmet karşılığında da doldurabilir. Senet, niteliği itibariyle belli bir vadeye sahiptir ve vadesi geldiğinde bu senetin ödenmesi gerekmektedir. Ancak ödenmediği hallerde senet hakkında hukuki işlem başlatılabilir.

 

Türk Ticaret Kanunu kapsamında üç tür senet bulunmaktadır. Bunlar; çek, bono ve poliçedir. Hepsi aynı olmamakla beraber bazı ortak özelliklere sahiptirler. Senetler kişiler arasında imzalandıklarından dolayı geçerlilikleri açısından herhangi bir noter onayına ihtiyaçları yoktur. Önemli olan senedin niteliği itibariyle sahip olduğu kurallara uygun olarak hazırlanmış olmasıdır.

 

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir ?

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir ?

 

Bir senedin vadesi gelmiş olmasına rağmen tahsilatı gerçekleşmemişse ödenmeyen senet söz konusu olacaktır. Senetlerin tahsilatı normal şartlarda iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki elden tahsildir. Elden tahsil halinde senet üzerinde belirtilen vade gelmiş olduğunda tahsilat gerçekleştirilir. Diğeri ise banka aracılığıyla tahsilattır. Bu yöntemle tahsilat işleminde ise vade tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde tahsilat gerçekleştirilmektedir. İşte bu süreçlerde tahsilatın gerçekleştirilememesi halinde ödenmeyen senet söz konusu olacaktır. Yapılmış olan senedir şayet borçlu kişi ödemiyorsa bu durumda hakkında hukuki işlem başlatılmakta ve bu şekilde ödenmeyen senetlerin tahsili gerçekleştirilmektedir.

 

Ödenmeyen Senetler  Hapis Cezası

Herhangi bir senedin ödenmemesi halinde borçlu kişiye karşı hangi işlemlerin yapılabileceğine daha önce değinmiştik. Belirtmiş olduğumuz hukuki işlemler ile senedin tahsil edilmesi mümkündür. Fakat bunların yanı sıra senedin ödenmemiş olmasından dolayı borçlu kişi hakkında herhangi bir hapis cezasına ya da adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu değildir. Fakat söz konusu senedin tahsili için gerçekleştirilmiş olan masraflar senet ile birlikte borçlu olan kimseye ödettirilecektir.

 

Ödenmeyen Senetler İçin Hapis Cezası / İcra Hukuku

Ödenmeyen Senetler İçin Hapis Cezası / İcra Hukuku

 

Ödenmeyen senetler için icra takibi, yapılabilecek hukuki işlemlerden birisidir. Ancak bu durumda borçlu hakkında ceza verilmesi mümkündür. Eğer icra sırasında borçlu olan kimse kendi rızası ile borcu ödeyeceğine dair taahhütte bulunursa ve söz konusu taahhütünü yerine getirmezse bu durumda taahhütü ihlal suçu sebebi ile borçlu hakkında açılacak olan davada hakimin cezaya hükmetme hakkı vardır. Belirtmiş olduğumuz bu istisnai durum dışında senet borçlusunun herhangi bir şekilde adli para cezasına ya da hapis cezasına çarptırılması mümkün değildir.

 

 

Ödenmeyen Senetler İcraya Nasıl Verilir?

Ödenmeyen senetlerin tahsili için kişilerin uygulamada da sıklıkla başvurdukları yöntemlerden birisi, borçlu hakkında icra takibi başlatmaktır. Senet, borçlu tarafından vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmediği takdirde alacaklı, senedin asılları ile beraber İcra Dairesine başvurma hakkına sahiptir. İcra Dairesi bu durumda alacaklı olan tarafın elinde mevcut olan senetleri inceleyerek icra takibine başlayacaktır.

 

İcra takibinin başlamasıyla beraber borçlu olan kişinin ikamet etmiş olduğu adrese ödeme emri gönderilmektedir. Bu ödeme emrinin kişiye ulaşmasıyla beraber ödeme yapılması için borçlunun 10 gün daha süresi olmaktadır. Verilmiş olan süre içerisinde icra takibine konu olan senedin ödenmesi halinde tahsilat tamamlanmış olacaktır ve dolayısıyla icra takibine gerek kalmayacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kendisine ödeme emri gönderilmiş olan borçlu kimsenin kendisine tebligatın yapılması ile birlikte belirtilmiş olan borca karşı itiraz etme hakkı mevcuttur. Kişi bu hakkını kendisine tebligatın yapılmasıyla birlikte ilk 5 gün içerisinde kullanabilmektedir. Fakat bu hak, gerçekten haklı olan durumlarda kullanılmalıdır. Yani kişi söz konusu borcun muhattabı değilse, borçlu olmadığına dair itirazda bulunur ve borçtan kurtulur. Fakat aksi hallerde sırf itiraz yapmış olmak için bu hakkın kullanılması gereksiz ve sonuçsuz olacaktır; gerçekten borçlu olan kimsenin borcundan kurtulması mümkün olmayacaktır. Eğer borç ödeme emrinde bulunulan kişiye ait ise ve verilen 10 günlük süre içerisinde bu borç ödenmemişse bu durumda icra uygulamasına başlanacaktır.

 

İcra uygulaması esnasında yapılan masraflardan da borçlu kimse sorumlu tutulacaktır. Yani ödenmeyen senetler tahsilatı için yapılan masraflar da borçla beraber borçluya aittir. İcra adımına geçilmesinden önce borçlu kişi taksitler halinde ödeme yapacağını İcra Hukuku Dairesine bildirirse bu isteği kabul edilecektir. Böylelikle taksitlendirme ve faizlerle ilgili olarak borçluya ödeme kolaylığa sağlanmış olacağı gibi ev ya da iş yerinden haciz işlemi başlar ve devam edilmesi için gidilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Haciz işleminde kişinin üzerine olan mal ve mülk haczedilebilmektedir ve bu, ödenmeyen senetlerin tahsili için uygulanacak son hukuki işlemdir.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply