(0212) 679 32 53

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Vefat eden bir kişinin mal varlığı nasıl ki bir hak olarak yakınlarına geçirilebiliyorsa, aynı şekilde yakınları tarafından çeşitli sakıncalar görülmesi halinde mirasın reddedilmesi de mümkündür. Peki, reddi miras nasıl yapılır?

 

Miras hakkı kazanan kişiler elbette mal varlığını ve maddi değeri olan unsurları kendi üzerlerine almak isteyeceklerdir. Fakat miras yalnızca artı olarak düşünülmemelidir. Vefat eden kişi ardında yalnızca mal varlığı değil borç da bırakabilecektir. Dolayısıyla, kişiler miras hakkından yararlanmadan önce ölen kişinin geriye bıraktığı her şeyi incelemeye tabi tutmalı, resmi makamlardan bilgi almalı, miras hakları konusunda uzmanlara danışılmalı ve olası sürpriz gelişmelerin önüne geçilmelidir. Buna rağmen herhangi bir sorun görülmeyip miras kabul edildiğinde, sonradan mirası aşan veya kişinin ödemek istemeyeceği büyüklükte borç yükümlülükleri ortaya çıkabilecektir. Bu durumda mirasçının mağdur olmaması açısından, mal varlığının ve borçların reddedilmesi mümkündür.

 

Bırakılan mirasın artı yönünün borçlardan fazla olması durumunda mirasın alınmasının kişiler açısından bir sakıncası bulunmamaktadır. Ayrıca, mirastaki borçlar yüzünden normalde vefat edenin üzerine oluşacak ceza ve yaptırımlar mirası alan kişilere kesinlikle aktarılamamaktadır. Mirası alan kişi borcu göz önünde bulundurarak bunu yaptıysa yalnızca söz konusu borcu ödemekle yükümlüdür. Ödemek istemiyorsa da kanun nezdinde uygun görülen zaman ve şekillerde başvuruda bulunarak mirası istemediğini belirtebilir.

 

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler

Mevcudu net olarak belirlenen vefat eden kişiye ait mal varlığının reddedilmesi için ek bir belgeye gerek duyulmamaktadır. Uygun sürelerde mahkemeye sunulacak bir dilekçe mirasın reddedilmesi için yeterli olacaktır. Elbette mirasla ilgili bütün tetkikler yapılmadıysa bunların gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Mal varlığının durumu ve borçların durumu netleşmeden mirası reddetmek akıllıca olmayacaktır. Özetle, reddi miras nasıl yapılır? sorusuna ilgili makamlara yapılacak, herhangi bir şart içermeyen, yalnızca mirasın reddedilmesi ve gerekçesini sunan bir beyanda bulunulması cevabı yeterli olacaktır.

 

Reddi Mirasın Süresi

Mirasçılar reddi miras gerektirecek unsurlardan başından beri haberdar olabilir veya bunu sonradan öğrenebilirler. İki durumda reddi miras yapılacak sürelerin başlangıcı farklılık gösterecektir. İlk durumda, kişi mal varlığının toplam tutarından ve vefat eden kişinin bıraktığı borçlardan haberdar olarak mirası kabul etmiş, mal varlığından yararlanmış ve kanun tarafından belirlenen üç aylık süre içerisinde herhangi bir miras reddi beyanında bulunmamışsa, mirasın getirdiği bütün artı ve eksi yükümlülükleri kabul etmek zorunda kalacaktır. Kişiler miras söz konusu olduğunda genelde yanlış bir algıya kapılarak sadece kazanç elde edeceklerini umarlar. Bu yanılgıyla hareket ederek mirası kabul ettiklerinde, yeterli araştırmayı da yapmadıkları için vefat eden kişinin yüksek tutarlara ulaşabilen borçlarıyla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. Olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, uzman kişilerden yararlanmak, sıradan kişilerin düşünemeyeceği noktaların ele alınması açısından faydalı olacaktır.

 

İkinci durumda ise kişi mirasla ilgili gerekli araştırmayı yaparak mirası kabul etmiştir ancak sonradan bir alacaklı tarafından veya devlet tarafından çeşitli borçlar çıkartılabilir. Borçların mal varlığının üzerine geçmemesi durumunda ödenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak borçlar karşılanması yüksek tutarlara ulaşmış durumdaysa ve kişinin bu durumdan yeni haberi oluyorsa reddi miras hakkını kaybetmiş olmayacaktır. Çünkü mirasın reddedilmesi hakkı kişinin olumsuz durumu öğrenmesinden itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla, böyle bir durumla karşılaşıldığında kişi bir senelik süreç içerisinde mirası reddetmek için mahkemeye beyanda bulunma hakkına sahiptir. Ancak bu sürenin de geçirilmesi halinde artık mirasın gerektirdiği bütün yükümlülükler de kabul edilmiş sayılır. Bu durumda reddi miras nasıl yapılır? karşılığında bir yöntem önerilemeyecektir. Reddi miras nasıl yapılır?

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply