(0212) 679 32 53

Sosyal Medya Sitelerinden E – Ticaret

Günümüzde internetin ve bununla beraber sosyal medyanın pek çok kişi tarafından kullanılmasının sonucu olarak “sosyal medya sitelerinden e-ticaret” faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir. Teknolojik gelişmelerin neticesinde artık ticaretle uğraşan kişiler de buna ayak uydurarak farklı ortamlarda satış işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Özellikle Instagram, Facebook ve Twitter’ın aktif kullanıcı sayısının fazla oluşu sosyal medya sitelerinden e-ticaret yapılmasında çok etkili olmuştur. fakat bu siteler üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin bilinçsiz bir şekilde yapılması kişiler açısından bazı riskler teşkil etmektedir.

 

Sosyal medya sitelerinden e-ticaret siteleri özellikle son yıllarda ortaya çıkmış bir durum olduğundan dolayı başlarda çok ciddiye alınmamıştır. Instagram, sosyal medya sitelerinden e-ticaretin en çok gerçekleştirildiği yerlerden birisidir. Bunun en önemli sebebi ise Instagram’ın esas olarak yalnızca görsellere odaklanma işlevinin bulunmasıdır. Fotoğrafların altına düşülen ufak notlarla ürünler, tüketiciler bakımından daha cazip hale getirilmektedir.

 

İnternet Üzerinden E-TİCARET Yapılması

 

Sosyal medya siteleri üzerinden e ticaret yapılması neticesinde bazı düzenlemelerin yapılması gerekli hale gelmiştir. Hangi sosyal medya sitesinden olursa olsun alışveriş yapıldığı zaman mutlaka faturalandırma gerçekleştirilmelidir. Bu hem satıcının vergilendirilebilmesi adına öneme sahiptir hem de alıcının haklarının mevcudiyeti açısından öneme sahiptir.

 

Faturasız yapılmış bir alışveriş neticesinde malın yanlış veya hatalı gelmesi sonucunda alıcının bir hakkı söz konusu olmayacaktır; iade ya da değişim yapabilmesi satıcının takdirine kalacaktır. Aynı zamanda satıcının vergi kaçırmasının önlenebilmesi adına da faturalandırma işlemi yapılmalıdır. Eğer satıcı bu kurala riayet etmezse ilgili cezalar uygulama alanı bulacaktır.

 

Cezalandırılmanın önüne geçebilmek adına sosyal medya sitelerinden e-ticaret işiyle uğraşan kimselerin mevcut kurallara uyguması bir zorunluluktur. Aynı zamanda kullanıcılar da bu hususta dikkatli davranmalı ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek adına güvenilir firma ve markalardan alışveriş yapmaya özen göstermelidirler.

 

İnternet Üzerinden Yapılan E-Ticaret Kanunu

Elektronik Ticaret Kanunu, e-ticaret hayatını düzenlemek maksadıyla çıkarılmış olup elektronik ticarete dair önemli ve ayrıntılı birtakım düzenlemeler getirmiş olan kanundur. İnternet üzerinden alışverişlerin gerçekleştirilmesinde hem tarafların birbirlerine karşı olan sorumluluklarını hem de kanunlara karşı olan sorumluluklarını düzenlemek amacıyla bu kanun uygulama alanı bulmuştur. Söz konusu kanuna göre daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi satıcıların en önemli yükümlülüğü fatura kesme yükümlülüğüdür. Böylece sosyal medya sitelerinden e-ticaret yapılmasında da satıcıların vergilendirilmesi mümkün olmaktadır. Fakat uygulamada bunun takibi ve kontrolü çok kolay olmadığı için pek çok satıcı fatura kullanmadan ticaret işlerine devam etmektedir. Bu kişilerin tespiti halinde ağır para cezalarına çarptırılacaklarını söylememiz doğru olacaktır. Belirli istisnalar haricinde e-ticaret yapan kimselerin de vergi mükellefiyeti doğacaktır. Dolayısıyla mevcut düzenlemelere uygun iş yapmak cezalandırılmamaları adına önemlidir.

 

E-TİCARET Kanunu

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetim elemanları söz konusu kanun çerçevesinde e-ticaret faaliyetleri yürüten kimselerden  ve şirketlerden her türlü bilgi, belge ve defter istemeye yetkilidir. Aynı zamanda bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden de yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidirler. Elektronik Ticaret Kanunu gereğince, yükümlülüklerini ihlal eden kimselere yükümlülüğün türüne ve niteliğine göre 1.000 TL ile 50.000 TL arasında idari para cezası verilmektedir.

 

E-Ticaret Sitelerinde İade ve Değişim

 

E-ticaret sitelerinden alınan malların ayıplı olması, yanlış mal gönderilmesi veya tamamen vazgeçilmesi sebebiyle iade ya da değişim yapılması mümkündür. Verilen sürelere ve koşullara uyulduğu takdirde satış işlemini yapan sitenin malı geri almaması ya da değiştirmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tüketiciler, sahip oldukları hakları kullanabilmek adına satış işlemini yapan kişi ya da firmaların zorluk çıkarması halinde Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabilmektedirler.

 

Alınan ürünün kullanılmamış olması da iade veya değişim işleminin gerçekleştirilebilmesi adına önemlidir. İnternet üzerinden alışveriş yapan kimselerin şüphesiz ki en temel haklarından birisi de cayma hakkıdır. İlgili mevzuata göre internetten satın alınmış olan bir ürün 14 gün içerisinde hiçbir sebep gösterilmeksizin, kullanılmadığı takdirde iade edilebilecektir. İade durumunda tüketiciye de para iadesi gerçekleştirilecektir. Belirtmiş olduğumuz süre, malın tüketicinin eline geçmesinden sonra işlemeye başlayacaktır. Bu konuda ilgili mevzuat 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olup buna riayet edilmemesi halinde tüketicinin malın değerine göre tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine gitme hakkı bulunmaktadır.

 

Aynı zamanda bazı hallerde özellikle sosyal medya üzerinden e-ticaret işlemlerinde malın ayıplı olduğunu görüyoruz. Bu durumda da tüketici malı iade edebileceği gibi değişim talebinde de bulunabilir. Bunun için de öngörülmüş olan süre açık ayıplar bakımından 30 gündür. Gizli ayıplar bakımından ise bu süre 2 yıl olarak öngörülmüştür. İlgili mevzuatın 11.maddesine göre malın ayıplı olması halinde tüketiciye dört seçimlik hak tanınmıştır. Tüketici, satılan malı geri vermeye hazır olduğunu belirterek sözleşmeden dönebilir, malı alıkoyarak satış bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir, malın değiştirilmesini isteyebilir veya bedeli satıcıya ait olmak kaydıyla malın onarımını talep edebilir. Eğer tüketici, ayıplı mal yüzünden zarara uğramışsa TBK hükümlerine dayanarak zararının tazminini de talep edebilmektedir.

 

Dolayısıyla ister bir e-ticaret sitesinden alınmış olsun isterse sosyal medya sitelerinden e-ticaret yapılmış olsun her halde tüketicinin bazı hakları ve bunun karşılığında da satıcının yükümlülükleri mevcuttur. Tüketici, verilen süre ve koşulların varlığı halinde yine de malın değişimini ya da iadesini sağlayamıyorsa bu durumda bedeli 3300 TL’nin altındaki konularda tüketici hakem heyetine; bu miktarın üzerindeki hallerde ise tüketici mahkemelerine başvurabilmektedir.

 

İnternet Üzerinden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında bazı noktalar vardır. Bilinçsiz davranılması halinde tüketicilerin bazen telafisi olmayacak zararlara uğraması söz konusu olabilmektedir. Bu hususlar sosyal medya sitelerinden e-ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında da öneme sahiptir.

 

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ödeme yönteminin ne şekilde olduğudur. Ödeme esnasında 3D Security sistemin kullanılması ya da sanal kart ile alışveriş yapılması kart bilgilerinizin ele geçirilmesinin önüne geçmek adına büyük bir önlem olacaktır.  Bunun yanı sıra alışveriş yapılacak olan yerin de iyi seçilmesi gerekmektedir. Güvenilir ve bilindik yerlerden alışveriş yapmak her zaman daha iyi olacaktır. Aynı zamanda bu alışverişin nerede gerçekleştirildiği de önemlidir. Mümkünse evdeyken internet üzerinden alışveriş yapılması daha iyi olacaktır. Çünkü internet kafeler veya şifresiz wi-fi kullanılması güvenilirliği düşürmektedir. Aynı zamanda alışveriş esnasından annenizin kızlık soyadı gibi çok özel bilgilerin istenmesi söz konusuysa muhtemelen bir dolandırıcılık sitesinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bilgi verilirken de dikkatli davranılması gerekmektedir. Bunlara dikkat edildiği takdirde gerek sosyal medya sitelerinden e-ticarette gerekse web sitelerinden e-ticarette dolandırıcılık mağduru olunmasının büyük bir oranda önüne geçilmesi mümkün hale gelecektir.

 

E-Ticaret Hukuku Avukatının Önemi

E-ticaret hukuku avukatı, internet üzerinden ve sosyal medya sitelerinden e-ticaretin canlanmasıyla birlikte ayrı bir öneme sahip olmuştur. E-ticaret hukuku avukatı, hem ilgili mevzuatlara hem de teknolojik gelişmelere hakimdir. Yalnızca ilgili mevzuatlardan haberdar olmak bu konuda ortaya çıkabilecek ihtiafların çözümü açısından pek bir önem teşkil etmemektedir. Çünkü;

  1. E-Ticaret avukatının ilk görevi müvekkilinin sorununu tespit edebilmektir. Dolayısıyla internet sitelerinden alışverişin nasıl gerçekleştirildiği konusunda hiçbir bilgisi olmayan avukatın müvekkiline pek faydalı olacağını söyleyemeyiz. Bu sebeple alanında uzman bir e-ticaret hukuku avukatı karşısına çıkan olaylarda sorunu hemen tespit edip müvekkilinin mağdur olmaması adına hızlı ve doğru bir şekilde hukuki süreci başlatacaktır.

 

Özellikle sosyal medya sitelerinden e-ticaret işlemlerinin yapılmasında dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğalmasıyla beraber e-ticaret alanında uzman avukatlarına duyulan ilgili artmıştır. Bu sitele aracılığıyla yapılan alışverişlerde mağdur olunması halinde alanında uzman bir avukata başvurulduğu takdirde maddi ve manevi zararların tazmini mümkün hale gelecektir. Yalnızca mağduriyet bakımından değil; e-ticaret sitelerinin kurulumunda uyulması gereken yasal zorunlulukları, hakları ve yükümlülükleri öğrenebilmek ve bunlara riayet edebilmek adına da mutlaka e-ticaret hukuku avukatına başvurulmalıdır.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply