(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Şantaja Maruz Kalmak ve Şantaja Müdahale

Şantaja maruz kalmak ve şantaja müdahale konusu özellikle internetin hayatımıza girmesiyle daha önemli hale gelmiştir. Geçmişe baktığımız zaman şantaj suçunun işlenmesi için sınırlı bazı yollar bulunmaktayken şimdi internetin var oluşu bu suçun işlenmesini daha kolay hale getirmiş ve dolayısıyla şantaj suçunun mağdurlarıyla faillerinde artış söz konusu olmuştur.

 

Şantaj suçu TCK m.107’de düzenlenmiş bir suçtur. TCK m.107 hükmüne göre, hakkı olan ya da yükümlü olduğu birşeyi yapacağından veyahut yapmayacağından bahisle bir kimseyi kanuna aykırı ya da yükümlü olmadığı birşeyi yapmaya, yapmamaya veya haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, şantaj suçunun faili olacaktır. Aynı zamanda kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki durumların açıklanacağını ya da isnat edileceğini söyleyen kimse de şantaj suçunun faili konumunda olacaktır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere TCK, şantaj suçunun iki ayrı görünüş biçimine yer vermiştir. Aslında şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir görünüş biçimidir. Bu suç ile korunmak istenen hukuksal yarar hareket etme özgürlüğü olduğu gibi mağdurun şeref ve saygınlığıdır. Suç, faili bakımından özellik arz etmediği gibi mağdur bakımından da bir özellik arz etmez. Yani herkes suçun faili ve mağduru olabilir.

 

Şantaja maruz kalmak ve şantaja müdahalede bulunmak önemli iki konudur. Herkes bu suçun mağduru olabilir. Fakat bu mağduriyetten kurtulabilmek için önemli olan suça erkenden müdahale edilmesidir. Ayrıca şunu belirtmeliyiz ki bu suçun tamamlanmış olması için mağdurun belirli bir davranışa veya haksız çıkar sağlamaya zorlanmış olması yeterli olacaktır. Mağdur, kendisinden isteneni yapmış veya haksız çıkar sağlanmış olmak zorunda değildir. Bu nedenle suç tamamlandığı anda mağdur, ceza hukuku alanında hizmet veren bir avukata başvurmalı ve bu mağduriyetten kurtulabilmek adına gerekli müdahalenin yapılması için işlemleri başlatmalıdır.

 

İnternetten Şantaja Müdahale

İnternetten şantaja maruz kalmak ve şantaja müdahale, kişiler açısından aslında hayati önem taşır. Çünkü şantaja müdahale edilmediği takdirde bunun sonu asla gelmeyecektir, bir ömür sürmesi bile mümkündür ki bu da hayatı çekilmez hale getirecektir.

 

Şantaj, ister internet ortamından gerçekleşsin isterse isimsiz mektuplar veya farklı şekillerde, her halde zaman kaybedilmeden hukuki yardım alınması en doğrusu olacaktır. Şantaja boyun eğmemek, şantaj mağduru kimselerin yapması gereken ilk harekettir. Çünkü suçun failleri, kendilerine sağlayabilecekleri yarardan dolayı şantajı kolay kolay sonlandırmak istemeyecektir. Bu sebeple şantaja boyun eğmek yalnızca faillerin işine gelecektir. Dolayısıyla şantaja müdahalede ilk adım, alanında uzman bir ceza avukatıyla görüşmek ve bu konuda gerektiği halde suç duyurusunda bulunmaktır. Tabi burada avukatın vereceği tavsiyeler ve göstereceği yön de önemlidir. Bazı hallerde faillere yapılacak bir ihtarla da şantaja son verildiği görülmektedir.

 

İnternetten şantaja maruz kalmak ve şantaja müdahale konusunda önemli olan hususlardan birisi de şantajın yapıldığına dair delillerin saklanmasıdır. Eğer internet ortamından şantaj yapılıyorsa konuşmaların ekran görüntüsü alınmalıdır. Farklı bir ortamdan şantaj yapılıyorsa ispata yarayacak her türlü şey muhafaza edilmelidir.  Şantaj suçunun ispatının sağlanması, faillerin cezalandırılması açısından önemli olacağından bu konuda ayrıca özen gösterilmelidir.

 

Şantaj Suçunun Cezası Nedir ?

Şantaja maruz kalmak ve şantaja müdahale konusunda ayrıca bu suçun cezasından da bahsetmemiz faydalı olacaktır. Şantaj suçunun cezası, TCK m.107’de düzenlenmiştir. Suçun, iki görünüş biçimi bulunduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Suçun, TCK m.107/1’deki haliyle işlenmesi durumunda fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmedileceğine dair hüküm yer almaktadır. Söz konusu şantajın, kendisine veyahut bir başkasına fayda kazandırma maksadı ile bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki konuların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunularak işlenmesi halinde ise fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply